Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY „wokół wartości JP2”

Czcionka:

"(...) zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia:

człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki."

Jan Paweł II, List do artystów

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY

wokół wartości JP2” 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Słowacki STYL, Szkoła Liderów Juliusza i Samorząd Szkolny I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

OPIEKUNOWIE

prof. Agnieszka Henel, prof. Jolanta Kuligowska - Woszczyna

TEMAT KONKURSU

Konkurs na krótki film wykonany przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera pod hasłem „wokół wartości JP2”; tematem I edycji jest MIŁOŚĆ

CELE KONKURSU

 • Poznawanie etosu Jana Pawła II.

 • Zachęcanie do refleksji na temat wartości, szczególnie tych ważnych w życiu, działalności i nauczaniu Jana Pawła II.

 • Zachęcenie młodzieży do aktywności artystycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń multimedialnych.

 • Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.

OPIS

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

 2. Osoby tworzące film mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. reportaż filmowy, dokument, wywiad, film fabularny, animacja), które będą prezentowały znaczenie danej wartości w życiu bohaterów.

 3. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.

 4. Czas trwania filmu do 5 minut.

 5. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, wartość merytoryczna, pomysłowość, oryginalność, technika wykonania.

 6. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

 7. Kartę zgłoszenia do konkursu należy pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać na adres: agnieszka.henel@vp.pl lub jolkul@wp.pl do 10 lutego 2019 r.

 8. Prace zapisane w formacie cyfrowym należy składać w sekretariacie szkoły lub do opiekunek projektu, prof. Agnieszki Henel i prof. Jolanty Kuligowskiej – Woszczyny lub w postaci linku do filmu na YouTube (przesłanego na wybrany adres e-mail: agnieszka.henel@vp.pl lub jolkul@wp.pl) w terminie do 1 marca 2019 r.

 9. 21 marca 2019 r. odbędzie się Festiwal Filmów WARTOŚĆowych „Jasne, że... MIŁOŚĆ”, podczas którego zaprezentowane zostaną wszystkie filmy konkursowe, przeprowadzone zostanie głosowanie publiczności na najlepszy film festiwalu i wręczenie nagrody Grand Prix Publiczności.

 10. Uroczyste ogłoszenie wyników obrad Jury każdorazowo odbywać się będzie podczas Dnia Otwartego szkoły. W tym dniu będą prezentowane filmy, które zajęły I-III miejsce oraz film, który otrzymał Grand Prix Publiczności.

 11. Nagrody: zdobycie tytułów za I miejsce - Złoty Kordian, II miejsce - Srebrny Kordian, III miejsce - Brązowy Kordian + nagrody pieniężne.

 

 

 

 

12. Prawa autorskie

 1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.

 3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.

 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno - informacyjnych Organizatora.

 5. Uczestnicy zgadzają się na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmu, w tym w szczególności za rozpowszechnianie go na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w innych przypadkach jego publicznego udostępniania.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zgoda-uczestnika-konkursu-pelnoletni

Utworzono dnia 25.03.2019, 13:47

Zgoda-uczestnika-konkursu-niepelnoletni

Utworzono dnia 25.03.2019, 13:47

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza