Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Wszystkie kolory świata

Czcionka:

UNICEF w I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie
Od listopada 2011 roku uczestniczymy w nowym projekcie edukacyjnym „Wszystkie Kolory Świata", angażującym młodzież szkolną w pomoc dzieciom w Sierra Leone.
Wraz z uczennicami z klasy IIIf : Kamą Myga, Patrycją Wrzalik i Martyną Zawalską, Małgorzatą Olejnik i Marcinem Kosętka z Ih przygotowaliśmy materiały i 23 stycznia 2011roku uczennice przeprowadziły zajęcia dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Spotkanie poświęcone było tematyce klęski głodu w Rogu Afryki, sytuacji w Sierra Leone jak i akcji w jakiej nasza szkoła uczestniczy.
Prelegentki przedstawiły historię powstania i założenia działalności UNICEF, omówiły przyczyny wystąpienia klęski głodu w Rogu Afryki, sytuację w jakiej znalazła się tamtejsza ludność, zreferowały dotychczasowe działania podejmowane przez organizację w walce z klęską głodu. Kolejnym zagadnieniem, który przedstawiono szerzej jest sytuacja w Sierra Leone. Uczniowie zapoznali się z podłożem wojny domowej w tym kraju, przedstawiono sytuację dzieci – ofiar działań wojennych. Omówiono problem wysokiej umieralności dzieci do lat 5-ciu i kobiet w ciąży, jak i przedstawiono starania UNICEF-u by sytuacja w tym regionie uległa zmianie. Prelekcję wspierały materiały pomocnicze w postaci zdjęć, krótkich filmów i informacji ze strony UNICEF-u.
Zapoznano młodzież szkolną z założeniami projektu „Wszystkie Kolory Świata", który trwa do końca lutego 2012 roku. Do tego czasu zainteresowani uczniowie będą przygotowywali charytatywne laleczki, które następnie wystawią.

Wszystkie zebrane w ramach akcji pieniądze zostaną przekazane na specjalne konto dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Sierra Leone i wykorzystane na zaszczepienie dzieci przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, takim jak: polio, gruźlica, odra.

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego bardzo dojrzale podeszła do wykonania zadania zapoznania pozostałych uczniów z tematyką prelekcji. Uczestnicy, wykazali się empatią, a dyskusje i zatroskanie problemami ich rówieśników i społeczności objętych katastrofami humanitarnymi były tematem późniejszych rozmów i rozważań. Przygotowano lalki, które zostały zaprezentowane podczas zebrania z rodzicami 16.02.2012roku. Zebrano 480 PLN.

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza