Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Język polski

Czcionka:

ROK SZKOLNY 2018/2019

XIII POWIATOWY KONKURS IM. LUDMIŁY MARJAŃSKIEJ 

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu oraz dokumentacja znajdują się pod linkiem: 

http://slowacki.net/konkursy-2/powiatowy-konkurs-im-ludmily-marjanskiej

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

V POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Strofa być winna taktem, nie wędzidłem”
(J. Słowacki, Beniowski)

Regulamin konkursu:

 

Organizatorzy:

I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

 

Cele konkursu:

 • popularyzacja poezji Juliusza Słowackiego

 • inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych poezji romantycznej

 • szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa

 • uwrażliwianie młodych ludzi na wartości estetyczno-literackie poezji

 • rozwijanie aktywności twórczej

 • promowanie utalentowanej młodzieży

 

Założenia programowe:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów z powiatu częstochowskiego.

 2. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż dwóch uczestników.

 3. Konkurs obejmuje następujące formy:

 • recytacja wybranego utworu poetyckiego,
 • recytacja wybranego fragmentu dramatu,
 • forma śpiewana wybranego utworu J. Słowackiego.

 

Zasady organizacyjne:

1. Recytatorzy rywalizują w dwóch kategoriach:

 • recytacja (wybranego utworu poetyckiego /fragmentu dramatu)

 • forma śpiewana.

2. Uczestnicy konkursu przygotowują jeden utwór (bądź jego fragment).

3. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.

4. Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników sześciu finalistów: trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: recytacja, trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: forma śpiewana.

5. Jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru (charakter utworów oraz ich dostosowanie do warunków osoby prezentującej)
 • oryginalność interpretacji
 • kultura słowa
 • ogólne wrażenie artystyczne.

6. Decyzja jury jest nieodwołalna i ostateczna.

7. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy. Laureaci (I, II, III miejsce) nagrody rzeczowe.

 

Terminy:

 1. Wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik 1) w formie elektronicznej i przesłanie do 16 maja 2016 r. na adres: dorota.chamon@gmail.com (za potwierdzeniem przeczytania) z dopiskiem „Konkurs recytatorski im. J. Słowackiego”.

 2. Przesłuchania konkursowe i ogłoszenie wyników – 20 maja 2016 r., godz. 10.00 (sala widowiskowa I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie)

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu szkoły

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………...

Wybrana kategoria, tytuły utworów

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu szkoły

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………...

Wybrana kategoria, tytuły utworów

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu szkoły

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………...

Wybrana kategoria, tytuły utworów

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

Regulamin X Powiatowego Konkursu Literackiego im. Ludmiły Marjańskiej

UWAGA!

KARTY ZGŁOSZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH DO ZAKŁADKI (NA DOLE STRONY)

1. Cel konkursu

Konkurs organizowany jest dla uzdolnionej literacko młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter jednoetapowy. Jego celem jest poszerzenie wiedzy młodzieży o życiu i twórczości absolwentki naszej szkoły, poetki Ludmiły Marjańskiej oraz doskonalenie warsztatu pisarskiego.

2. Forma pracy

Dowolny gatunek epicki ( opowiadanie, esej itp.) - rozwinięcie myśli poetki: 

„Nawet  w najdalszą, najciekawszą podróż 

zabieramy ze sobą niewidzialny bagaż .” 

3. Organizatorzy

mgr Urszula Zaleska

mgr Elżbieta Szajbel

mgr  Monika Górna                                   

mgr Monika Wąsińska                     

4. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego.

Szkoła może zgłosić maksymalnie 8 uczestników.                                                                                                                                                                                            

5. Terminy

 - nadsyłanie prac do 18.03.2016 r.

 - rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie finalistów nastąpi

 12.04. 2016 r. o godz. 11.00.

6. Organizacja konkursu

Pełna dokumentacja konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Uczniowie→Przedmioty→Język polski.

Wszystkie nadesłane prace sprawdzane są komisyjnie.

W wyniku pracy komisji konkursowej wyłonionych zostanie sześć prac: miejsce I, II, III i trzy wyróżnienia.

Przy ocenie pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem,

- oryginalność ujęcia tematu,

- styl i język.

7. Jury

W skład komisji konkursowej wchodzą:

- p. prof. Elżbieta Hurnik – Akademia im. J. Długosza

- mgr Urszula Zaleska – I LO im. J. Słowackiego

- mgr Monika Górna – I LO im. J. Słowackiego

8. Nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy.

Laureaci (I, II, III  miejsce) nagrody rzeczowe.

 

Regulamin X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

i Poezji Śpiewanej im. Ludmiły  Marjańskiej

1. Cel konkursu

Konkurs organizowany jest dla młodzieży zafascynowanej poezją

 i jej interpretacją. Przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter jednoetapowy. Jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na piękno języka ojczystego oraz poszerzenie wiedzy na temat twórczości absolwentki naszej szkoły, poetki Ludmiły Marjańskiej.

2. Organizatorzy

mgr Urszula Zaleska

mgr Elżbieta Szajbel

mgr  Monika Górna                                   

mgr Monika Wąsińska

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego.

Szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu uczestników.                                                                                                                                                     

4. Terminy

 - przesłanie karty zgłoszenia do 22.03.2016 r. (Pełna dokumentacja konkursu - regulamin, karta zgłoszenia - znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Uczniowie→Przedmioty→Język polski);

 - przesłuchanie konkursowe 5.04.2016 r. (wtorek) od godz.11.00;

 - rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie finalistów nastąpi 12.04.2016 r. o godz. 11.00.

5. Organizacja konkursu

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

1. Konkurs recytatorski, w którym uczestnicy prezentować będą dwa utwory:

- wiersz autorstwa Ludmiły Marjańskiej,

- utwór XX-wiecznej poezji kobiecej.

2. Konkurs poezji śpiewanej:

- wiersz autorstwa Ludmiły Marjańskiej (recytacja),

- utwór śpiewany XX-wiecznej poezji kobiecej.

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut.

Komisja konkursowa wyłoni po wysłuchaniu wszystkich prezentacji sześciu finalistów: trzy pierwsze miejsca (I, II, III).

Przy ocenie prezentacji recytatorskiej pod uwagę zostaną uwzględnione  takie kryteria , jak :
- interpretacja utworów;
- kultura słowa;
- ogólny wyraz artystyczny.

W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane

w książkach lub prasie literackiej;
Przy ocenie poezji śpiewanej pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

- zgodność muzyki z charakterem wiersza;
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
- oryginalność aranżacji i ekspresja.

6. Jury

W skład komisji konkursowej wchodzą:

- p. Marek Ślosarski - aktor

- mgr Dorota Marlińska – ekspert ds. muzycznych

- mgr Urszula Zaleska – I LO im. J. Słowackiego

- mgr Monika Górna – I LO im. J. Słowackiego.

7. Nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy.

Laureaci (I, II, III  miejsce) nagrody rzeczowe

 


ROK SZKOLNY 2014/2015

    

MISTRZ MOWY POLSKIEJ

- eliminacje szkolne

 

1.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami liczebników i rzeczowników .                                   

a)       Aż (78; uczeń) ………………………………………….......................... przybyło na Dni Otwarte.

b)      Tym wydziałem interesuje się( 873; kandydat) …………………………………………...

c)       (16; wycieczkowicze) …………………………………………………..przybyło na spotkanie.

d)      (8; dzieci) …..................................................................zostało w przedszkolu.

e)       To była (300)...................................................................... rocznica istnienia kaplicy.

2. Podaj znaczenie wyrazów  i wyrażeń obcojęzycznych                                                

a) notabene..................................................................................................................

b) pro forma.................................................................................................................

c) carte blanche............................................................................................................

d) de facto......................................................................................................................

e) ex aequo...................................................................................................................

f) in flagranti................................................................................................................

 

3. Uzupełnij związki frazeologiczne, wyjaśnij znaczenie podkreślonych związków               

a.....................................androny- ........................................................................................

b. trącić.........................

 1. c. głos wołającego...............................

d. psim........................................ -        ........................................................................................

e...................................gruszek w popiele- ...................................................................

4. Podane w nawiasie rzeczowniki użyj we właściwej formie.                                                      

a)           Siostra Tomka wyszła za mąż za ..................................................... ( Nowa Sól).

b)           Czy mogę dostać trochę  .............................. …...............................(puree)?

c)           Jacek patrzył z zachwytem na swoich ............... ….........................(idole).

d)          Zabrakło mi  ...................... …......................................................(½ punkt) do oceny celującej .

e)     Kupię porcję (pyzy) ........................................................................

5. Podziel wyrazy na sylaby i podkreśl sylaby akcentowane w podanych wyrazach:                   

a)           numizmatyka.

b)           napisalibyśmy

c)           trójkołowiec

d)          minimalny

e)           zrozumiawszy

f)            hutnik

6Skreśl niepoprawne formy zapisu.                                                                                             

a)      pseudo - liberalizm/ pseudoliberalizm/ pseudo liberalizm;

b)   co nieco / co nie co/ conieco

c)  wicemistrz/wice mistrz/ wice-mistrz

d) ponadpięcioletni / ponad pięcioletni / ponad pięcio-letni.

 

7. Uzupełnij przysłowia.                                                                                                                   

 a) Na złodzieju..............................................................................................................

b) Przyganiał kocioł garnkowi......................................................................................

c) Czym skorupka...........................................................................................................

d) Panu Bogu świeczkę..................................................................................................

8.  Określ poprawność poniższych form. Formę niepoprawną skreśl.                                      

a)  bazgrzę - bazgram

b) rozumią – rozumieją

c) przekonuję - przekonywuję

d) orginalny – oryginalny

e) rzeczpospolita-rzeczypospolita

f) patryjota – patriota

9. Zapisz poprawnie                                                                                                                          

a) Małe dzieci  często  (ssać)......................................................        palce.

b) Chodzę do  szkoły  (im.)................................Kochanowskiego   w (Jabłonna).....................................

c) Napisz tytuł w (cudzysłów)....................i (wielka litera)..................

d) Siostra ukończyła studia w (2002 r.)  …...............................................

f) W lipcu byłem w (Gołdap)..............................., a w sierpniu - w (Limanowa).............................

10. Zapisz poprawnie w formie skrótu/skrótowca ( pamiętaj o interpunkcji) 

a)  magister

b) Polska Farmacja

c) pełniący obowiązki dyrektora

d) liczba porządkowa

 


Regulamin IX Powiatowego

   Konkursu Literackiego im. Ludmiły Marjańskiej

1. Cel konkursu

Konkurs organizowany jest dla uzdolnionej literacko młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter jednoetapowy. Jego celem jest poszerzenie wiedzy młodzieży o życiu i twórczości absolwentki naszej szkoły, poetki Ludmiły Marjańskiej oraz doskonalenie warsztatu pisarskiego.

2. Forma pracy

Dowolny gatunek epicki ( opowiadanie, esej itp.) zainspirowany następującym fragmentem zaczerpniętym z poezji L. Marjańskiej:

 „To już koniec. Nie ma końca miłości.

 To początek. Nie ma początku.

 Przez  wieczność toczy się koło,

 nie można zerwać wątku”.

 

3. Organizatorzy

mgr Urszula Zaleska

mgr Elżbieta Szajbel

mgr  Monika Górna                                   

mgr Monika Wąsińska

                         

4. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego.

Szkoła może zgłosić maksymalnie 8 uczestników.

                                                                                                                                                                                                

5. Terminy

 - nadsyłanie prac do 22.11.2014 r.

 - ogłoszenie wyników nastąpi 17.12.2014 r.

na stronie internetowej szkoły w aktualnościach.

 

6. Organizacja konkursu

Pełna dokumentacja konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Uczniowie→Przedmioty→Język polski.

Wszystkie nadesłane prace sprawdzane są komisyjnie.

W wyniku pracy komisji konkursowej wyłonionych zostanie sześć prac: miejsce I, II, III i trzy wyróżnienia.

Przy ocenie pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem,

- oryginalność ujęcia tematu,

- styl i język.

 

7. Jury

W skład komisji konkursowej wchodzą:

- p. prof. Elżbieta Hurnik – Akademia im. J. Długosza

- mgr Urszula Zaleska – I LO im. J. Słowackiego

- mgr Monika Górna – I LO im. J. Słowackiego

 

8. Nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy.

Laureaci (I, II, III  miejsce) nagrody rzeczowe.

 

 

Regulamin IX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

i Poezji Śpiewanej im. Ludmiły  Marjańskiej

 

1. Cel konkursu

Konkurs organizowany jest dla młodzieży zafascynowanej poezją i jej interpretacją. Przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter jednoetapowy. Jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na piękno języka ojczystego oraz poszerzenie wiedzy na temat twórczości absolwentki naszej szkoły, poetki Ludmiły Marjańskiej.

2. Organizatorzy

mgr Urszula Zaleska

mgr Elżbieta Szajbel

mgr  Monika Górna                                   

mgr Monika Wąsińska

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego.

Szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu uczestników.                                                                                                                                                     

4. Terminy

 - przesłanie karty zgłoszenia do 28.11.2014 r. (Pełna dokumentacja konkursu - regulamin, karta zgłoszenia - znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Uczniowie→Przedmioty→Język polski);

 - przesłuchanie konkursowe 10.12.2014 r. (środa) od godz.10.00;

 - ogłoszenie wyników nastąpi 15.12.2014 r. na stronie internetowej szkoły w aktualnościach.

5. Organizacja konkursu

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

1. Konkurs recytatorski, w którym uczestnicy prezentować będą dwa utwory:

- wiersz autorstwa Ludmiły Marjańskiej,

- utwór XX-wiecznej poezji kobiecej.

2. Konkurs poezji śpiewanej:

- wiersz autorstwa Ludmiły Marjańskiej (recytacja),

- utwór śpiewany XX-wiecznej poezji kobiecej.

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut.

Komisja konkursowa wyłoni po wysłuchaniu wszystkich prezentacji sześciu finalistów: trzy pierwsze miejsca (I, II, III).

Przy ocenie prezentacji recytatorskiej pod uwagę zostaną uwzględnione  takie kryteria , jak :
- interpretacja utworów;
- kultura słowa;
- ogólny wyraz artystyczny.

W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
Przy ocenie poezji śpiewanej pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

- zgodność muzyki z charakterem wiersza;
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
- oryginalność aranżacji i ekspresja.

6. Jury

W skład komisji konkursowej wchodzą:

- p. Marian Florek – aktor Teatru im. A. Mickiewicza

- mgr Dorota Marlińska – ekspert ds. muzycznych

- mgr Urszula Zaleska – I LO im. J. Słowackiego

- mgr Monika Górna – I LO im. J. Słowackiego.

7. Nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy.

Laureaci (I, II, III  miejsce) nagrody rzeczowe.

 

KARTA ZGŁOSZDENIA UCZESTNIKA - wzór

 

                            /pieczątka szkoły/

 

IX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

i POEZJI ŚPIEWANEJ                                  
            im. LUDMIŁY  MARJAŃSKIEJ

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

 

 

 

 

……………………………………………………………

Imię i nazwisko

 

 

 

……………

Uczeń klasy

 

…………………………………………………………..

 

………………………………………………………….

Nazwa i adres szkoły

 

………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela pomagającego uczniowi

w przygotowaniu do konkursu

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!


ROK SZKOLNY 2013/2014

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych

w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. J. Słowackiego

Karolina Choraczyńska, Gimnazjum nr 12
Daria Jagodzińska, Gimnazjum SPSK im. św. Józefa
Julia Majewska, Gimnazjum nr 3
Franciszek Cichur, Katolickie Gimnazjum SPSK
Julia Kisiel, Gimnazjum w Kłomnicach
Martyna Gloc, V LO im. A. Mickiewicza
Weronika Korzeń, Zespół Szkół im. W. S. Reymonta
Agata Nosol, I LO im. J. Słowackiego
Karolina Kociołek, Katolickie LO SPSK

Serdecznie gratulujemy!

MISTRZ MOWY POLSKIEJ 2014
 

Imię i nazwisko

klasa

Ilość zdobytych punktów

Mateusz Deska

IIa

45

Szymon Frejlich

Ib

40

Julia Combik

IIa

39

Ignacy Jan Nowicki

Ib

32

Kamila Walkowicz

Ia

31

Karol Cierpiał

Ia

24

Magda Biegus

IIIh

17


IV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

                                           „Strofa być winna taktem, nie wędzidłem”

 

                                                                                                                                        (J. Słowacki, Beniowski)   

Regulamin konkursu:

                                                                                                       

Organizatorzy:

mgr Agnieszka Łuczak – Wielgórka, I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

mgr Dorota Chamoń, I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

mgr Mariola Wołek, Gimnazjum w Kłomnicach

 

Cele konkursu:

 • popularyzacja poezji Juliusza Słowackiego
 • inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych poezji romantycznej
 • szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa.
 • uwrażliwianie młodych ludzi na wartości estetyczno-literackie poezji
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • promowanie utalentowanej młodzieży

 

Założenia programowe:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu częstochowskiego.
 2. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż trzech uczestników.
 3. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

- recytacja wybranego utworu poetyckiego,

- recytacja wybranego fragmentu dramatu,

- forma śpiewana wybranego utworu J. Słowackiego.

 

 

 

Zasady organizacyjne:

1. Recytatorzy rywalizują w dwóch kategoriach:

 • uczniowie gimnazjów,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

2. Uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory (bądź ich fragmenty).

3. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.

4. Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników dziewięciu finalistów: trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: gimnazjum, trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: szkoła ponadgimnazjalna oraz trzy wyróżnienia w obydwu kategoriach.

5. Jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru (charakter utworów oraz ich dostosowanie do warunków osoby prezentującej)

- oryginalność interpretacji

- kultura słowa

- ogólne wrażenie artystyczne.

6. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy. Laureaci (I, II, III miejsce) nagrody rzeczowe.

 

Terminy:

 

1. Przesłanie karty zgłoszenia (załącznik 1) do 11 kwietnia 2014 r. na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

Ul. Kościuszki 8

42-200 Częstochowa

z dopiskiem „Konkurs recytatorski poezji J. Słowackiego

lub przesłać e-mailem na adres: konkursslowacki@interia.pl

2. Przesłuchania konkursowe i ogłoszenie wyników – – 15 kwietnia 2014 r., godz. 9.00 (sala widowiskowa I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie)

 

 

Uwagi:

Informacje o konkursie, regulamin oraz karty zgłoszeniowe dostępne są również na stronie: www.slowacki.net  w zakładce: uczniowie: przedmioty: język polski

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu szkoły

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………...

Wybrane kategorie, tytuły utworów

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu szkoły

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………...

Wybrane kategorie, tytuły utworów

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu szkoły

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………...

Wybrane kategorie, tytuły utworów

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 


 

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w Powiatowym Konkursie Literackim, Recytatorskim i Poezji Śpiewanej im. Ludmiły Marjańskiej:

Alicja Grudzińska – I LO im. J. Słowackiego,

Agnieszka Haziak – VII LO im. M. Kopernika,

Weronika Kowalik - VII LO im. M. Kopernika,

Klaudia Kozioł - VII LO im. M. Kopernika,

Oskar Krawczyk – I LO im. J. Słowackiego,

Dominik Majczak - LO w Koniecpolu,

Aleksandra Nazimek – IX LO im. C. K. Norwida,

Jan Ignacy Nowicki – I LO im. J. Słowackiego,

Tomasz Pietrasik - VII LO im. M. Kopernika,

Martyna Podgórska – II LO im. R. Traugutta,

Katarzyna Radło - I LO im. J. Słowackiego,

Patrycja Sawicka - I LO im. J. Słowackiego,

Agnieszka Siedlak – Liceum Plastyczne,

Marta Stala - I LO im. J. Słowackiego,

Kinga Suchańska - I LO im. J. Słowackiego,

Katarzyna Werecka – IV LO im. H. Sienkiewicza.

Rozdanie nagród oraz prezentacje nagrodzonych recytatorów i wykonawców poezji śpiewanej odbędzie się dnia 19 grudnia o godz. 16.00 w Muzeum Częstochowskim (sala reprezentacyjna Ratusza).

Serdecznie zapraszamy!

 

VIII Powiatowy Konkursu Literacki, Recytatorski

i Poezji Śpiewanej im. Ludmiły Marjańskiej

W tym roku przypada 90. rocznica urodzin naszej wybitnej absolwentki, dlatego też organizatorzy konkursu postanowili wprowadzić zmianę we wpisanym w tradycję szkoły konkursie. VIII edycja konkursu poszerzona zostanie o dodatkową kategorię - prezentację poezji śpiewanej.

Oto regulaminy poszczególnych konkursów:

 

Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej im. Ludmiły Marjańskiej 

1. Cel konkursu

Konkurs organizowany jest dla młodzieży zafascynowanej poezją i jej interpretacją. Przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter jednoetapowy. Jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na piękno języka ojczystego oraz poszerzenie wiedzy na temat twórczości absolwentki naszej szkoły, poetki Ludmiły Marjańskiej.

2. Organizatorzy

mgr Urszula Zaleska

mgr Elżbieta Szajbel

mgr Monika Górna                                  

mgr Monika Wąsińska

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego.

Szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu uczestników.                                                                                                                                           

4. Terminy

- przesłanie karty zgłoszenia do 29.11.2013 r. (Pełna dokumentacja konkursu - regulamin, karta zgłoszenia - znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładceUczniowie→Przedmioty→Język polski);

- przesłuchanie konkursowe 03.12.2013 r. (wtorek) od godz.9.00;

ogłoszenie wyników nastąpi 10.12.2013 r. na stronie internetowej szkoły w aktualnościach.

5. Organizacja konkursu

Konkursodbędzie się w dwóch kategoriach:

1. Konkurs recytatorski, w którym uczestnicy prezentować będą dwa utwory:

- wiersz autorstwa Ludmiły Marjańskiej,

- utwór XX-wiecznej poezji kobiecej.

2. Konkurs poezji śpiewanej:

- wiersz autorstwa Ludmiły Marjańskiej (recytacja),

- utwór śpiewany XX-wiecznej poezji kobiecej.

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut.

Komisja konkursowa wyłoni po wysłuchaniu wszystkich prezentacji sześciu finalistów: trzy pierwsze miejsca (I, II, III) i trzy wyróżnienia.

Przy ocenie prezentacji recytatorskiej pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:
- interpretacja utworów; 
- kultura słowa; 
- ogólny wyraz artystyczny.

W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady: 
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej; 
Przy ocenie poezji śpiewanej pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

- zgodność muzyki z charakterem wiersza; 
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy; 
- oryginalność aranżacji i ekspresja.

6. Jury

W skład komisji konkursowej wchodzą:

- p. Marian Florek – aktor Teatru im. A. Mickiewicza

- mgr Agata Strzelczyk – ekspert ds. muzycznych

- mgr Urszula Zaleska – I LO im. J. Słowackiego

- mgr Monika Górna – I LO im. J. Słowackiego.

7. Nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy.

Laureaci (I, II, III miejsce) nagrody rzeczowe.

 

                 Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Literackiego im. Ludmiły Marjańskiej

1. Cel konkursu

Konkurs organizowany jest dla uzdolnionej literacko młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter jednoetapowy. Jego celem jest poszerzenie wiedzy młodzieży o życiu i twórczości absolwentki naszej szkoły, poetki Ludmiły Marjańskiej oraz doskonalenie warsztatu pisarskiego.

2. Forma pracy

Dowolny gatunek epicki ( opowiadanie, esej itp.) - praca literacka będąca rozwinięciem myśli poetki:

"Słowa żyją dłużej niż człowiek,

który je wypowiedział"

3. Organizatorzy

mgr Urszula Zaleska

mgr Elżbieta Szajbel

mgr Monika Górna                                  

mgr Monika Wąsińska        

4. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego.

Szkoła może zgłosić maksymalnie 8 uczestników.                                                                                                                                                                                    

5. Terminy

- nadsyłanie prac do 22.11.2013 r.

- ogłoszenie wyników nastąpi 10.12.2013 r.

na stronie internetowej szkoły w aktualnościach.

6. Organizacja konkursu

Pełna dokumentacja konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Uczniowie→Przedmioty→Język polski.

Wszystkie nadesłane prace sprawdzane są komisyjnie.

W wyniku pracy komisji konkursowej wyłonionych zostanie sześć prac: miejsce I, II, III i trzy wyróżnienia.

Przy ocenie pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem,

- oryginalność ujęcia tematu,

- styl i język.

 7. Jury

W skład komisji konkursowej wchodzą:

- p. prof. Elżbieta Hurnik – Akademia im. J. Długosza

- mgr Urszula Zaleska – I LO im. J. Słowackiego

- mgr Monika Górna – I LO im. J. Słowackiego

 8. Nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy.

Laureaci (I, II, III miejsce) nagrody rzeczowe.

 

KARTA ZGŁOSZDENIA UCZESTNIKA

 

Do pobrania

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JULIUSZU SŁOWACKIM I JEGO TWÓRCZOŚCI

4 czerwca 2013 r. odbędzie się szkolny konkurs wiedzy o Juliuszu Słowackim i jego twórczości. Prosimy chętnych o zapoznanie się z podaną bibliografią. Zwycięzca bierze udział w Międzynarodowym Zlocie Rodziny Szkół im. Słowackiego jako jeden z dwojga reprezentantów naszego liceum.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do polonistek: Iwony Kociołek i Moniki Górnej.

 

Bibliografia do Konkursu Wiedzy o Patronie

I Literaturę podmiotu stanowią następujące dzieła Juliusza Słowackiego:

Balladyna

Beniowski, Pieśń V

Grób Agamemnona

Hymn (Bogarodzico, Dziewico!)

Hymn (Smutno mi, Boże!)

Kordian

Sowiński w okopach Woli

Testament mój

II Literaturą przedmiotu jest zamieszczony na naszej stronie szkic Jarosława Ławskiego Juliusz Słowacki. Można też zapoznać się z dowolną monografią twórczości Słowackiego, na przykład autorstwa E. Sawrymowicza lub J. Kleinera.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

POEZJI JULIUSZA SŁOWACKIEGO

 

 

Strofa być winna taktem, nie wędzidłem” 

(J. Słowacki, Beniowski)

Regulamin konkursu:

Organizatorzy:

mgr Agnieszka Łuczak – Wielgórka, I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

mgr Dorota Chamoń, I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

mgr Mariola Wołek, Gimnazjum w Kłomnicach

 

Cele konkursu:

 • popularyzacja poezji Juliusza Słowackiego

 • inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych poezji romantycznej

 • szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa.

 • uwrażliwianie młodych ludzi na wartości estetyczno-literackie poezji

 • rozwijanie aktywności twórczej

 • promowanie utalentowanej młodzieży

 

Założenia programowe:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu częstochowskiego.

 2. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż trzech uczestników.

 3. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

- recytacja wybranego utworu poetyckiego,

- recytacja wybranego fragmentu dramatu,

- forma śpiewana wybranego utworu J. Słowackiego.

 

Zasady organizacyjne:

1.Recytatorzy rywalizują w dwóch kategoriach:

  • uczniowie gimnazjów,

  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

2. Uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory poetyckie (bądź ich fragmenty).

3. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 7 minut.

4. Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników dziewięciu finalistów: trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: gimnazjum, trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: szkoła ponadgimnazjalna oraz trzy wyróżnienia w obydwu kategoriach.

5. Jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru (charakter utworów oraz ich dostosowanie do warunków osoby prezentującej)

- oryginalność interpretacji

- kultura słowa

- ogólne wrażenie artystyczne.

6. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy. Laureaci (I, II, III miejsce) nagrody rzeczowe.

 

Terminy:

 

1. Przesłanie karty zgłoszenia (załącznik 1)) do 22 marca 2013 r. na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

Ul. Kościuszki 8

42-200 Częstochowa

z dopiskiem „Konkurs recytatorski poezji J. Słowackiego

lub przesłać e-mailem na adres: konkursslowacki@interia.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2.Przesłuchania konkursowe i ogłoszenie wyników – 05 kwietnia 2013 r., godz. 10.00 (sala widowiskowa I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie)

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu szkoły

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………...

Wybrane kategorie, tytuły utworów

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

 


„W ł a d y s ł a w   S e b y ł a –                              życie i twórczość”

 

 

 

 

 

Regulamin

 

XIX Regionalnego Turnieju wiedzy literacko - historycznej

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowa  2012 r.

 

 

 

„W ł a d y s ł a w   S e b y ł a –  życie i twórczość”

 

 

 

Regulamin

XIX Regionalnego Turnieju wiedzy literacko - historycznej

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

 

 

I.  ORGANIZACJA  I  UCZESTNICTWO.

 

* Biblioteka Publiczna  im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie

* Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

* Instytut Filologii Polskiej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie

* Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

* Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie

 

p r z y   w s p a r c i u

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kłobuck

Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku

 

o g ł a s z a j ą

 

Regionalny Turniej Wiedzy Literacko - Historycznej

 

W ł a d y s ł a w   S e b y ł a – życie i twórczość

 

 

 

Turniej adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych   z   terenu  miast:  Częstochowy, Będzina, Sosnowca   oraz   powiatów:    częstochowskiego, kłobuckiego,  lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.

 

 

 

 

 

II.  CEL  I  ZAKRES TEMATYCZNY.

 

W   roku   2012   przypada   110. rocznica urodzin Władysława Sebyły. Urodził się 6 lutego 1902 r. w Kłobucku. Poeta, krytyk literacki, malarz, muzyk, członek literackiej grupy „Kwadryga” i redaktor oraz współwydawca pisma „Kwadryga”. Debiutował w 1927 r. zbiorem „Modlitwa”. Wydał też tomy: „Pieśni szczurołapa”, „Koncert egotyczny”, „Obrazy myśli”. W 1938 r. został odznaczony przez Polską Akademię Literatury Złotym Wawrzynem Akademickim.                                                           Brał udział w powstaniu śląskim. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r. Wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, był więziony na terenie ZSRR.                         Został zamordowany przez   NKWD w Charkowie w 1940 r. Jest jedną z ofiar katyńskich.  Twórczość poety była przemilczana po wojnie.

 

Celem  Turnieju  jest przybliżenie wiedzy o twórczości i życiu poety oraz popularyzowanie tej postaci, związanej z naszym regionem.

Uczestników Turnieju obowiązywać będzie znajomość faktów biograficznych oraz twórczości poetyckiej.

Źródłem wiedzy uczniów  w  tym zakresie mogą być wszelkie dostępne

publikacje, w tym  zawarte  w  Regulaminie /załącznik/.

 

 

III.  PRZEBIEG  TURNIEJU.

 

Warunkiem wstępnym udziału uczniów  w Turnieju  jest przekazanie na

adres Sekretariatu imprezy, w terminie  do dnia 25 maja 2012 r., pisemnego

zgłoszenia placówki szkolnej.

 

Kolejne etapy Turnieju  przeprowadzone zostaną  według następującego

harmonogramu:

 

I etap  - Eliminacje  szkolne (przeprowadzone we własnym zakresie przez

szkoły)  w  terminie  do  15 czerwca 2012 r.

Do  tego  też  dnia  placówki  szkolne  winny  zgłosić   na  adres

Sekretariatu Turnieju  imienną listę uczniów wytypowanych do

etapu II (nie więcej niż 5 osób + 2 osoby rezerwowe).

 

W przypadku zgłoszenia się dużej liczby uczestników  do II etapu nie wejdą osoby

rezerwowe.  O powyższym przypadku szkoły zostaną poinformowane wcześniej.

 

 

II etap  - Eliminacje  międzyszkolne odbędą  się w dniu  25 października

2012 r.  od  godz. 10.00 w Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej

im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie  (Aleja NMP 22, I piętro).

Pisemny  sprawdzian  wiadomości  uczniów  zgłoszonych  przez

placówki  szkolne .

 

 

III etap  - Finał  Turnieju odbędzie  się w dniu 25 października 2012 r.

od godz. 14.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury wCzęstochowie,

ul. Ogińskiego 13a.

Ustny sprawdzian wiedzy uczniów,zwycięzców II etapu (10 osób).

 

Szczegółowy program Turnieju będzie  przesłany do szkół w pierwszym tygodniu

października  2012 r.

 

 

Opiekę wychowawczą  nad  uczniami każdej ze szkół,  sprawuje oddelegowany

w tym celu nauczyciel (opiekun grupy).

Dojazd  uczestników  i  opiekunów  we  własnym  zakresie.

 

 

 

IV.  OCENA  I  NAGRODY.

 

Punktowej oceny wiedzy prezentowanej przez uczestników  II  i  III etapu

Turnieju  dokona  Komisja  powołana  przez  organizatorów.

Uczniowie zakwalifikowani do rozgrywek finałowych otrzymają nagrody

indywidualne  i  dyplomy,   a  placówkom  szkolnym  delegującym  młodzież  do

udziału w Turnieju,  przekazane zostaną listy gratulacyjne.

 

 

V.  SEKRETARIAT  TURNIEJU.

 

Sekretariat  Turnieju  - Biblioteka  Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego

w Częstochowie,   Aleja NMP 22,   42-200 Częstochowa,

tel./fax   (34) 360-56-28    lub   (34) 360-61-18,    przyjmuje   zgłoszenia

uczestnictwa   i   udziela wszelkich  informacji  związanych   z  organizacją

konkursu.

 

Regulamin  konkursu  i  karta  zgłoszenia  na  stronie  internetowej:

www.biblioteka.czest.pl i www.rok.czestochowa.pl

 

 

 

VI.  LITERATURA.

 

W załączeniu podano pozycje bibliograficzne. Organizatorzy zapraszają do korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego                                   w Częstochowie oraz Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza                               w Częstochowie, Aleja  Armii Krajowej 36a.

 

Bibliografia

I. Literatura podmiotowa:

 1. A. Tomy poetyckie opublikowana przed 1939 rokiem:
  1. Pieśni szczurołapa, Warszawa 1930.
  2. Koncert egotyczny, Warszawa 1934.
  3. Obrazy myśli,Warszawa 1938.
 2. B. Wydania twórczości poety po 1945 roku:
  1. Wiersze wybrane, przedmowa Stanisław Ryszard Dobrowolski, Warszawa 1956.
  2. Poezje wybrane, wybór i wstęp Hieronim Michalski, nota biograficzna Jadwiga Bandrowska-Wróbelewska, Warszawa 1972.
  3. Poezje zebrane, wstęp i opracowanie Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1981.
  4. Nie wierz moim grzechom [wybór wierszy], wstęp Zdzisław J. Peszkowski, wybór Jerzy Koperski, posłowie Zbigniew Jerzyna, Warszawa1999.
  5. Z częstochowskiej ziemi na „literacki Parnas”. Antologia wierszy Władysława Sebyły, Jerzego Lieberta, Haliny Poświatowskiej, Ludmiły Marjańskiej, wstęp i wybór wierszy Elżbieta Hurnikowa, Częstochowa 2006.
  6. Dialog w ciemności. Władysław Sebyła, wstęp i wybór wierszy Wojciech Bonowicz, Wrocław 2012 r.

II. Literatura przedmiotowa

Wspomnienia o poecie:

 1. Sebyłowa Sabina, Okładka z Pegazem, Warszawa 1960.
 2. Maliszewski Aleksander, U brzegu mojej Wisły, Warszawa 1960.
 3. Piętak Stanisław, Portrety i zapiski, Warszawa 1963.
 4. Śpiewak Jan, Przyjaźnie i animozje, Warszawa 1965.

III. Opracowania naukowe dotyczące twórczości oraz życia Władysława Sebyły:

 1. Sebyłowa Sabina, Jego jedyną ideologią była poezja, „Poezja” 1979, nr 11/12.
 2. Bukko A.,  Zagłębiowskie lata Władysława Sebyły, „Poglądy” 1968, nr 16.
 3. Cichla-Czarniawska Elżbieta, Władysław Sebyła. Życie i twórczość, Lublin 2000.
 4. Kisiel Joanna, „Przed pustką stygnę w grozie”. O poezji Władysława Sebyły, [w:] tejże, Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach, Katowice 2009.
 5. Kłak Tadeusz, Pejzaże Władysława Sebyły, [w:] tegoż, Ptak z węgla. Studia i szkice literackie, Katowice 1984.
 6. Kowszewicz B., Poeta w wojskowym drelichu, „Poezja” 1989, nr 10/12.
 7. Lalak Mirosław, Poety prośba o wiarę. O poezji Władysława Sebyły, [w;] tegoż, Niepokojąca reszta, Szczecin 2004.
 8. Lipski Jan Józef, Władysław Sebyła (1902–1940), [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym, t. 4, red. Irena Maciejewska, Janusz Trznadel, Maria Pokrasenowa, Kraków 1993.
 9. Marx Jan, „Nazywaniem poznanie zastąpić” – o poezji Władysława Sebyły, [w:] tegoż, Grupa poetycka „Kwadryga”, Warszawa 1983.

10.  Miłosz Czesław, Poeta mniej znany, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 7.

11.  Nyczek Tadeusz, Dialog z samym sobą – Władysław Sebyła, [w:] Poeci dwudziestolecia międzywojennego, red. Irena Maciejewska, t. 2, Warszawa 1982.

12.  Piotrowiak Jan, „Ciemny nurt mego życia..."  O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły, Katowice 2008.

13.  Rymkiewicz Jarosław Marek, „Kwadryga”, [w:] Literatura polska 1918–1932, t. 1, red. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski, Warszawa 1975.

14.  Szymański Wiesław Paweł, Ballady przed burzą, Warszawa 1961.

15.  Szymański Wiesław Paweł, Tradycja i nowoczesność (poeci przełomu). Liryka „nurtu ciemnego” (poezja Władysława Sebyły), [w:] tegoż, Moje dwudziestolecie 1918–1939, Kraków 1998.

 1. Szymański Wiesław Paweł, Tragizm szczurołapa [rec. Wiersze wybrane]; Okładka z Pegazem, [w:] tegoż, Między ciemnością a światem, Kraków 2005.

Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie 2012r.

 

lp.

imię i nazwisko

klasa

zdobyte punkty

 

1.

Aleksandra Chęcińska

 

IIa

46

 

2.

Adam Krzyżowski

 

Ia

46

 

3.

Julia Hejczyk

 

IIb

46

 

4.

Karolina Neuberg

 

Ia

46

 

5.

Izabela Kowalska

 

Ia

45

 

6.

Martyna Głąb

 

Ic

44

 

7.

Blażej Bekus

 

Id

42

 

8.

Magdalena Łakoma

 

Ia

42

 

9.

Angelika Adamik

 

IIf

36

 

10.

Kamila Chmielewska

 

IIb

26

 

11.

Marta Kąsiel

 

Ia

23

 

 

 


 

Ocalić od zapomnienia...

 

Władysław Sebyła - urodzony w Kłobucku, związany z Częstochową, w 1940 spoczął wraz z 3800 towarzyszami we wspólnej mogile w Charkowie. Poeta, żołnierz, mąż, ojciec, brat. Na jego postaci skupiła się sesja literacko - historyczna Ocalić od zapomnienia, która odbyła się w naszym liceum w dniach 28.03- 04.04.2012 r.

Sesja, której koordynatorkami były p. p. Monika Górna i Iwona Kociołek, podzielona została na cztery części. Rozpoczęła się 28 marca, kiedy to klasa Ia (pod kierunkiem p.M.Kaim - Zyśk) zaprezentowała część historyczną sesji, na którą złożyły się informacje nie tylko

o Władysławie  Sebyle, lecz także o samej zbrodni katyńskiej. Prezentacja miała charakter multimedialny, oprócz wykładu pojawiły się fragmenty liryczne, a całości dopełniały obrazy prezentujące sylwetki ofiar zbrodni katyńskiej. Niezwykłe wrażenie wywołał  również film Epitafia katyńskie. To była wyjątkowa i poruszająca lekcja historii.

Następnego dnia odbyły się warsztaty z prozy poetyckiej, prowadzone przez pana Piotra Nitę. Uczestniczyło w niej kilkanaście uczennic z różnych szkół, nie tylko ze „Słowaka”, zajęcia trwały ponad 3 godziny i, sądząc po tekstach, które wówczas powstały, były bardzo owocne. Prowadzący pouczał młode adeptki sztuki pisarskiej, dawał rady

i stawiał wyzwania, a wszystko to z wielką dozą kreatywności. Inspiracje do tekstów tworzonych podczas warsztatów pochodziły z utworów Władysława Sebyły, które w artystycznym nieładzie wypełniły salę widowiskową.

Kolejną częścią sesji był konkurs recytatorski, który odbył się w poniedziałek

2 kwietnia. Uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych  zaprezentowali dwa utwory - jeden autorstwa W. Sebyły, a drugi dowolnego poety polskiego, którego twórczość wyrastała

z doświadczeń historycznych. Mieliśmy więc okazję usłyszeć poezję Z. Herberta, K.K. Baczyńskiego, K.I. Gałczyńskiego, E. Lipskiej czy E. Stachury. Poziom był bardzo wysoki, dlatego jury (p. Monika Górna, p. Jolanta Sowa oraz p. Marek Ślosarski), wyróżniło aż osiem osób, w tym trzy z naszego liceum - Magdę Kościelniak, Anię Ryś oraz Kingę Suchańską.

Podsumowującym, a zarazem wieńczącym, elementem projektu była uroczysta gala odbywająca się 4 kwietnia na sali widowiskowej ILO. Finalna część wydarzenia została uświetniona obecnością wielu osobistości z regionu częstochowskiego i nie tylko.  Początkowym elementem  gali była część artystyczna przygotowana pod kierunkiem pp.M.Górnej i Iwony Kociołek. Wśród wykonawców znaleźli się uczniowie klas Ia, Ib, IIb  oraz chór szkolny. Okazało się, że w wielu osobach drzemie talent  wokalny, wszyscy bowiem występujący na scenie (18 osób) oprócz recytacji wykonywali również utwory muzyczne.

Na uwagę zasługuje też sama oprawa muzyczna. Przy pianinie zasiedli Rafał Piwowarczuk - absolwent naszego liceum i Olga Owczarek (Ia), na gitarze akompaniował Michał Pytel - uczeń LO im. Norwida, na flecie zagrała Kasia Pasieka (Ig), zaś na perkusji Sebastian Drąg (Ia). Popisy młodych artystów śledziły osoby takie jak: Sylwia Piątkowska – sekretarz gminy Kłobuck, Mirosław Figaj – członek rodziny Władysława Sebyły, przewodnicząca częstochowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza - dr Elżbieta Wróbel oraz wielu, wielu innych.  Widowni dane było również wysłuchać interesujących przemówień: głos zabrała profesor Akademii im. Jana Długosza – dr hab. Elżbieta  Hurnik oraz prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków - Władysław Szeląg.

Elementem wieńczącym galę było przyznanie nagród w konkursie recytatorskim. Jego laureat - Mateusz Kluczny (Zespół Szkół Plastycznych im.J.Malczewskiego) zachwycił wszystkich wspaniałą interpretacją utworów W. Sebyły i Z. Herberta. Uroczystość podsumowała dyrektor I LO –  Agnieszka Henel.

Misja została spełniona – postać i twórczość Władysława Sebyły ocaliliśmy

od zapomnienia.

Magdalena Czapla Ib

Jakub Dawid Ia

 

 

MATERIAŁY PRASOWE

Życie Częstochowskie -część historyczna

Życie Częstochowskie -sesja

Życie Częstochowskie -wykład dr E.Wróbel

 

 

 

MISTRZ MOWY POLSKIEJ 2012

-           eliminacje szkolne

lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Ilość punktów

 

1.

Barańska Anna

IIc

41

 

2.

Chmielewska Kamila

Ib

34

 

3.

Czapla Magdalena

Ib

35

 

4.

Depta Dominik

IIc

42

 

5.

Derda Oliwia

IIa

25

 

6.

Dryjka Ewa

Ia

44

 

7.

Irek Katarzyna

Ic

28

 

8.

Izydorczyk Marcelina

Ia

38

 

9.

Kamińska Justyna

IId

36

 

10.

Kąsiel Marta

Ia

36

 

11.

Kmieciak Emilia

IIIf

30

 

12.

Krawczyk Karolina

Ia

41

 

13.

Kuras Monika

IIId

41

 

14.

Kurzak Marta

Ic

33

 

15.

Morzyk Karolina

Ia

38

 

16.

Neuberg Karolina

Ia

31

 

17.

Radek Karina

Ia

25

 

18.

Serek Paulina

IIb

28

 

19.

Staniszewska Magdalena

Ib

27

 

20.

Stodółka Eliza

IIIa

36

 

21.

Suchańska Kinga

Ia

44

 

22.

Tutaj Michał

IIIa

44

 

23.

Żołędziewska Agnieszka

IIIe

43

 

 

 

 

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Władysława Sebyły

 
02.04.2012r. odbędzie się w naszej szkole konkurs recytatorski, który jest częścią sesji poświęconej życiu i twórczości Władysława Sebyły - poety regionu częstochowskiego. Zapraszamy chętnych do udziału (proszę zgłaszać się do nauczycieli polonistów).
 
 

Tomik wierszy poety

 

regulamin konkursu

 

Dzień Patrona - Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie

 

Materiały do pobrania

Juliusz Słowacki

Konkurs wiedzy o patronie

Test 2010

 

 

 

MISTRZ MOWY POLSKIEJ 2011

- eliminacje szkolne

 

1.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami liczebników i rzeczowników .                                    5 pkt.

a)       Aż (78; uczeń) ………………………………………….......................... przybyło na Dni Otwarte.

b)      Tym wydziałem interesuje się( 873; kandydat) …………………………………………...

c)       (16; wycieczkowicze) …………………………………………………..przybyło na spotkanie.

d)      (8; dzieci) …..................................................................zostało w przedszkolu.

e)       To była (300)...................................................................... rocznica istnienia kaplicy.

2. Podaj znaczenie wyrazów  i wyrażeń obcojęzycznych                                                               6 pkt.

a) notabene..................................................................................................................

b) pro forma.................................................................................................................

c) carte blanche............................................................................................................

d) de facto......................................................................................................................

e) ex aequo...................................................................................................................

f) in flagranti................................................................................................................

 

3. Uzupełnij związki frazeologiczne, wyjaśnij znaczenie podkreślonych związków                   7 pkt.

a.....................................androny- ........................................................................................

b. trącić.........................

 1. c. głos wołającego...............................

d. psim........................................ -        ........................................................................................

e...................................gruszek w popiele- ...................................................................

4. Podane w nawiasie rzeczowniki użyj we właściwej formie.                                                       5 pkt.

a)           Siostra Tomka wyszła za mąż za ..................................................... ( Nowa Sól).

b)           Czy mogę dostać trochę  .............................. …...............................(puree)?

c)           Jacek patrzył z zachwytem na swoich ............... ….........................(idole).

d)          Zabrakło mi  ...................... …......................................................(½ punkt) do oceny celującej .

e)     Kupię porcję (pyzy) ........................................................................

5. Podziel wyrazy na sylaby i podkreśl sylaby akcentowane w podanych wyrazach:                     6 pkt.

a)           numizmatyka.

b)           napisalibyśmy

c)           trójkołowiec

d)          minimalny

e)           zrozumiawszy

f)            hutnik

6. Skreśl niepoprawne formy zapisu.                                                                                               4 pkt.

a)      pseudo - liberalizm/ pseudoliberalizm/ pseudo liberalizm;

b)   co nieco / co nie co/ conieco

c)  wicemistrz/wice mistrz/ wice-mistrz

d) ponadpięcioletni / ponad pięcioletni / ponad pięcio-letni.

 

 1. 7. Uzupełnij przysłowia.                                                                                                                    4 pkt.

 

a) Na złodzieju..............................................................................................................

b) Przyganiał kocioł garnkowi......................................................................................

c) Czym skorupka...........................................................................................................

d) Panu Bogu świeczkę..................................................................................................

 

8.  Określ poprawność poniższych form. Formę niepoprawną skreśl.                                          6 pkt.

a)  bazgrzę - bazgram

b) rozumią – rozumieją

c) przekonuję - przekonywuję

d) orginalny – oryginalny

e) rzeczpospolita-rzeczypospolita

f) patryjota – patriota

 

9. Zapisz poprawnie                                                                                                                           8pkt.

a) Małe dzieci  często  (ssać)......................................................        palce.

b) Chodzę do  szkoły  (im.)................................Kochanowskiego   w (Jabłonna).....................................

c) Napisz tytuł w (cudzysłów)....................i (wielka litera)..................

d) Siostra ukończyła studia w (2002 r.)  …...............................................

f) W lipcu byłem w (Gołdap)..............................., a w sierpniu - w (Limanowa).............................

 

 1. 10. Zapisz poprawnie w formie skrótu/skrótowca ( pamiętaj o interpunkcji) 4 pkt.

a)  magister

b) Polska Farmacja

c) pełniący obowiązki dyrektora

d) liczba porządkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma 55 pkt.

 

Regulamin konkursu Literackiego

 

1. Cel konkursu

Konkurs organizowany jest dla uzdolnionej literacko młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter jednoetapowy. Jego celem jest poszerzenie wiedzy młodzieży o życiu i twórczości absolwentki naszej szkoły, poetki Ludmiły Marjańskiej oraz doskonalenie warsztatu pisarskiego.

 

2. Forma pracy

Dowolny gatunek epicki ( opowiadanie, esej itp.)

 

3. Organizatorzy

mgr Urszula Zaleska

mgr Elżbieta Szajbel

mgr  Monika Górna

mgr Maria Kowaleczko Miedzińska

 

4. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego. Szkoła może zgłosić maksymalnie 8 uczestników.

 

5. Terminy

- nadsyłanie prac do 02.03.2012 r.

- ogłoszenie wyników i nagrodzenie finalistów odbędzie się 23.04.2012r.  o godz. 12.00.

 

6. Organizacja konkursu

Wszystkie nadesłane prace sprawdzane są komisyjnie. W wyniku pracy komisji konkursowej wyłonionych zostanie sześć prac : miejsce I, II, III i trzy wyróżnienia.

Przy ocenie pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria :

- zgodność pracy z tematem

- oryginalność ujęcia tematu

- styl  i język

 

7. Jury

Organizatorzy W skład komisji konkursowej wchodzą :

- p. prof. Elżbieta Hurnik – Akademia im. J. Długosza

- mgr Urszula Zaleska – I LO im. J. Słowackiego

- mgr Monika Górna – I LO im. J. Słowackiego

 

8. Nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy. Laureaci ( I, II, III  miejsce ) nagrody rzeczowe.

 


 

Regulamin konkursu Recytatorskiego

 

1. Cel konkursu

Konkurs organizowany jest dla młodzieży zafascynowanej poezją i jej interpretacją. Przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter jednoetapowy. Jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na piękno języka ojczystego oraz poszerzenie wiedzy na temat twórczości absolwentki naszej szkoły, poetki Ludmiły Marjańskiej.

 

2. Organizatorzy

mgr Urszula Zaleska

mgr Elżbieta Szajbel

mgr Monika Górna

mgr Maria Kowaleczko Miedzińska

 

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu częstochowskiego. Szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu uczestników.

 

4.  Terminy

- przesłanie karty zgłoszenia do 16.04. 2012 r.

-  przesłuchanie konkursowe 18.04.2012 r.  (środa)) od godz.10.00

- ogłoszenie wyników i nagrodzenie finalistów 23.04. 2012 r.  godz.12.00.

 

5. Organizacja

Uczestnicy konkursu recytują dwa wiersze :

- wybrany liryk z twórczości Ludmiły Marjańskiej

- dowolny wiersz polskiej poetki tworzącej w XX lub XXI wieku.

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć  8 minut.

Komisja konkursowa wyłoni po wysłuchaniu wszystkich recytacji sześciu finalistów : trzy pierwsze miejsca ( I, II, III ) i trzy wyróżnienia. Przy ocenie pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

-  stosowanie zasad kultury żywego słowa

-  oryginalność interpretacji

-  dostosowanie tekstów do predyspozycji głosowych

 

6. Jury

p. Monika Górna – polonistka z I LO im. J. Słowackiego

p. Urszula Zaleska – polonistka z I LO im. J. Słowackiego

dwaj opiekunowie młodzieży prezentującej się w konkursie (poloniści)

 

7. Nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy. Laureaci ( I, II, III miejsce ) nagrody rzeczowe.


 

II POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

POEZJI JULIUSZA SŁOWACKIEGO

 

 

„Strofa być winna taktem, nie wędzidłem”

 

(J. Słowacki, Beniowski)

Regulamin konkursu:

 

Organizatorzy:

mgr Agnieszka Łuczak – Wielgórka, I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

mgr Dorota Chamoń, I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

mgr Mariola Wołek, Gimnazjum w Kłomnicach

 

Cele konkursu:

 • popularyzacja poezji Juliusza Słowackiego
 • inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych poezji romantycznej
 • szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa.
 • uwrażliwianie młodych ludzi na wartości estetyczno-literackie poezji
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • promowanie utalentowanej młodzieży

 

Założenia programowe:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu częstochowskiego.
 2. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż trzech uczestników.
 3. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

- recytacja wybranego utworu poetyckiego,

- recytacja wybranego fragmentu dramatu,

- forma śpiewana wybranego utworu J. Słowackiego.

 

 

 

Zasady organizacyjne:

1.Recytatorzy rywalizują w dwóch kategoriach:

  • uczniowie gimnazjów,
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

2. Uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory poetyckie (bądź ich fragmenty).

3. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 7 minut.

4. Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników dziewięciu finalistów: trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: gimnazjum, trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: szkoła ponadgimnazjalna oraz trzy wyróżnienia w obydwu kategoriach.

5. Jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru (charakter utworów oraz ich dostosowanie do warunków osoby prezentującej)

- oryginalność interpretacji

- kultura słowa

- ogólne wrażenie artystyczne.

6. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy. Laureaci (I, II, III miejsce) nagrody rzeczowe.

 

Terminy:

 

1. Przesłanie karty zgłoszenia (załącznik 1)) do 23 marca 2012 r. na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

Ul. Kościuszki 8

42-200 Częstochowa

z dopiskiem „Konkurs recytatorski poezji J. Słowackiego

lub przesłać e-mailem na adres: konkursslowacki@interia.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2.Przesłuchania konkursowe i ogłoszenie wyników – 5 kwietnia 2012, godz. 10.00 (sala widowiskowa I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie)

3. Dzień Patrona szkoły i oficjalne nagrodzenie finalistów – 6 kwietnia 2012.

 

Uwagi:

Informacje o konkursie, regulamin oraz karty zgłoszeniowe dostępne są również na stronie: www.slowacki.org.pl w zakładce: język polski

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu szkoły

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………

Wybrane kategorie, tytuły utworów

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Regulamin VII POWIATOWEGO

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

im. LUDMIŁY MARJAŃSKIEJ

 

Organizatorzy VII Powiatowego Konkursu

Literackiego im. Ludmiły Marjańskiej dla szkół

ponadgimnazjalnych zapraszają uczniów

do napisania pracy literackiej będącej

rozwinięciem myśli poetki:

 

„ Nie bój się spalać w miłości.

Spalanie musi boleć, gdy topnieje

wosk obojętności”.

 

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o nadsyłanie prac konkursowych do dn. 02.03.2012r. na adres :

I LO im. J. Słowackiego Kościuszki 8

42-200 Częstochowa

 

Regulamin konkursu

1. Cel konkursu

Konkurs organizowany jest dla uzdolnionej literacko młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter jednoetapowy. Jego celem jest młodzieży o życiu i twórczości absolwentki naszej szkoły poszerzenie wiedzy, poetki Ludmiły Marjańskiej oraz doskonalenie warsztatu pisarskiego.

 

2. Forma Pracy

Dowolny gatunek epicki ( opowiadanie, esej itp.)

 

3. Organizatorzy

mgr Urszula Zaleska
mgr Elżbieta Szajbel
mgr  Monika Górna 
mgr Maria Kowaleczko Miedzińska

 

4. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego. Szkoła może zgłosić maksymalnie 8 uczestników.

 

5. Terminy

- nadsyłanie prac do 02.03.2012 r.
- ogłoszenie wyników i nagrodzenie finalistów odbędzie się 23.04.2012r. o godz. 12.00.

 

6. Organizacja konkursu

Wszystkie nadesłane prace sprawdzane są komisyjnie. W wyniku pracy komisji konkursowej wyłonionych zostanie sześć prac : miejsce I, II, III i trzy wyróżnienia. Przy ocenie pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria :
- zgodność pracy z tematem
- oryginalność ujęcia tematu
- styl  i język

 

7. Jury

W skład komisji konkursowej wchodzą :

- p. prof. Elżbieta Hurnik – Akademia im. J. Długosza
- mgr Urszula Zaleska – I LO im. J. Słowackiego 
- mgr Monika Górna – I LO im. J. Słowackiego

 

8. Nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy. Laureaci ( I, II, III  miejsce ) nagrody rzeczowe.

 


 

Spotkanie z antykiem.

Dnia 01.12.11r. w naszej szkole, w sali widowiskowej odbył się wykład, którego tematem było pytanie – Po co antyk?  Profesor Robert Zawadzki, który na co dzień jest wykładowcą w Zakładzie Literatury Starożytnej i Staropolskiej na Akademii Jana Długosza, starał się uświadomić obecność antyku w naszym codziennym życiu.

Swoją prelekcję rozpoczął od wyjaśnienia słowa kluczowego  dla naszych rozważań – antyku.

Okazuje się, że właśnie w tym okresie powstały nauki, bez których obecna cywilizacja XXI wieku nie osiągnęłaby swojego apogeum.

Jako pierwsza nazwa  została wymieniona gramatyka. Już w IV w. p.n.e. Dionizjusz Trak stworzył pierwszą publikację poświęconą zagadnieniom językowym. Wiek później powstał kolejny podręcznik gramatyczny. Zapewne wielką zaletą tego dzieła był fakt, iż było    napisane po łacinie, która jak wiadomo – przez stulecia była niezwykle popularnym językiem. Mówi się, że uczyła logicznego myślenia.

Z ciekawostek łacińskich dowiedzieliśmy się też o istnieniu trzech czasów przyszłych w łacinie, uszeregowanych chronologicznie. Wisienką na torcie była wzmianka o hybrydach, które w znaczeniu nas interesującym oznaczają wyrazy powstałe „wbrew naturze” czyli z połączenia dwóch takich samych części mowy, np.

TELE|FON

↓          ↓

odległość      fones- dźwięk

DWA RZECZOWNIKI

 

Nie nudzili się również miłośnicy motoryzacji :)

Okazało się bowiem, że i w tej dziedzinie odnaleźć można ślady języka łacińskiego. I tak np.

* mercedes (od sł. mercis) – zapłata, nagroda

* volvo – toczyć się

* insygnia (opel) – doskonały.

 

Padło więc i takie sformułowanie, iż język łaciński stał się wychowawcą języków europejskich.

Duży wpływ na obecny język miała też greka. Słowo „alfabet”, które w naszym języku ma aż 7 liter, w greckim składało się z dwóch :)

ALFA|BET

↓          ↓

grecka  α       grecka β

( alfa)             (beta)

 

 

Wracając do nauk, Grecy i Rzymianie byli również prekursorami takich dziedzin jak:

*historia – z grec. wywiad, pierwszym historykiem, jakiego nosiła Ziemia, był Grek- Herodot

*geometria- dzieje tej nauki, która dziś kojarzy nam się z bryłami i figurami są bardzo zawiłe, bowiem pierwotnie była ona dziedziną zajmującą się badaniem Ziemi. Pochodzi ona od słów ge – Ziemia i metreo – mierzyć. Jej twórcą był Euklides.

*arytmetyka- z grec. arithmos – liczba, czyli nauka o liczbach

*matematyka – z grec. mathema to po prostu wiedza . Stosowane obecnie umowne znaki „plus” czy „minus” pochodzą również z greki i znaczą analogicznie więcej i mniej.

*astrologia- w starożytności astrologia pochodząca od słowa astra czyli gwiazda, oznaczała wiarę w związek życia ludzkiego z gwiazdami. U Greków rozwinęła się pod wpływem ludów ze Wschodu. Do dziś funkcjonują wyrażenia mające ogromny związek z astrologią, np. angielski poniedziałek - Monday oznacza dzień księżyca, określenie „jowialny” czyli urodzony pod gwiazdą Jowisza pasuje do człowieka dowcipnego, wesołego.

*geografia astronomiczna- Eratostenes z Cyreny pierwszy obliczył obwód Ziemi i uwaga! Pomylił się tylko o 6000 km. W dzisiejszych czasach oczywiście ten błąd byłby nie do przyjęcia, ale biorąc pod uwagę epokę, w której żył uczony – chylimy przed nim czoła.

 

 

Czy zasadne jest więc pytanie : Po co  antyk?

Iza Kowalska Ia

 

UCZTA BOGÓW

Uczniowie Ic pod kierunkiem pani profesor Urszuli Zaleskiej, podsumowując spotkania z mitologią, zebrali się u Zeusa na Olimpie na intelektualnej uczcie. Przywitali się, opowiedzieli, jaką rolę pełnią w krainie greckich bogów i bohaterów. Wszyscy przygotowali się w sumienny sposób, przebrani w boskie odzienie, przybliżyli sobie wzajemnie swoje historie - opowiedzieli o tym, jak żyją, zdali relację ze swoich najciekawszych przygód, ukazali swoje atrybuty. Nie zabrakło, jak to na ucztach bywało, poczęstunku. Bogowie delektowali się oczywiście nektarem i ambrozją. Uczniowie doskonale się bawili, ale to, co dobre, szybko się kończy. Kiedy wyczerpały się już wszystkie tematy rozmów - a trwało to kilka ziemskich godzin lekcyjnych i wszystkie bieżące sprawy zostały załatwione - bogowie powoli zaczęli opuszczać pałac Zeusa, dziękując mu za wyśmienite jedzenie i mile spędzony czas. I tak Hefajstos szczęśliwy mógł powrócić do swojej kuźni, Hades na rydwanie odjechał do krainy piekieł, tylko Ares wymknął się kuchennymi drzwiami, nie chcąc narażać się na śmiech bogów i gniew Apolla, którego bardzo rozgniewało postępowanie boga wojny. Miejsce to pozostało puste aż do następnej uczty bogów. Czasami przybędzie tu Zeus znużony władaniem świata, aby móc odpocząć. Naprawdę ciężko jest być bogiem…

Sobota w stolicy

 

Wycieczka edukacyjno- kulturalna

 

W sobotę 8.01.2011r. grupa zapaleńców z naszej szkoły wybrała się na wyjątkową wyprawę. Celem wycieczki była Warszawa, a właściwie dwa punkty stolicy: Muzeum Powstania Warszawskiego i Teatr Roma

Odsłona pierwsza – muzeum

Muzeum Powstania Warszawskiego zostało otwarte w 2004 roku, choć to rok wcześniej podjęto decyzję o zagospodarowaniu dawnej elektrowni tramwajowej, oddając w ten sposób hołd nie tyle samemu wydarzeniu, co ludziom, którzy w nim zginęli. Już pierwsze kroki zwiedzającego, kierujące go do szatni, pozwalają dostrzec starania, jakie twórcy włożyli w to, by obiekt jak najlepiej oddawał klimat tamtych wojennych czasów. Zwiedzając ekspozycję, gość może poczuć pod stopami bruk przedwojennej Warszawy oraz usłyszeć odgłosy nalotów. Jednym słowem - przenieść się w sam środek powstania. Szczególnym doświadczeniem jest także symulacja zejścia do kanałów, którymi w czasie Powstania przemieszczali się po Warszawie nie tylko żołnierze, ale i cywile.  Dzięki temu wizyta w Muzeum z suchego wykładu przemienia się w autentyczne spotkanie z historią. Pojęcie suchego wykładu zresztą również jest tu nie na miejscu - przewodnicy potrafią prezentować przedstawiane zagadnienia z wyraźną pasją, niejednokrotnie wplatając w opowieść ciekawostki lub anegdoty. Nie starają się wybielać historii i nie epatują negatywnymi emocjami, starają się o pojednanie między narodami. Muzeum otwarte jest również na gości nieposługjących się językiem polskim, o czym świadczy fakt, że każda ekspozycja opatrzona jest informacjami zarówno po polsku, jak i po angielsku. Po zakończeniu zwiedzania można pozwolić sobie na chwilę wytchnienia w stylowej kawiarence z epoki lub nabyć pamiątki, których duży wybór z pewnością pozwoli zaspokoić wszelkie gusta. Całe muzeum "jest dla ludzi" - można robić zdjęcia oraz z bliska podziwiać i dotykać eksponaty nieznajdujące się w gablotach. Sądzę, że wielu zwiedzających, zwłaszcza pasjonatów tematyki wojennej, nie poprzestanie na jednej wizycie i będą oni do Muzeum wracać.

 

Beata Orłowska IIIa

 

 

Odsłona druga - teatr

Spektakl na motywach powieści Wiktora Hugo pt. Nędznicy obejrzało już łącznie 55 milionów widzów w 43 krajach i 292 miastach. W Warszawie premiera Les Miserables odbyła się 25.09.2010r. Przy inscenizacji warszawskiej pracował cały sztab ludzi a przewodniczył im Wojciech Kępczyński - reżyser większości spektakli w Romie.

Teatr Roma przywitał nas magiczną atmosferą. Mimo nieciekawej aury pogodowej, wewnątrz teatru od razu poczuliśmy się jak zaczarowani. W holu plakaty z przedstawień, fotografie artystów, kuszący sklep a w nim dosłownie wszystko: kubek, koszulka, czapka a nawet cukierki z logo Les Miserables. A po wejściu na salę...  Przepiękna scenografia (zapiera dech w piersiach) w połączeniu z profesjonalną grą i śpiewem aktorów stworzyły niesamowity nastrój. Z zapartym tchem śledziliśmy losy galernika Jeana Valjeana- głównego bohatera, w którego rolę wcielił się Janusz Kruciński oraz Cosette, którą zagrała Weronika Bochat. Niesamowite efekty specjalne – oto wraz z bohaterami znaleźliśmy się w XIX wiecznym Paryżu w nędznych dzielnicach rozpusty, by za chwilę obserwować podparyską karczmę. To znów wyjątkowa scena batalistyczna- niemal żywy obraz malarski i wreszcie most- miejsce samobójstwa jednego z bohaterów- Javerta. Wszystko to  wywarło na nas ogromne wrażenie. Wspaniałe głosy wykonawców, ich partie solowe i zespołowe połączone z tańcem wywoływały zachwyt i gromkie brawa publiczności.

Nieczęsto zdarza się, aby tego samego dnia przeżyć tak różne emocje. Z jednej strony chwile zadumy i refleksji w Muzeum Powstania Warszawskiego, z drugiej strawa dla oka, ucha i ducha na musicalu. Uczniom I LO to się udało!

 

 

Ewa Kamińska IIId

 

„Jest też teatr ubogi, gdzie aktor nie jest >>wielki<<”

16 grudnia uczniowie naszego liceum wzięli udział w spektaklu przygotowanym przez Jerzego Kłosińskiego – aktora legendarnego Teatru Laboratorium. Spektakl nosi tytuł „Opowieści o miłości”, a jego scenariusz został napisany na podstawie powieści Nikosa Kazantzakisa „Biedaczyna z Asyżu”.

 

 

Spektakl nie był klasycznym monodramem. Jerzy Kłosiński, pozostając wierny tradycji stworzonej przez nieżyjącego już Jerzego Grotowskiego – guru i mentora aktorów Laboratorium, przedstawił spektakl oparty na maksymalnej ekspresji ciała i jednocześnie pozbawiony zbędnej ornamentyki i blichtru zarówno w zakresie formy, jak i języka. Kłosiński, wcieliwszy się w postać św. Franciszka – jedynego bohatera „Opowieści…”, wyciągnął z człowieczeństwa, religii, Boga, świętości to, co najbardziej elementarne, podstawowe, by jak najokazalej przedstawić kondycję człowieka wobec Jedynego; człowieka będącego świętym. To właśnie ów człowiek wraz z całą swoją siłą i swoimi wszystkimi słabościami stanowił niegdyś dla Grotowskiego istotę teatru. Jerzy Kłosiński postrzega teatr współczesny w podobny sposób. W mniemaniu aktora powinien być on miejscem, w którym toczy się życie identyczne jak w każdej innej przestrzeni, dlatego winien być człowiekowi bliski. Z drugiej strony ów „teatr ubogi” powinien być ponadczasowy, pokazujący wartości, które bez względu na warunki pozostaną wartościami bezwzględnymi.

Postać św. Franciszka jest szczególnie bliska Jerzemu Kłosińskiemu. Według aktora był on człowiekiem, którego życie można odnieść do życia każdego z nas. I tak jak św. Franciszek szukał życia obfitego w wiarę i cnoty – tak my powinniśmy w każdej sekundzie poszukiwać prawdziwego kształtu ludzkiego istnienia, pozbawionego luk i niedociągnięć. Nikt mianowicie nie rodzi się obdarzony gotowym planem na życie.

Ascetyczna postać Kłosińskiego w połączeniu z „czystą” sceną sprawiła wrażenie, że aktor tak naprawdę nie wykonuje danej sobie samemu roli. Ale kontempluje Boga jako Stwórcę, który zrzuca na człowieka dobro, ale również zło. Ruch sceniczny, w którego ramach przeplatały się obłęd, szyderczy śmiech z religijną pieśnią i afirmacją rzeczywistości, był niemalże hipnotyczny w stosunku do widza. Myślę, że było to głównie skutkiem niesamowitej świadomości własnego ciała, które w całej swojej okazałości współgrało z duszą aktora i przekazywaną filozofią. Trudno pokusić się o słowa krytyki. W przedstawieniu nie było grama przesady czy przerostu formy nad treścią.

Uwieńczeniem dla spektaklu było spontaniczne „parę słów” do nas – młodych, przed którymi jeszcze tyle poszukiwań – jakby powiedział Jerzy Kłosiński. Wziąwszy do ręki blaszany garnuszek z wodą, odtwórca roli św. Franciszka wypowiedział kilka ważnych zdań, które miały stanowić dla młodej osoby pewną wskazówkę, co do tego jak żyć albo może… co robić, by żyć w ogóle.

Widzami spektaklu byli uczniowie czterech klas pierwszych, natomiast animatorem i organizatorem – prof. Monika Górna.

Roksana Kidawa Kl. III a

 

„Z  poprawną polszczyzną na co dzień”

 

Od 5 lat młodzież I L.O im. J. Słowackiego uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „ Z poprawną polszczyzną na co dzień” .

W tym roku szkolnym Centrum Edukacji Humanistycznej przyznało naszej placówce oświatowej certyfikat- wyróżnienie  „ Z poprawną polszczyzną na co dzień 2009/ 2010 . W naszej szkole dbamy o poprawną polszczyznę”

W październiku do konkursu przystąpiło 23 uczniów , z czego ośmiu zakwalifikowało się do II etapu , który odbędzie się 10 stycznia 2011 r.

Uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki to :

 1. Monika Drzazga    26 pkt -  kl. III h – opiekun p. M.Miniszewska
 2. Anna  Barańska     26 pkt -  kl. I c   -   opiekun p. M. Miniszewska
 3. Michał Tutaj          22 pkt  -  kl. II a  -  opiekun p. M. Miniszewska
 4. Łukasz Bińczyk      22 pkt  -  kl. II b  -  opiekun p. M. Miniszewska
 5. Paulina Sieradzka  22 pkt -  kl. III e -  opiekun p. D.Chamoń
 6. Monika Kuras         22 pkt -  kl. II d  -  opiekun p. I. Kociołek
 7. Emilia Kmieciak      22 pkt – kl. II f  -  opiekun p. M. Górna
 8. Adrianna Wręczycka 22 pkt – kl. III e – opiekun p. D. Chamoń

 

Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest pani M. Miniszewska

 

 

Międzynarodowy Zlot Rodziny  Szkół im. J.Słowackiego

 

Co roku delegacja naszej szkoły uczestniczy w Międzynarodowych Zlotach Rodziny Szkół im. J.Słowackiego.

Tegoroczny Zlot odbył się w dniach od 7-9 października w Oleśnicy niedaleko Wrocławia. Uczestniczyło w nim ponad 20 delegacji  szkół z Polski, Czech i Białorusi ( Wyższa Szkoła Pedagogiczno- Humanistyczna w Krzemieńcu)

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie – Joanna Ryś z klasy III g i Bartosz Kobiela z klasy II a, którzy przygotowali pod kierunkiem p. M. Miniszewskiej  fragment dramatu J.Słowackiego  „ Kordian”.

Odnieśli wielki sukces, bowiem zajęli I miejsce w kategorii „ Mała forma teatralna” -  za szczególne uzdolnienia aktorskie, ekspresję słowa poetyckiego i uznanie publiczności.

Program Zlotu był ciekawy , organizacja dobra . Było wiele atrakcji dla gości , zwiedzaliśmy bardzo malowniczą Oleśnicę ,  zabytki miasta i okolicę ( Zamek Książęcy , Bazylika Mniejsza , słynne Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy ).

Atmosfera Zlotu była wyjątkowa, wiele serdeczności i miłych słów.

Zawiązały się przyjaźnie między uczniami i obietnice odwiedzin. Aż żal było odjeżdżać . Ale co dobre, się szybko kończy.

Trzeba będzie cierpliwie poczekać do następnego Zlotu, który odbędzie się w Przemyślu.

ZAŁĄCZNIKI:

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza