Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Projekt "Stawiamy na rozwój"

Czcionka:

W załącznikach znajdują się harmonogramy udzielanych w ramach projektu form wsparcia.

ProjektStawiamy na rozwój” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich liceach ogólnokształcących poprzez poszerzenie i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb 272 uczniów/uczennic w zakresie wyrównywania i rozwijania kompetencji kluczowych oraz poszerzenie bazy dydaktycznej tych 5 liceów poprzez doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzonych metodą eksperymentu.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie zajęć wyrównujących dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych z języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii oraz geografii, warsztaty oparte na metodzie eksperymentu z fizyki, geografii, biologii, matematyki i chemii oraz zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby przedmiotowych zajęć i warsztatów.

 

ZAŁĄCZNIKI:

2. Styczeń 2019 p. Starczewski

Utworzono dnia 15.01.2019, 05:31

.1. Styczeń 2019 p. Hercog

Utworzono dnia 15.01.2019, 05:30

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza