Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Raport z akcji

Czcionka:

raport z akcji:

Dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie

Zebrana kwota: 680 zł

Liczba uczestników: 500

Opis akcji: W styczniu  roku nasz szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF. Klub Szkół zrzesza szkoły, które chcą aktywnie uczestniczyć w projektach edukacyjnych przygotowanych przez UNICEF oraz które chcą włączyć się w akcje humanitarne dedykowane najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata. Naszym pierwszym programem edukacyjnym jest program „Dostrzec Innych. Pomoc humanitarna na świecie.” Szkolny koordynator działań klubu, Agnieszka Mrowiec – Smaga oraz uczennice: Martyna Zawalska, Patrycja Wrzalik i Kama Myga z klasy IIf przygotowały i 2 lutego 2011roku przeprowadziły zajęcia dla uczniów naszej szkoły. Prelegentki starały się uwrażliwić młodzież na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej, oraz zapoznać uczniów z trzema najistotniejszymi obszarami, w ramach których UNICEF organizuje pomoc humanitarną: edukacja, woda pitna, żywność. Od 31 stycznia do 2 lutego 2011 roku w zajęciach uczestniczyły wszystkie klasy pierwsze (a, b, c, d, e, f), wszystkie klasy drugie (a, b, c, d, e, f) oraz wybrane klasy trzecie (a, b, h, i).Przez dwa kolejne dni zbierano pieniądze. W rezultacie uzbierano kwotę w wysokości 680,00PLN. KLASA ZEBRANE FUNDUSZE 1A 19,15 PLN 1B 16,9 PLN 1C 31,91 PLN 1D 79,40 PLN 1E 20,70 PLN 1F 10,91 PLN 2A 17,22 PLN 2B 11,29 PLN 2C 36,60 PLN 2D 31,66 PLN 2E 69,98 PLN 2F 79,40 PLN 3A 27,40 PLN 3B 12,16 PLN 3C 44,26 PLN 3D 69,21 PLN 3E 15,16 PLN 3F 0,00 PLN 3G 36,16 PLN 3H 42,20 PLN 3I 28,09 PLN Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. I miejsce : klasy 1D i 2F II miejsce : klasa 2E III miejsce : klasa 3D

raport z akcji:

Wszystkie Kolory Świata

Zebrana kwota: 480 zł

Liczba uczestników: 560

Opis akcji:

 Od listopada 2011 roku uczestniczymy w nowym projekcie edukacyjnym „Wszystkie Kolory Świata”, angażującym młodzież szkolną w pomoc dzieciom w Sierra Leone.

Wraz z uczennicami z klasy IIIf : Kamą Myga, Patrycją Wrzalik i Martyną Zawalską, Małgorzatą Olejnik i Marcinem Kosętka z Ih przygotowaliśmy materiały i 23 stycznia 2011roku uczennice przeprowadziły zajęcia dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Spotkanie poświęcone było tematyce klęski głodu w Rogu Afryki, sytuacji w Sierra Leone jak i akcji w jakiej nasza szkoła uczestniczy.

 Prelegentki przedstawiły historię powstania i założenia działalności UNICEF, omówiły przyczyny wystąpienia klęski głodu w Rogu Afryki, sytuację w jakiej znalazła się tamtejsza ludność, zreferowały dotychczasowe działania podejmowane przez organizację w walce z klęską głodu. Kolejnym zagadnieniem, który przedstawiono szerzej jest sytuacja w Sierra Leone. Uczniowie zapoznali się z podłożem wojny domowej w tym kraju, przedstawiono sytuację dzieci – ofiar działań wojennych. Omówiono problem wysokiej umieralności dzieci do lat 5-ciu i kobiet w ciąży, jak i przedstawiono starania UNICEF-u by sytuacja w tym regionie uległa zmianie. Prelekcję wspierały materiały pomocnicze w postaci zdjęć, krótkich filmów i informacji ze strony UNICEF-u.

Zapoznano młodzież szkolną z założeniami projektu „Wszystkie Kolory Świata”, który  trwa do końca lutego 2012 roku. Do tego czasu zainteresowani uczniowie  będą przygotowywali charytatywne laleczki, które następnie wystawią.

 Wszystkie zebrane w ramach akcji pieniądze zostaną przekazane na specjalne konto dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Sierra Leone i wykorzystane na zaszczepienie dzieci przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, takim jak: polio, gruźlica, odra.

  Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego bardzo dojrzale podeszła do wykonania zadania zapoznania pozostałych uczniów z tematyką prelekcji. Uczestnicy, wykazali się empatią, a dyskusje i zatroskanie problemami ich rówieśników i społeczności objętych katastrofami humanitarnymi były tematem późniejszych rozmów i rozważań. Przygotowano lalki, które zostały zaprezentowane podczas zebrania z rodzicami 16.02.2012roku. Zebrano 480 PLN.

 raport z akcji:

BiznesKlasa UNICEF

Zebrana kwota: 1223 zł

Liczba uczestników: 700

Opis akcji:

Od października  2012 roku uczestniczymy w nowym projekcie edukacyjnym „Biznes Klasa UNICEF”, w ramach którego grupa uczniów  zdobywała wiedzę na temat sytuacji dzieci w najbiedniejszych krajach świata i tego jak można im pomóc prowadząc skuteczną pomoc humanitarną. Wraz z młodzieżą zdecydowaliśmy, że by dotrzeć do największej liczby darczyńców zdecydujemy zorganizować Galę Biznesu na Rzecz Dzieci podczas grudniowego zebrania z rodzicami.  13 grudnia 2012r. podczas spotkania z rodzicami, wśród których wielu prowadzi działalność gospodarczą, młodzież zaprezentowała problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy najbiedniejszych krajów świata oraz pomoc humanitarną organizowaną przez UNICEF zachęcając dorosłych do aktywnego włączenia się w działalność pomocową. Podczas spotkań w salach rodzice otrzymali kserokopie katalogu artykułów pomocy humanitarnej oraz wzory czeku do darowizny. Zostali również powiadomieni o tym, że UNICEF  Polska posiada otwartą zbiórkę publiczną na zbieranie darowizn. Również, podczas zebrania z rodzicami młodzież kwestowała zbierając datki. Zebrano kwotę w wysokości 500 PLN. Następnie grupa młodzieży przygotowywała się do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów podczas których prelegenci przedstawili obszary, w ramach których UNICEF  organizuje pomoc humanitarną i sytuację dzieci na świecie. Uczniowie przekazali 723 PLN jako darowiznę na rzecz realizacji działań pomocowych UNICEF.

Menedżerowie pomocy humanitarnej w I LO im. J.Słowackiego w Częstochowie:

 

1. Basiak Magdalena

2. Bielawski Jędrzej

3. Brzeszczak Zuzanna

4. Combik Julia

5. Deska Mateusz

6. Grudzińska Alicja

7. Karoń Karolina

8. Klimas Ola

9. Klimczyk Natalia

10. Krzak Wiktoria

11. Kukla Nikolina

12. Kuklewska Woletta

13. Lipartowska Zuzanna

14. Łazarz Weronika

15. Maćkow Kinga

16. Mizera Sergiusz

17. Muskała Olga

18. Mysłek Robert

19. Olbrych Doninika

20. Przytulska Marta

21. Ratka Justyna

22. Rogowska tamara

23. Słuszniak Beata

24. Wróblewska Aleksandra

25. Zgódka Sandra

26. Zych Kalina

27. Żak Karolina

28. Żołnowska Partycja

 

 

© 2013 Polski Komitet Narodowy UNICEF

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza