Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Śląskie - Inwestujemy w talenty

Czcionka:

Z ogromną radością informujemy, że w kolejnej edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty" uczniowie Liceum Słowackiego zostali objęci programem stypendialnym.

Stypendystami na rok szkolny 2022/23 zostali uczniowie:

Mateusz Frymus (klasa 1c) - opiekun Urszula Pijet,

Anna Mokros (klasa 1e) - opiekun Aneta Słomian,

Maja Słomian (klasa 3d) - opiekun Adrianna Chrząstek. Gratulujemy!

Prace Mai Słomian: 

Budowa Układu Słonecznego

Threats and opportunities of climate change

Przyszłość na Marsie

Canada’s history and heritage

 

Prezentacje Anny Mokros:

Tourism and cultural potential of Ireland

Oblicza Włoch


VI edycja programu "Śląskie - Inwestujemy w talenty"

Z ogromną radością informujemy, że czennice naszej szkoły: Anna Warta i Maria Wójcik uzyskały stypendium w ramach projektu "Śląskie - Inwestujemy w talenty".  Jest to projekt Samorządu Województwa Śląskiego realizowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny.
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu państwa (10%) oraz budżetu Województwa Śląskiego (5%).
Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Oiekun Anny Warty - p. prof. Maria Miniszewska, opiekun Marii Wójcik - p. prof. Urszula Pijet
Poniżej umieszczamy prezentacje wykonane w ramach projektu przez Marię Wójcik.  

PUSTYNIE

NATALE

LEONARDO DA VINCI

RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ WÓD PŁYNĄCYCH


V edycja programu "Śląskie - Inwestujemy w talenty"

Uczennice naszego Liceum: Maria Wójcik i Ewa Polaczkiewicz (klasa I c) uzyskały stypendia w ramach V edycji projektu: Śląskie - Inwestujemy w talenty.
Serdecznie gratulujemy!!!!
Jest  to projekt Samorządu Województwa Śląskiego  finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu państwa (10%) oraz budżetu Województwa Śląskiego (5%).

W V edycji projektu wsparcie zostało skierowane do młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych.

W ramach projektu Ewa i Maria wykonały prezentacje z geografii, języka angielskiego i języka włoskiego.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wykonanymi przez nasze Stypendystki. Prace zostały zamieszczone w zakładce Współpraca zagraniczna/projekty unijne na stronie szkoły oraz na stronie:
https://sites.google.com/view/london-the-capital-city-of-gb

Opiekunem stażu Ewy i Marii jest  prof. Urszula Pijet

ZAŁĄCZNIKI:

Zabytki Włoch - Ewa Polaczkiewicz

Utworzono dnia 25.06.2020, 08:45

EKSTREMALNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE (Maria Wójcik)

Utworzono dnia 15.06.2020, 17:22

Jak powstały góry (Ewa Polaczkiewicz)

Utworzono dnia 15.06.2020, 17:20

William Shakespeare - prezentacja (Maria Wójcik)

Utworzono dnia 15.06.2020, 17:14

Wycieczka-rowerowa (Ewa Polaczkiewicz)

Utworzono dnia 15.06.2020, 17:01

Dynamika mórz i oceanów (Maria Wójcik)

Utworzono dnia 15.06.2020, 16:55

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza