Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Zebrania i konsultacje

Czcionka:

HARMONOGRAM
ZEBRAŃ Z RODZICAMI/ PRAWNYMI OPIEKUNAMI UCZNIÓW I LO
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
1. 08 września 2022 r.
- zebranie nr 1 (organizacyjne) - 17.00-18.00-wybór „trójek klasowych”
2.  20 października 2022 r.
- konsultacje nr 1- 17.00-18.00
3.  15 grudnia 2022 r. (2 tygodnie przed wystawieniem ocen śródrocznych)
- zebranie nr 2 (kl. I-IV ) - 17.00-17.30 (informacja o grożących ocenach niedostatecznych)
- konsultacje nr 2 - 17.30-18.00
4.  02 lutego 2023 r.
- zebranie z rodzicami nr 3 (podsumowanie I semestru, organizacja II semestru) - 17.00-18.00
5.  23 marca 2023 r.
- zebranie z rodzicami nr 4 (kl. IV- 2 tygodnie przed wystawieniem ocen rocznych) -17.00-17.30 (informacja o grożących ocenach niedostatecznych)
- konsultacje nr 3 (dla rodziców pozostałych uczniów)  17.30-18.00
6.   25 maja 2023 r.
- zebranie nr 5 (kl. I-III – 2 tygodnie przed wystawieniem ocen rocznych, informacja o grożących ocenach niedostatecznych) - 17.00-17.30                                           - konsultacje nr 4-17.30-18.00

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza