Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Biologia

Czcionka:

Biologia konkursy i olimpiady

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu "Mazury Cud Natury"

WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE KANDYDUJĄ DO MIANA ŚWIATOWEGO CUDU NATURY

Wielkie Jeziora Mazurskie to jedyny polski kandydat w międzynarodowym konkursie szwajcarskiej fundacji New7Wonders na Nowe 7 Cudów Natury. O zwycięstwo Mazury walczą w doborowej stawce, w której znalazły się m.in.: Amazonia, Wyspy Galapagos, Komodo, Klify Moher, Morze Martwe, Kanion Kolorado czy Wielka Rafa Koralowa. Pojezierze Mazurskie zakwalifikowano do grona 28 najpiękniejszych miejsc na świecie!

Głos można oddać na stronie:

tinghttp://www.new7wonders.com/community/en/new7wonders/new7wonders_of_nature/vo.

W związku z trwającym głosowaniem na 7 Nowych Cudów Natury, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ogłaszają konkurs dla uczniów i nauczycieli mieszkających w Polsce i za granicą na najpiękniejsze prace propagujące piękno Pojezierza Mazurskiego.

Cele konkursu:

- zachęcenie dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli i rodziców do poznawania Mazur - jednego z najpiękniejszych regionów Europy i świata, polskiego finalisty w światowym konkursie szwajcarskiej Fundacji „New7Wonders” na 7 Nowych Cudów Natury,

- zmobilizowanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli do bezpośredniego głosowania na polskiego finalistę,

- stworzenie katalogu scenariuszy i prac uczniowskich propagujących piękno Mazur (więcej informacji na www.MazuryCudNatury.org).

Pragniemy, aby głosowanie na Mazury w tym światowym projekcie było przykładem upowszechniania wśród uczniów postaw patriotycznych oraz przyczyniło się do poznawania historii świata poprzez poznawanie światowych zabytków architektury i natury.

I. Zasady ogólne

1. Konkurs rozpoczyna się 1 września 2011 r., a kończy 11 listopada 2011 r.

2. Organizatorzy konkursu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn) oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty (al. M. J. Piłsudskiego 79, 10-959 Olsztyn).

3. Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej – Katarzyna Hall

4. Fundatorzy nagród: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

6. Konkurs organizowany jest w sześciu kategoriach:

a) przedszkola (Mazury Cud Natury - konkurs plastyczny, technika pracy – dowolna, format – nie większy niż A3),

b) szkoły podstawowe (Mazury Cud Natury - konkurs plastyczny, technika pracy – dowolna, format - nie większy niż A3),

c) szkoły gimnazjalne (Mazury Cud Natury - forma: plakat propagujący głosowanie na polskiego finalistę konkursu New7Wonders, format – nie większy niż A3),

d) szkoły ponadgimnazjalne (Mazury Cud Natury - forma: praca do 12 slajdów na płycie CD w dowolnym programie do tworzenia prezentacji (do 100 MB),

e) organizacje młodzieżowe (Mazury Cud Natury - niestandardowe wydarzenie promujące Mazury w konkursie New7Wonders zrealizowane w 2011 r. - (grupa max. do 5 osób), forma: opis - prezentacja do 7 stron formatu A4)

f) uczniowie szkół polonijnych (formy prac jak wyżej)

g) konkurs dla nauczycieli - (Mazury Cud Natury - konkurs na scenariusz lekcji poświęcony Mazurom, opis - prezentacja do 6 stron formatu A4).

7. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 9 listopada 2011 r.

8. Termin wręczenia nagród: 9 listopada 2011 r.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

Konkurs dla uczniów z Polski.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

I Etap – konkurs wojewódzki

II Etap – finał ogólnopolski

Kuratoria Oświaty w każdym z 16 województw ogłaszają 1 września 2011 r. konkurs w swoim regionie.

Uczestnicy konkursu przesyłają na adres danego kuratorium swoje prace w terminie do 30 września 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1) Kuratoria powołują jury konkursowe i wybierają po trzech finalistów z każdej kategorii

(od a do g – patrz pkt 6.). Prace powinny być opatrzone kartą informacyjną zawierająca następujące dane:

- nazwa i adres szkoły (kontakt telefoniczny i mailowy) ,

- imię i nazwisko uczestnika konkursu, jego wiek , klasa której jest uczniem,

- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna ucznia. lub rodzica,

- w wypadku nauczycieli - imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwa i typ szkoły, w której uczy oraz nauczany przedmiot.

Ogłoszenie wyników w regionach nastąpi 14 października 2011 r.

Do 21 października 2011 r. wyniki zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres

ko@ko.olsztyn.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz drogą pocztową ze zwycięskimi pracami na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.

B) Konkurs dla uczniów z placówek polonijnych

Dyrekcje polskich placówek polonijnych (przedszkola, szkoły) ogłaszają konkurs 1 września.

Dyrektorzy placówek przesyłają prace uczestników w terminie do 30 września 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn. Listy uczestników zostaną przekazane drogą elektroniczną: redakcja@warmia.mazury.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz ko@ko.olsztyn.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

C) Konkurs dla nauczycieli

Wszystkich nauczycieli zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na scenariusz lekcji poświęcony Mazurom, jako jedynemu polskiemu finaliście w konkursie New7Wonders (Mazury Cud Natur, opis - prezentacja do 6 stron formatu A4).

II Etap – finał ogólnopolski

Koordynator konkursu – Kuratorium Oświaty w Olsztynie do dnia 31 października 2011 r. wybierze laureatów w poszczególnych kategoriach.

Ogłoszenie wyników dla przedszkoli, szkół oraz nauczycieli nastąpi podczas uroczystej konferencji w dniu 9 listopada 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

W dniu 15 września 2011 r. odbędzie się we wszystkich szkołach i placówkach w Polsce oraz w placówkach polonijnych za granicą ŚWIATOWY SZKOLNY DZIEŃ GŁOSOWANIA na polskiego kandydata w konkursie New7Wonders. Takie głosowanie jednego dnia w całej Polsce i za granicą sprawi, że uczniowie i nauczyciele bezpośrednio włączą się w akcję wspierania Polski w konkursie New7Wonders na Nowe 7 Cudów Natury. Zbiorowy udział w głosowaniu należy potwierdzić zdjęciem. Zdjęcie z głosowania wraz z opisem (kraj, miejscowość, szkoła, klasa) można przesłać na adres: redakcja@warmia.mazury.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Nadesłane zdjęcia wezmą udział w losowaniu specjalnej nagrody.

Informacje ogólne:

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Prace zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej konkurs, a imienne wyniki przedstawione na stronie organizatora. Przesłanie pracy z kartą informacyjną traktowane jest jako wyrażenie zgody na ich publikowanie.

 KONKURSY I OLIMPIADY BIOLOGICZNE:

http://www.olimpbiol.uw.edu.pl/?id_dz=16    Olimpiada biologiczna

http://oxfordplus.pl/test-biologia-plus/regulamin/ Konkurs biologiczny Oxford plus biologia

www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/    Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - Strona główna (Aktualności)

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza