Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Historia i WOS

Czcionka:

ROK SZKOLNY 2020/2021

Harmonogram olimpiad COPTIOSH w roku szkolnym 2020/2021:

1/ Olimpiada Wiedzy o UE:

- termin zgłoszeń - do 22.10.2020 r.

- I etap szkolny - 26.10.2020 r. o godz. 10.00

- II etap okręgowy - 28.11.2020 r.

- III etap centralny (w Białymstoku) - 6.03.2021 r.

2/ Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Św. Wsp.:

- termin zgłoszeń - do 29.10.2020 r.

- I etap szkolny - 3.11.2020 r. o g. 10.00

- II etap okręgowy - 5.12.2020 r.

- III etap centralny (w Białymstoku) - 13.03.2021 r.

3/ Olimpiada Wiedzy o III RP:

- termin zgłoszeń - do 5.11.2020 r.

- I etap szkolny - 9.11.2020 r.

- II etap okręgowy - 12.12.2020 r.

- III etap centralny (w Białymstoku) - 20.03.2021 r.

4/ Olimpiada Wiedzy Historycznej:

- termin zgłoszeń - do 12.11.2020 r.

- I etap szkolny - 16.11.2020 r. o g. 8.00

- II etap okręgowy - 16.01.2021 r.

- III etap centralny (w Golubiu Dobrzyniu) - 30.03.2021 r.

5/ Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie:

- termin zgłoszeń - do 19.11.2020 r.

- I etap szkolny - 23.11.2020 r. o g. 11.00

- II etap okręgowy - 13.02.2021 r.

- III etap centralny (w Białymstoku) - 17.04.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat olimpiad znajdują się na stronie: https://coptiosh.eu/index.html
Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadach proszę o zgłoszenie się do nauczycieli historii i wos-u.


TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Starożytność: Genialny wódz i polityk czy awanturnik żądny władzy? Scharakteryzuj sylwetkę Aleksandra Macedońskiego i oceń rolę, jaką odegrał w dziejach starożytnego świata.

Średniowiecze: „Polska trzech Bolesławów” – porównaj i oceń politykę zagraniczną za panowania Bolesławów - Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego.

Nowożytność: Bezkrólewia i ich wpływ na kształtowanie się ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Historia XIX wieku: Porównaj proces zjednoczenia Niemiec i Włoch w XIX w.

Historia XX wieku: Wyjaśnij przyczyny i przedstaw skutki konfliktów zimnej wojny.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Porównaj kompetencje władzy wykonawczej w konstytucjach II Rzeczypospolitej.

Historia regionu: Rok 1918 i jego konsekwencje w Twoim regionie.

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadzie proszę o zgłoszenie się do nauczycieli historii. Harmonogram, regulamin i wykaz literatury znajdują się na stronie liceum.olimpiadahistoryczna.pl.
 
ROK SZKOLNY 2018/2019

HARMONOGRAM OLIMPIAD w  roku szkolnym 2018/19

1. Olimpiada Historyczna

 

- I etap - eliminacje pisemne 10/09-15/11/2018

eliminacje ustne 19-21/11/2018

 

- II etap - eliminacje pisemne 12/01/2019

eliminacje ustne 12-30/01/2019

 

- III etap - 06-07/04/2019

 

http://www.olimpiadahistoryczna.pl/

 

 

2. Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża w latach 1921-1956. Od Traktatu Ryskiego – do Żołnierzy Niezłomnych”.

 

- zawody szkolne - 25/10/2018

- zawody międzyszkolne (rejonowe) – 13/12/2018

- zawody wojewódzkie (okręgowe) - 07/03/2019

- I cz. zawodów finałowych - 28/03/2019

- II cz. zawodów finałowych – 06-08/06/2019

 

http://olimpiadalosyzolnierza.pl/

 

3. Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

 

- I etap - 06/10/2018

- II etap – 08/12/2018

- III etap – 01-02/03/2019

 

http://www.olimpiada-noblowska.pl/

 

4. Olimpiada Wiedzy o Prawie

 

- I etap – 14/11/2018

- II etap – 23/02/2019

- III etap – 30/03/2019

 

https://olimpiadaprawa.pl/

 

5. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

- I etap - 16/11/2018

- II etap - 26/01/2019

- III etap – 4-7/04/2019

 

www.owpsw.edu.pl

 

 


ROK SZKOLNY 2017/2018

                                                         HARMONOGRAM OLIMPIAD w  roku szkolnym 2017/18

 

1)  XLIV Olimpiada Historyczna

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE 

Do 11 IX 2017

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej

- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych

 eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 16 X 2017

- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do

Olimpiady Historycznej

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji

Olimpiady Historycznej

6 XI 2017

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych

pisemnych prac badawczych oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie

danych osobowych

- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji

dokonuje Przewodniczący Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za

pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

6-13 XI 2017

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych

i Międzyszkolnych

- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

21-23 XI 2017

- eliminacje ustne I etapu

- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2017

- przesłanie do Komitetów Okręgowych protokołów z eliminacji I etapu oraz

podpisanych przez uczestników (lub ich opiekunów) formularzy zgód na

 przetwarzanie danych osobowych

Do 11 XII 2017

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania

z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

13 I 2018

- eliminacje pisemne II etapu

14-30 I 2018

- eliminacje ustne (maks. 2 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)

- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2018

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania

z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów

zakwalifikowanych do finału (3 pierwsze lokaty) oraz uczniów dodatkowo

 typowanych do finału

Do 19 II 2018

- ogłoszenie przez Komitet Główny wyników kwalifikacji uczniów dodatkowo

typowanych do finału

- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie

eliminacji III stopnia

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

6 IV 2018

Zakwaterowanie uczestników w miejscu organizacji zawodów III etapu

7 IV 2018

Eliminacje pisemne

8 IV 2018

Eliminacje ustne

9 IV 2018

Uroczystość zakończenia eliminacji centralnych

     

 

2)   LIX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

  ETAP I    -  17.11.2017 g. 9.00

  ETAP II   -  20.01.2018

  ETAP III  -  17-18.03.2018

Temat zmienny : Demokracja - istota, idee, cele i ich realizacja

 

3) Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)

 

ETAP SZKOLNY      -  14.11.2017

ETAP OKRĘGOWY  -  24.02.2018

ETAP CENTRALNY  -  24.03.2018

 

4) Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

 

I ETAP   -   28.09.2017  godz.12.00

II ETAP  -   28.10.2017    godz. 10.00

III ETAP  -  25.11.2017    godz. 9.00

ROK SZKOLNY 2016/2017

Małgorzata Mróz zwyciężczynią Konkursu nt. Unii Europejskiej
15 września odbył się w naszej szkole Konkurs nt. Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział 19 uczniów z różnych klas. W konkursie zwyciężyła Małgorzata Mróz z kl. III A. W nagrodę Małgosia wyjeżdża na początku października do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu na zaproszenie Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej.
Serdecznie gratulujemy!!!
 
                                                                       info A.Wiklińska

OLIMPIADA HISTORYCZNA

Utalentowanych "Słowaków" zachęcamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie Historycznej dla uczniów szkoł ponadgimnazjalnych. Poniżej znajdziecie tematy prac badawczych tegorocznej edycji:

1.Starożytność: Chrześcijanie wobec cesarstwa rzymskiego (I-IV w.).

 1. Średniowiecze: Walka Polski o dostęp do Bałtyku w XIV-XV w. Uwarunkowania klęsk i sukcesów.
 2. Epoka nowożytna: Ekspansja i znaczenie Szwecji w dziejach Europy od XVI do XVIII w.
 3. Historia XIX w.: Wielka Emigracja. Przywódcy, koncepcje, działania.
 4. Historia XX w.: Ruchy faszystowskie na drodze do władzy w międzywojennej Europie.
 5. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej – blaski i cienie polskiego parlamentaryzmu.
 6. Historia regionu: Dramat II wojny światowej w moim regionie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Olimpiady Historycznej, praca pisemna powinna spełnić następujące wymogi formalne:

a) znormalizowany wydruk komputerowy bez przypisów, o objętości maks. 20 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm;

b) załączony wykaz wykorzystanych źródeł (lektur) w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie;

c) brak informacji pozwalających na identyfikację autora pracy (z wyjątkiem ustalonego hasła do zakodowanych personaliów uczestnika, umieszczonych w zaklejonej kopercie załączonej do pracy).

Wymagania merytoryczne:

a) w pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne (pod pojęciem lektury rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych);

b) uczeń powinien wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu;

c) w zakresie wiedzy uczeń powinien wykazać znajomość pojęć i zagadnień zawartych w podstawie programowej (zakres rozszerzony).

Gotowe prace, po zakodowaniu, należy przekazać w terminie do 3 XI 2016 r. Przewodniczącemu Komisji Szkolnej Olimpiady wraz z kopertą zawierającą dane identyfikacyjne autora oraz podpisany i wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (odpowiedni formularz zostanie wkrótce opublikowany na naszej stronie). Przypominamy, że w tym roku prace będą sprawdzane przez ekspertów powołanych przez Komisje Szkolne Olimpiady!

 Zachęcamy od udziału i życzymy powodzenia!!!

 

                                                                                                                        info A. Wiklińska


Konkurs na temat Unii Europejskiej

15 września 2016 r. odbędzie się w naszej szkole Konkurs nt. Unii Europejskiej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie proszę o zgłoszenie się na początku roku szkolnego do nauczyciela historii i wos-u. Dla ucznia, który wygra konkurs przewidziany jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu na zaproszenie Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej. 
 

                         

 info A.Wiklińska


 

Konkurs dla uczniów klas II i II

„OD MUNDURKA DO TOGI”

Prawo to nie tylko przepisy i skomplikowane akty prawne, ale również antidotum na problemy życia codziennego. Nie zawsze jesteśmy świadomi,
że otacza nas niemal na każdym kroku. To dzięki prawu korzystamy
z komunikacji miejskiej, mamy ciepłą wodę w kranie, a kupując gazetę w kiosku zawieramy umowę, z którą łączą się obowiązki podatkowe.

„OD MUNDURKA DO TOGI” to konkurs dla osób zainteresowanych pracą w zawodzie prawnika, jak również tych, które dopiero zastanawiają się nad wyborem swojej drogi życiowej. 

Nasza Kancelaria wspiera utalentowane osoby i chce pomagać im
w wyborze i rozwijaniu kariery zawodowej. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest pasja, dlatego staramy się zaszczepić ją wśród młodych ludzi.

Celem konkursu jest odkrycie talentów, wybitnych jednostek
z częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych, które od najmłodszych lat wykazują zainteresowanie prawem, historią i wiedzą o społeczeństwie. Chcemy dotrzeć do uczniów w przełomowym momencie ich życia, gdy stoją przed trudnym wyborem dotyczącym dalszego rozwoju. Konkurs ma nie tylko ułatwić podjęcie tej decyzji, lecz również zainteresować młodych ludzi prawem
i poszerzać ich wiedzę w tym zakresie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

*   Konkurs jest skierowany do uczniów II i III klasy szkół ponadgimnazjalnych.

*   Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz otrzymanie zwrotnego e-maila z informacją o pozytywnym wyniku procesu kwalifikacji.

*   Konkurs składa się z III etapów:

Etap I

Otwarty test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań opartych na literaturze wskazanej w regulaminie Konkursu.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się maksymalnie 20 osób z najlepszymi wynikami z etapu I.

Etap II

Przygotowanie i przedstawienie propozycji rozwiązania przesłanego wcześniej „kazusu” (tj. hipotetycznego problemu opartego na przedstawionym stanie faktycznym).

Do kolejnego etapu kwalifikuje się maksymalnie 10 osób z najlepszymi wynikami rozmowy konkursowej.

Etap III

Wcielenie się w rolę obrońcy lub prokuratora oraz obrona własnego stanowiska w trakcie symulowanej rozprawy sądowej.

Dla najlepszych uczestników przewidujemy atrakcyjne nagrody:

I MIEJSCE

* nagroda pieniężną w wysokości 500,- PLN,

* od I roku studiów prawniczych możliwość odbycia płatnych praktyk, Kancelarii Dawid & Partnerzy,

* opieka merytoryczna podczas studiów,

* doradztwo zawodowe i pomoc w wyborze uczelni,

* nagrody książkowe.

II MIEJSCE

* nagrody książkowe,

* nagrody rzeczowe.

III MIEJSCE

* nagrody rzeczowe.

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą spróbować swoich sił

i są zainteresowani przyszłością w zawodzie prawnika.

Konkurs „Od mundurka do togi” daje niepowtarzalną okazję sprawdzenia się
w roli Mecenasa, umożliwia zetknięcie się z prawem w teorii i praktyce oraz pozwala rozwijać te cechy, które są niezbędne w osiągnięciu sukcesu zawodowego.

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 10.10.2016 r. na adres mailowy: konkurs2016@dawidpartnerzy.com

 

Regulamin Konkursu „OD MUNDURKA DO TOGI” 2016 / 2017

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin („Regulamin”) określa warunki i przebieg Konkursu
  „OD MUNDURKA DO TOGI” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jana Kilińskiego nr 30 („Organizator”).
 3. Partnerem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, Al. T. Kościuszki 8, 42-200 Częstochowa.
 4. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania się z Regulaminem.
 7. Koszt uczestnictwa w Konkursie:
 8. uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne,
 9. Organizator pokrywa koszty organizacji wszystkich etapów Konkursu.

 

II. Zasady uczestnictwa

 

1.     W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie. Do konkursu zapraszamy uczniów II i III klasy szkoły ponadgimnazjalnej („Uczestnik”).

2.     Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełniania kryterium poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających dane Uczestnika.

3.     Warunkiem zgłoszenia się do udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://www.facebook.com/dawidpartnerzy/ oraz http://slowacki.net na adres: konkurs2016@dawidpartnerzy.com, w terminie do 10 października 2016 roku. Po upływie powyższego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

4.     Poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego Uczestnik potwierdza prawdziwość informacji w nim zawartych. Podanie fałszywych informacji może stanowić podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie.

5.     Osoby zainteresowane otrzymają drogą elektroniczną e-mail zwrotny z informacją o zakwalifikowaniu się do Konkursu w terminie do
14 października 2016 r.

 

III. Przebieg Konkursu

 

 1. Etap I

 1. Etap I Konkursu odbędzie się 7 listopada 2016 r. w sali gimnastycznej
  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.
 2. Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu otwartego testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań. Czas na napisanie testu to 40 minut.
 3. Do kolejnego etapu przechodzi maksymalnie 20 osób z najwyższymi wynikami z pierwszego etapu.
 4. Wyniki I etapu zostaną podane na stronach internetowych: https://www.facebook.com/dawidpartnerzy/ i http://slowacki.net w dniu 14 listopada 2016 r.
 5. Wyniki podane przez Organizatora są ostateczne i wyłaniają osoby, które wezmą udział w II etapie Konkursu.

 

2. Etap II

 1. Etap II Konkursu odbędzie się dnia 19 grudnia 2016 r. w siedzibie Organizatora, tj. w Częstochowie przy ul. Jana Kilińskiego nr 30.
 2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i przedstawieniu komisji konkursowej rozwiązania udostępnionego wcześniej kazusu. Organizator przewiduje możliwość zadania dodatkowych pytań opartych na udostępnionym kazusie.
 3. Kazus zostanie udostępniony na stronie https://www.facebook.com/dawidpartnerzy/ i http://slowacki.net oraz przesłany drogą elektroniczną osobom zakwalifikowanym do II etapu Konkursu w dniu 14 listopada 2016 r.
 4. Do kolejnego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób, które uzyskają największą liczbę punktów w II etapie.
 5. Wyniki II etapu zostaną podane na stronach internetowych: https://www.facebook.com/dawidpartnerzy/ i http://slowacki.net w dniu 30 grudnia 2016 r.
 6. Wyniki podane przez Organizatora są ostateczne i wyłaniają osoby, które wezmą udział w III etapie Konkursu.

 

3.   Etap III

a.       Etap III Konkursu – finał – odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Wszystkie szczegóły dotyczące lokalizacji oraz przebiegu III etapu pojawią się na https://www.facebook.com/dawidpartnerzy/ i http://slowacki.net w dniu 30 grudnia
2016 r.

b.      Zadanie finałowe polega na wcieleniu się przez Uczestnika w rolę strony / prokuratora w trakcie symulacji rozprawy sądowej. Na podstawie udostępnionego wcześniej stanu faktycznego Uczestnik przygotuje i zaprezentuje swoje stanowisko, będzie bronić swoich racji oraz wygłosi mowę końcową.

 

IV. Nagrody

 

 1. Przewidzianymi przez Organizatora nagrodami w Konkursie są:
  1. nagroda główna za zajęcie I miejsca składająca się z:
  2. nagrody pieniężnej w wysokości 500,- PLN,
  3. praktyk zawodowych w Kancelarii Dawid & Partnerzy – Adwokaci                              i Radcowie Prawni (dla studentów prawa – w dogodnym dla nagrodzonego terminie,  już od pierwszego roku studiów),
  4. opieki merytorycznej podczas studiów,
  5. doradztwa zawodowego i pomocy w wyborze uczelni,
  6. nagród książkowych,
  7. dyplomu;

 

 1. nagroda za zajęcie II miejsca składająca się z:
 2. nagród książkowych,
 3. nagród rzeczowych,
 4. dyplomu;

 

 1. nagroda za zajęcie III składająca się z:
 2. nagród rzeczowych,
 3. dyplomu.
 4. Organizator Konkursu ponosi wszelkie koszty związane z nagrodami, w tym koszty podatkowe.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranych nagród ex aequo.

 

V. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych: https://www.facebook.com/dawidpartnerzy/ i http://slowacki.net.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny regulamin i wchodzi w życie od dnia następnego po dniu zamieszczenia.
 4. Naruszenie zasad przewidzianych w regulamin stanowi podstawę do dyskwalifikacji Uczestnika. Jeżeli powody dyskwalifikacji zaistniały przed zakończeniem Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika również po zakończeniu Konkursu.
 5. Wszystkie spory w sprawach dotyczących Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a jego decyzje są w tym zakresie ostateczne.
 6. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail i innych danych kontaktowych) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) (dalej „Ustawa”). Wszystkie dane przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu i przekazaniem nagród.
 7. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jana Kilińskiego nr 30. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Zgłoszenie przez Uczestnika żądania usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

Konkurs Polskie więźniarki w Ravensbrück

Uczennice naszej szkoły: Małgorzata Mróz z kl.III a - opiekun prof. M. Górna i Dominika Filipiak z kl.II b - opiekun prof. A. Wiklińska zostały laureatkami V Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego Polskie więźniarki w Ravensbruck
Serdecznie gratulujemy!!!
 
info A.Wiklińska

X edycja Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, która odbędzie się w roku szkolnym 2016/2017. Zakres tematyczny obejmować będzie okres od 1768 do 1864 roku i nosić tytuł "Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego - za wolność Waszą i Naszą". Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej:http://muzeumpilsudski.pl/dzialalnosc/edukacja/olimpiada. Zapisy do X edycji zawodów zostaną uruchomione od września!

 ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN

           TESTU WIEDZY - " 7 DYWIZJA PIECHOTY"

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs - test

wiedzy  "7 Dywizja Piechoty" skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 z Częstochowy. Test jest jednym z etapów projektu  pt."Częstochowa w XX - leciu

międzywojennym". Koordynatorami testu są : Stowarzyszenie Historyczne "Reduta

Częstochowa" i I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

 

II.   CELE KONKURSU

1. Propagowanie zainteresowania historią, w tym historią Częstochowy.

2. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

3. Kształtowanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo-skutkowym

oraz analityczno-syntetycznym.

4.Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji dla uczniów.

5. Rozwijanie umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi.

 

III.   TEMATYKA KONKURSU

Konkurs poświęcony jest powstaniu i funkcjonowaniu 7 Dywizji Piechoty w okresie

międzywojennym oraz udziałowi jednostki w walkach w  czasie kampanii

wrześniowej 1939 roku.

 

IV.   PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnictwo

 w konkursie jest w formie indywidualnej.

2. Konkurs - test wiedzy jest jednoetapowy i ma charakter pisemny.

3. Test wiedzy sprawdza i ocenia Jury.

4. Test liczy 25 pytań i można za niego uzyskać maksymalnie 25 punktów ( jedno

zadanie rozwiązane prawidłowo - 1 punkt ).

5. Jeśli w wyniku testu nie uda się wyłonić zwycięzcy, gdyż 2, 3 lub więcej

uczestników uzyska taką samą ilość punktów - Jury przewiduje dogrywkę w formie

pisemnej.

6. Niesamodzielne rozwiązywanie testu powoduje dyskwalifikację uczestnika.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły przez wysłanie

formularza zgłoszenia faksem, listem lub mailem na adres :

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                                                      

al. Jana Pawła II 126/130                                                                                                      

42 - 200 Częstochowa

8. Szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczniów.

9. Termin zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie upływa  31 marca 2016 roku.

10. Test zostanie przeprowadzony 18 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w :

ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                                                     al. Jana Pawła II 126/130                                                                                                 42- 200 Częstochowa

11. Ogłoszenie wyników testu nastąpi do 29 kwietnia 2016 roku na stronie

internetowej Zespołu Szkół Technicznych. Zwycięzcy zostaną poinformowani

mailowo.

12. Wręczenie nagród nastąpi podczas czerwcowej konferencji podsumowującej

projekt "Częstochowa w XX - leciu międzywojennym".

13. Nagrodą główną w teście jest TABLET. Przyznane będą również nagrody za

zajęcie I, II i III miejsca.

 

V.   BIBLIOGRAFIA

1. Adam Kurus, Czołgi na przedmieściach.7 Dywizja Piechoty w obronie Częstochowy 1-3 września 1939 roku, Częstochowa 2015.

2. Lech Mastalski, 7 Dywizja Piechoty w latach 1918 -1939, Częstochowa - Tarnowskie Góry 2012.

3. http://www.redutaczestochowa.pl


Jest nam niezwykle miło poinformować, iż Małgorzata Mróz z klasy II a uzyskała tytuł laureatki Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym i zajęła 10 miejsce w kraju! 

Bartosz Paczyński i Wiktoria Mrowiec zostali finalistami ww. olimpiady, której etap centralny odbył się w Białymstoku 12 marca 2016 r.

Serdeczne gratulacje:)

Ino M. Wąsińska


Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

Wielkie brawa dla Patrycji Kulak i Bartka Paczyńskiego - uczniów klasy II a, którzy zostali fnalistami Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej! Etap centralny olimpiady organizowanej przez COPTIOSH: Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych odbył się 5.03.2016 r. w Białymstoku.


III Powiatowy Konkurs Językowo – Historyczny

Zapraszamy gimnazjalistów do wzięcia udziału w III Powiatowym Konkursie Językowo – Historycznym ze znajomości historii Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Termin zgłaszania się do konkursu mija 4.03.2016r. I etap konkursu odbędzie się 9.03.2016 w siedzibie naszej szkoły. Więcej informacji w regulaminie, który znajduje się poniżej. 

REGULAMIN

III POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO - HISTORYCZNEGO

ZE ZNAJOMOŚCI HISTORII WIELKIEJ BRYTANII I USA

( od XVII  do XX wieku – wybrane zagadnienia )

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego i historii: mgr Olgi Grajdek i mgr Agnieszki Wiklińskiej we współpracy z mgr Katarzyną Szmidt.

 

 1. CELE KONKURSU
 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim i historią.
 2. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
 3. Zapoznanie uczniów z ważnymi wydarzeniami z historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
 4. Poszerzanie umiejętności językowych.

 

 1. ZAKRES MATERIAŁU
 1. Rewolucja burżuazyjna w Anglii w XVII wieku.
 2. Rewolucja przemysłowa w Anglii w XVIII wieku.
 3. Powstanie USA.
 4. Udział Wielkiej Brytanii w wojnach epoki napoleońskiej i kongresie wiedeńskim.
 5. Reforma wyborcza 1832 r. i ruch czartystów w Wielkiej Brytanii.
 6. Wojna secesyjna w USA.
 7. Polityka kolonialna Wielkiej Brytanii na przełomie XIX i XX wieku.
 8. Kolonializm amerykański na przełomie XIX i XX wieku.
 9. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w przededniu I wojny światowej i jej udział w wojnie.
 10. Udział USA w I wojnie światowej.
 11. Rola Wielkiej Brytanii i USA na konferencji pokojowej w Paryżu.
 12. Wielki kryzys gospodarczy w USA i jego skutki.
 13. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii i USA przed wybuchem II wojny światowej.
 14. Udział Wielkiej Brytanii i USA w II wojnie światowej.

 

 1. PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap, do którego przystępuje dowolna liczba uczniów, II etap - finał, do którego zostaną zakwalifikowani uczniowie z największą ilością punktów uzyskanych w I etapie. I etap ma charakter pisemny, natomiast finał rozgrywany będzie w formie pisemnej i ustnej. Obie części będą zawierać pytania zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły przez wysłanie karty zgłoszenia wyłącznie drogą mailową na adres: agneswiki@o2.pl
 4. Termin zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie upływa 04.03.2016.
 5. I etap odbędzie się w siedzibie organizatora, czyli w I L.O. im. J. Słowackiego w Częstochowie przy ul. Kościuszki 8.
 6. Termin I etapu szkolnego wyznaczono na 09.03.2016r. Test rozpocznie się o godz.12:00 i potrwa 60 minut. Uczestnicy proszeni są o przyjście 15 minut przed rozpoczęciem konkursu.
 7. Uczniowie przychodzą na konkurs ze swoim opiekunem, który jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.                                        Dojazd na konkurs na koszt własny.
 8. O zakwalifikowaniu się uczniów do finału nauczyciele – opiekunowie konkursu zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 14.03.2016r.
 9. Finał konkursu odbędzie się 06.04.2016r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie przy ul. Kościuszki 8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji finału zostaną przesłane wraz z informacją o zakwalifikowaniu się uczniów.
 10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu przeprowadzenia finału tj. 06.04.2016r.

 

 

 

 1. POMOCNA LITERATURA

1. Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, liceum ogólnokształcące, Wyd. Nowa Era.

2. H. Katz H, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wyd. Astrum, 2009

3. J.Z. Kędzierski, Dzieje Anglii 1485-1939, t. I i II, Wrocław 1986.

4. M.Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006

5. J. Pajewski , Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006

6. L. Pastusiak , Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wyd. Iskry, 2005

7. E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2006

8. Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów. Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997

9. Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów. Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2001

10. Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów. Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa1998

11.Z. Wójcik , Historia powszechna wiek XVI-XVII wieku, Warszawa 1991

12.H. Zins,  Historia Anglii, Wrocław 2001

13.O’Callaghan Bryn,  An Illustrated History of the USA, Wyd. Longman

14.McDowall David,  An Illustrated History of Britain, Wyd. Longman

 

Zaduszki Katyńskie

Promocja książki „Prawda i kłamstwo o Katyniu” oraz recital „Nie zobaczysz matko syna” złożyły się na program Zaduszek Katyńskich, które odbyły się wieczorem 2 listopada 2015 r. w auli „Niedzieli”.

Książka prezentowana podczas Zaduszek Katyńskich zawiera prace 20 laureatów i finalistów VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. W tegorocznym konkursie jednym z laureatów została uczennica I LO im. J. Słowackiego - Patrycja Kulak z kl. II A. Inicjatorką wszystkich edycji od 2010 r. jest europoseł Jadwiga Wiśniewska (PiS).

Info prof. Małgorzata Kaim

W konkursie zorganizowanym pod patronatem Jadwigi Wiśniewskiej poseł do Parlamentu Europejskiego udział wzięło 16 uczniów. Zwyciężyła Patrycja Kulak z kl. II A. Gratulujemy zwycięstwa oraz nagrody w postaci wyjazdu do Belgii.

lex.png

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie Ministerstwa Sprawiedliwości Lex Master!

Lex Master to tytuł ogólnopolskiego konkursu wiedzy prawniczej, który organizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w chwili przystępowania do konkursu nie ukończyli 18. roku życia. Zadania w ramach konkursu będą zróżnicowane, tak by dostosować poziom pytań do uczestników z poszczególnych szkół.

Uczniowie w trzech etapach zmierzą się z różnymi dziedzinami prawa.

Rekrutacja już ruszyła. Kończy się 6 października.

Konkurs składa się z trzech etapów. Dwa pierwsze zorganizowane zostaną on-line za pomocą platformy e-learningowej. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami testowymi zadawanymi przez superbohaterów symbolizujących poszczególne dziedziny prawa W pierwszym etapie, który odbędzie się 8 października 2015 r., uczniowie będą mieli 45 minut na udzielenie odpowiedzi na 50 pytań jednokrotnego wyboru.

W drugim etapie uczestnicy konkursu w ciągu 45 minut będą musieli odpowiedzieć na jak najwięcej pytań testowych. Za poprawną odpowiedź przyznany będzie punkt, za błędną natomiast punkt będzie odejmowany. Po osiągnięciu wymaganej liczby punktów uczestnik przejdzie na drugi poziom drugiego etapu, w którym będzie rozwiązywał pytania problemowe i casusy. Drugi etap konkursu „Lex Master” odbędzie się 5 listopada 2015 r.

Finał odbędzie się 17 grudnia 2015 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Finaliści będą odpowiadać na zestawy pytań problemowych i casusów przed specjalną Komisją złożoną z ekspertów z różnych dziedzin prawa.

Celem konkursu „Lex Master” organizowanego przez WSPiA Rzeszów-Przemyśl na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości jest szerzenie wśród uczniów wiedzy prawniczej.

Udział w konkursie pomoże podnieść świadomość prawną młodzieży oraz ukształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Celem konkursu jest także wykształcenia u młodych ludzi właściwych, obywatelskich postaw wobec prawa i instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Dodatkowo udział w konkursie „Lex Master” pozwoli na kształtowanie u uczniów umiejętność podejmowania świadomych decyzji oraz poszukiwania informacji.

Konkurs będzie obejmował nie tylko zagadnienia, które uczniowie poznają w ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Aby dostać się do finału konkursu „Lex Master” uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą z zakresu: prawoznawstwa, praw człowieka, prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego, gospodarczego, finansowego czy prawa międzynarodowego.

Organizatorzy konkursu Lex Master szczególny akcent chcą jednak położyć na zagadnienia, które mogą być ważne dla młodych ludzi. Pytania będą więc dotyczyły np. praw konsumenta, zasad zawierania umów, pojawią się także zagadnienia z zakresu m.in. ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, cyberprzestępczości, praw pracownika, podatku dochodowego, przedsiębiorczości i prawa wykroczeń.

Konkurs jest finansowany w ramach programu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

„Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” to projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Jednym z elementów projektu jest konkurs wiedzy z zakresu prawa dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który organizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl. Projekt Uczelni zdobył najwyższą ocenę Ministerstwa Sprawiedliwości, pokonując osiem innych ofert z całej Polski.

Więcej informacji na stronie http://lexmaster.eu/

Z poważaniem

Zespół Departamentu Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
 

Niezwykła lekcja historii

Na początku września został rozstrzygnięty III Ogólnopolski Konkurs Historyczno - Literacki „Polskie więźniarki w Ravensbruck” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazły się Aleksandra Cierniak i Małgorzata Mróz uczennice kl.IIa. Wręczenie nagród miało miejsce w Krakowie, w auli bł. Jakuba Strzemię, przy klasztorze Ojców Franciszkanów. Nagrodą główną w konkursie był wyjazd do Niemiec.

W dniach 22-25 września miałam zaszczyt uczestniczyć w wycieczce do Fürstenbergu oraz Berlina i Poczdamu. Wyjazd organizowany przez Zespół Szkół w Pińczycach był główną nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno - Literackim „Polskie więźniarki w Ravensbruck”. Główną atrakcją było zwiedzanie KL Ravensbruck wraz przyległym do niego muzeum, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z historią tegoż obozu, w którym przez cały okres II Wojny Światowej przeszło nawet 40 000 Polek, z czego jedynie około 8 000 przeżyło. Drugiego dnia wyjazdu zwiedzaliśmy słynne miejsca w Berlinie (min. „Pomnik ofiar Holocaustu”) oraz w Poczdamie (Park Sanssouci).

Aleksandra Cierniak IIa


OLIMPIADA "LOSY ŻOŁNIERZA POLSKIEGO"

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji Olimpiady na rok szkolny 2015/2016, która obejmować będzie okres od 1531 do 1683 roku  i nosić tytuł "Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów". 

 

Każda szkołamoże zgłosić do zawodów I stopnia maksymalnie 5 uczniów. W przypadku większej liczby chętnych konieczne jest przeprowadzenie zawodów szkolnych. 

Wszystkie bieżące komunikaty na temat Olimpiady oraz wykaz literatury na ten rok znajdą Państwo na stronie: http://muzeumpilsudski.pl/dzialalnosc/edukacja/olimpiada.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

SUKCES W KONKURSIE

Miło Nam poinformować, że uczennica I LO im. J. Słowackiego Aleksandra Cierniak (kl.II A) wraz z opiekunem Panią mgr Małgorzatą Kaim otrzymują nagrodę za tytuł laureata w IV Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literackim Polskie więźniarki w Ravensbrück w postaci wyjazdu edukacyjnego do Ravensbrück w dniach 22-25.09 (w programie wizyta w Ravensbruck, zwiedzanie Furstenberg, Berlina i Poczdamu). Małgorzata Mróz (kl.II A) zdobyła w tym konkursie III miejsce. Uroczystość podsumowującą konkurs, odbyła się 18.09.2015r. w auli bł. Jakuba Strzemię w Krakowie.

Serdeczne gratulacje!


KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Jadwiga Wiśniewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Zaprasza uczniów I LO (którzy do 16 listopada 2015 r. ukończą 16 rok życia) do udziału w konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Zdobywca I miejsca zostanie nagrodzony wyjazdem studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli ( termin wyjazdu-13 - 17 listopada 2015r. ). Konkurs odbędzie się w I LO 12 października 2015 r. o godz. 8.15. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli wiedzy o społeczeństwie.

 


TERMINY OLIMPIAD W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Olimpiady - historia i wos w 2015/2016 r.
1.  XLII Olimpiada Historyczna
    etap szkolny - 09.10.2015 r. godz.9.

    http://olimpadahistoryczna.pl/ 

     Tematy esejów znajdują się TUTAJ

2. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
   etap szkolny - 27.11.2015 r. godz.10.

   http://www.owpsw.edu.pl
   http://www.owpsw.edu.pl/site/testy

3. Olimpiada Wiedzy o III RP

 www.coptiosh.eu/owoiiirp
etap szkolny  - 03.11.2015 r. godz.10.

4. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
   www.coptiosh.eu/owopc
etap szkolny - 27.10.2015 r. godz. 10.

5. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
   www.coptiosh.eu/owoue
etap szkolny - 20.10.2015 r. godz.10.


ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI KONKURSU HISTORYCZNEGO

14 maja 2015r. w Katowicach miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu historycznego z cyklu „Wypędzenia i wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków” pt. „Rok 1945. Koniec wojny i trudny pokój? ”. Wśród nagrodzonych znalazły się uczennice I LO- Wiktoria Krzak z III A i Patrycja Kulak z I A - zdobyły tytuł laureata I stopnia, a Alicja Grudzińska z III A - laureata II stopnia.

Serdeczne gratulacje!

Info M. Kaim


 

Konkurs Historyczny "Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków"

Wiktoria Krzak i Alicja Grudzińska z III A oraz Patrycja Kulak z kl. IA zostały finalistkami  konkursu "Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków".
Tematem szczegółowym na rok szkolny 2014/2015 był: "Rok 1945. Koniec wojny i trudny pokój".
Szczegółowe wyniki zostaną ogłoszone 14 maja 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie RODN "WOM" Katowice.

Info M. Kaim


„ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ -ŻONKILE ”

W rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim uczniowie I LO im. J. Słowackiego włączyli się w akcję społeczno - edukacyjną „Żonkile” zorganizowaną przez Muzeum POLIN. 19 kwietnia na ulicach Warszawy i innych miast w Polsce i za granicą wolontariusze rozdawali wykonane przez siebie papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. Wśród biorących udział w akcji byli także uczniowie  z kl. I A - Ola, Klaudia, Ada, Gosia, Wiktoria i Mateusz. Zebraliśmy się z radością, w poczuciu wyróżnienia, że możemy to robić. To powinność, ale też pokazanie sobie i ludziom, że jesteśmy za otwartością, tolerancją i pamięcią.                                       

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów - często były to właśnie żonkile. Żonkile z rąk naszych uczniów chętnie przypinali duchowni, motocykliści-pielgrzymi, policjanci, rodziny z dziećmi i wielu przechodniów obecnych tego dnia na ulicach Częstochowy. Ta życzliwa, w większości przypadków reakcja, pokazała, że jesteśmy społeczeństwem otwartym i ceniącym historię, a nam dostarczyła niezapomnianych doświadczeń.

Info M. Kaim


75. rocznica zbrodni katyńskiej

W tym roku obchodziliśmy 75. rocznicę zbrodni katyńskiej, w związku z tym 13 kwietnia 2015 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką pani profesor M. Kaim oraz pani profesor A. Wiklińskiej przygotowali apel poświęcony tej tematyce. W jego przygotowanie zaangażowani byli uczniowie klas I a, I b, II a, I b oraz III b. Podczas apelu zgromadzeni w Sali widowiskowej uczniowie, dzięki wyświetlonej prezentacji multimedialnej autorstwa Pauliny Puchli, dowiedzieli się więcej na temat losów polskiej elity w lat 1940-1952. Odpowiedzialna za przygotowanie spektaklu młodzież przedstawiła swoim koleżankom i kolegom informacje na temat wydarzeń, do których doszło po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku, a mianowicie, zatrzymanie i rozbrojenie przez żołnierzy Armii Czerwonej wielu oficerów, podoficerów oraz szeregowych Wojska Polskiego, których następnie przewieziono do obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Narratorzy przedstawili wydarzenia, do których doszło dnia 5 marca 1940 roku, w którym to władze ZSRR wydały rozkaz o zabiciu 14 tysięcy polskich jeńców wojennych i blisko 7 i pół tysiąca cywilnych więźniów. Poruszono również kwestię odnalezienia  - 13 kwietnia 1943 roku -  masowych grobów.

Występujący poruszyli również kwestię powołania przez władze Niemiec międzynarodowej komisji, która stwierdziła, że zbrodni dokonano wiosną 1940 r. Jednak ZSRR zaprzeczyło orzeczeniom komisji, obarczając winą za zbrodnię Niemców. Dopiero senat USA w latach 1950-1952 powołał specjalną komisję, która potwierdziła odpowiedzialność władz ZSRR za zbrodnię. Artyści podkreślili, iż w PRL oficjalnie obowiązywała radziecka wersja zbrodni katyńskiej. Nadmienili, że dopiero w 1990 r. władze radzieckie przyznały się do wymordowania oficerów polskich, a w 1994 roku na podstawie ekshumacji przeprowadzonej przez polskich specjalistów, potwierdzono miejsce pochówku pomordowanych jeńców. Oznajmili też, że w 2000 roku otwarto w Katyniu cmentarz pomordowanych oficerów polskich oraz, że w 2004 roku zamknięto śledztwo. Recytacja utworów lirycznych, zacytowane fragmenty pamiętników ofiar: Dobiesława Jakubowicza, Wacława Michała Kruka, Adama Solskiego oraz Zbigniewa Przystasza, a także interpretacja niezwykle pięknych piosenek (J. Kaczmarkiego, L. Makowieckiego, D. Świątek) zaprezentowana przez: Kamilę Walkowicz, Klaudię Stanirowską oraz Patrycję Sawicką, przy akompaniamencie Jakuba Kmiecia, dostarczyły publiczności wielu wzruszeń. W trakcie spektaklu ucczono również pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej, która miała miejsce w 10 kwietnia 2010 roku.

Katarzyna Wilk II a


 

WYNIKI OLIPMIADY

Grzegorz Grabowski z kl. II A  zakwalifikował się do etapu centralnego Olimpiady Mediewistycznej (zakres tematyczny olimpiady obejmował historię średniowiecza)

Serdeczne gratulacje!  

info. M.Kaim


Z cyklu „Z Temidą na Ty”- „Daktyloskopia i oględziny miejsca zdarzenia”

23 marca 2015 r. w naszej szkole mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Rady Studenckiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Byli to członkowie koła naukowego medycyny sądowej. Sam wykład dotyczył zasad zabezpieczania materiału na miejscu zbrodni oraz daktyloskopii. Poznaliśmy  metody identyfikacji tożsamości niezbędne w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Jak się okazało prawdziwa praca w kryminalistyce ma niewiele wspólnego z serialami kryminalnymi. Jest kilka metod identyfikacji - głownie z DNA i przez daktyloskopię, czyli odczytywanie informacji z linii papilarnych. Ponadto istnieją takie techniki śledcze jak traseologia (na podstawie śladów), badanie radiologiczne, a nawet rozpoznanie tożsamości na podstawie uzębienia, kości i głosu. Potem swoich sił w tej dziedzinie mogli spróbować nasi uczniowie. Chętny musiał założyć specjalny kombinezon i rękawice po to, aby nie doszło do kontaminacji, czyli zmieszania śladów - jak wyjaśnij student. Po zabezpieczeniu uczeń mógł ściągać ślady z kubka oraz wykryć z pozoru niewidoczne odciski na kartce papieru. Zebrani mieli również okazję obejrzeć z bliska ślady czerwieni wargowej i odciski palców. Ponadto mogli przyjrzeć się zawartości walizki z niezbędnym w tej pracy wyposażeniem - jak na przykład pędzel z puchu marabuta, proszek UV, otwieracz szczęk, pistolet do kleju czy specjalny płyn luminolowy, który pozwala wykryć ślady krwi nawet sprzed 15 lat! Na koniec studenci opowiedzieli o studiach na wydziale prawniczym i możliwościach, jakie one dają oraz odpowiadali na pytania. Przyszli prawnicy z naszej szkoły (I A, II A, II D, III A) jeszcze długo po skończeniu spotkania zasypywali gości pytaniami.

 

Paulina Grzyb

VI Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Prawda i kłamstwo o Katyniu

Uczennica klasy I A – Patrycja Kulak – została finalistką VI Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Praca konkursowa Patrycji wydana zostanie w okolicznościowej publikacji, natomiast uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 27 marca  2015 r.  w Śląskiem Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej .

Info. M.Kaim


II Powiatowy Konkurs Językowo – Historyczny – wyniki I etapu

27.02.2015 r. odbył się w naszej szkole I etap II Powiatowego Konkursu Językowo – Historycznego ze znajomości historii Wielkiej Brytanii i USA. Zadaniem uczestników było rozwiązanie - w 60 minut - zadań testowych (zarówno w języku polskim, jak i angielskim).

Poniżej przedstawiamy nazwiska uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu.

Szkoły ponadgimnazjalne:

Aleksandra Żurek - I L.O. im. J. Słowackiego

Wojciech Glenc - I L.O. im. J. Słowackiego

Wiktor Motłoch - I L.O. im. J. Słowackiego

Alicja Mękarska - II L.O. im. R. Traugutta

Aneta Grzesiak - II L.O. im. R. Traugutta

Maria Jeziorska - II L.O. im. R. Traugutta

Szkoły gimnazjalne:

Aleksander Pirecki – Zespół Szkół w Garnku

Michał Kowalik – Gimnazjum nr 3

Jakub Marek – Gimnazjum nr 3

Mikołaj Nogal – Gimnazjum nr 3

Karol Osuchowski – Gimnazjum nr 3

Michał Witkowski – Gimnazjum nr 3

Agata Kuter – Zespół Szkół Muzycznych

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale, który odbędzie się w siedzibie naszej szkoły w dniu 25.03.2015 r. o godzinie 11:00.

Info prof. Olga Grajdek

Żołnierze Niezłomni

Z inicjatywy uczniów I LO przygotowana została sesja historyczna poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Miała ona na celu upowszechnienie wiedzy na temat bohaterów walczących po wojnie z komunistami i złożenie im hołdu. Przygotowano ciekawe prezentacje przybliżające sylwetki D.Siedzikówny-„Inki”, W. Pileckiego, E. Nila-Fieldorfa, Z. Szendzielarza Łupaszki”, S. Sojczyńskiego-„Warszyca”, J. Franczaka „Lalka”. Towarzyszyła im poezja Z. Herberta (w wykonaniu K. Walkowicz II A ) oraz piosenki współczesnych twórców (zespołu De Press, rapera Tadka, wykonawczyń z cyklu „Panny wyklęte”). Za przygotowanie sesji serdecznie dziękuję P. Onoszce, F. Nieszporkowi, G. Grabowskiemui i K. Boreckiej z kl. II A, J. Kmieciowi i P. Zachariaszowi z kl. I A, P. Wolfowi z kl. II B, K. Frukacz z kl. II C. Wykazali oni nie tylko aktywność i kreatywność ale też przedstawili nam piękną i przejmującą lekcję historii i patriotyzmu.

Dziękujemy bardzo!

Info. M.Kaim


W konkursie Romuald Traugutt i jego czasy zorganizowanym przez II Liceum Ogolnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie I miejsce w kategorii "szkoły ponadgimnazjalne" zajęła uczennica klasy I a - Aleksandra Cierniak, przygotowana przez prof. Małgorzatę Kaim.

IV miejsce w konkursie zajął uczeń kl. I b - Konrad Kaźmierczak, przygotowany przez prof. Agnieszkę Wiklińską.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


Konkurs historyczny

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu historycznego "Wypędzenia i wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków"!
Podtytuł na rok szkolny 2014/2015 "Rok 1945. Koniec wojny i trudny pokój?"

Jego pierwszy etap szkolny odbędzie się 19 marca 2015 r. (czwartek). Całość materiałów do I etapu została zamieszczona na stronie internetowej NCE "Kubajak" (http://www.nce.kubajak.pl/?do-pobrania-materialy-do-i-etapu-konkursu,44). II etap planowany jest na 13 kwietnia 2015 r. w siedzibie RODN "WOM" Katowice

Info prof. Małgorzata Kaim


Olimpijskie wiadomości z Białegostoku

Uczennice klasy IA – Patrycja Kulak i Małgorzata Mróz uczestniczyły w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, który odbył się w Białymstoku. M. Mróz uzyskała tytuł laureatki i zajęła 13 miejsce w kraju, a P. Kulak zdobyła tytuł finalistki. Uzyskały w ten sposób uprawnienia zwalniające z postępowania rekrutacyjnego na różnych kierunkach w wielu publicznych szkołach wyższych (uniwersytetach, politechnikach i akademiach).

Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach!

Info. M. Kaim


Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne sekcji NAPOLEOŃSKA CZĘSTOCHOWA, które odbędzie się 19 lutego (czwartek), w sali 112 Instytutu Historii AJD (al. Armii Krajowej 36a,I piętro), o godz. 17.00.

Wstęp wolny

Info prof. Małgorzata Kaim


„KOCHAJ,  NIE BIJ!”

Przemoc to zło, z którym możesz wygrać

Przemoc to najgorsze z możliwych rozwiązań. Doskonale zdajemy sobie sprawę z wagi tych słów, lecz nie każdy zachowuje się zgodnie z tą maksymą. Biorąc udział w licznych konferencjach i spotkaniach poświęconych  problematyce reagowania brutalnością, uwrażliwiamy się na cierpienie drugiego człowieka i wzmacniamy solidarność międzyludzką.

17.12.2014 roku  klasa II A uczestniczyła w III Miejskiej Konferencji zatytułowanej „Przemoc to zło, z którym możesz wygrać” odbywającej się w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka                  w Częstochowie i Urzędu Miasta Częstochowy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, reprezentanci wymiaru sprawiedliwości, uczniowie i nauczyciele częstochowskich szkół. Prelegenci przybliżyli tematykę przemocy oraz sprecyzowali ideę postępowania osób cechujących się despotyzmem i awanturnictwem. Opowiedziano                        o systemie wymierzania kar złoczyńcom, przedstawiono także pojęcie interdyscyplinarności               i działania w tym zakresie. Jednym z wspaniale przygotowanych mówców była Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie - Pani Alina Kula, dzięki której zapoznaliśmy się dogłębnie z prawnymi aspektami, także konsekwencjami, przekroczenia zasad - w tym przypadku znęcania się. Elementem umilający całe wydarzenie stało się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego, pt. „Kochaj, nie bij!”. Z wielką przyjemnością obserwowaliśmy odbieranie dyplomu i upominku przez naszą koleżankę - Paulinę Błoch (klasa II A)- wyróżnioną w tym konkursie.

Inicjatywa ta odegrała ogromną rolę w naszej edukacji – wzbogaciliśmy swoją wiedzę oraz  uświadomiliśmy sobie, jakie skutki niesie odpowiadanie terrorem. To Hermann Hesse – prozaik i eseista niemiecki - oddał głębie istotę przemocy w słowach „Czułość jest potężniejsza od upo­ru, wo­da moc­niej­sza od skały, miłość sil­niej­sza od przemocy”.

                                                                                                                     

                                                                                                                      Lena Mirowska IIa


 

Alicja Grudzińska  z kl. III A zajęła 5 miejsce w woj. śląskim w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o III RP i uzyskała status finalisty z wyróżnieniem.

Klaudia Miszczyk i Katarzyna Gaj z kl. II A zakwalifikowały się do etapu okręgowego Olimpiady „Solidarności”

Serdeczne gratulacje!

Info. prof. M. Kaim


OLIMPIADA HISTORYCZNA

Sześciu uczniów I LO zakwalifikowało się do etapu okręgowego Olimpiady Historycznej. Są to: Bednarek Paulina i Gawron Sylwia z IIB, Grabowski Grzegorz II A, Krzak Wiktoria III A, Kmieć Jakub i Puchała Dominik I A.
Eliminacje pisemne odbędą się 10 stycznia 2015 r. (sobota) w Instytucie Historii UŚl, ul. Bankowa 11 w Katowicach o godz.9.00.

Jest to najlepszy wynik w województwie śląskim.

Życzymy dalszych sukcesów w  Olimpiadzie!

prof. M. Kaim, prof. A.Wiklińska


Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku

W imieniu Zarządu Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Dyrekcji Instytutu Historii Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, Dyrekcji Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” uprzejmie zapraszamy na spotkanie z prof. dr hab. Rafałem Stobieckim (UŁ), autorem książki Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, które odbędzie się w dniu 25 listopada (wtorek), o godz. 17.00, w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” ul. J.H. Dąbrowskiego 1 (I piętro). Wstęp wolny.

 

Prof. dr hab. Rafał Mieczysław Stobiecki urodził się w 1962 r. w Łodzi, w 1985 r. ukończył studia historyczne w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego i rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Historiografii UŁ. W 1995 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych (promotor: prof. dr hab. Andrzej Feliks Grabski), a w 1999 r. stopień doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy: Bolszewizm a Historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów. Tytuł profesorski uzyskał w 2007 r. Obecnie jest kierownikiem Katedry Historii Historiografii w Instytucie Historii UŁ. W swoich badaniach koncentruje się na problemach historiografii okresu PRL, rosyjskiej i radzieckiej historiografii XIX i XX w., a także emigracyjnego historiografia dziejopisarstwa polskiego po 1945 r. Był stypendystą Funduszu dla Popierania Niezależnej Nauki i Kultury, a także Polskiej Fundacji Kulturalnej. Jest członkiem Komisji Metodologii Historii i Historii Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN, a także komitetu redakcyjnego pisma „Dzieje Najnowsze”.

 

Uprawianie historii  jest podwójnym intelektualnym wyzwaniem. Wyzwaniem wobec przeszłości, w sensie towarzyszących nam stale wątpliwości czy trafnie odczytaliśmy jej zasadnicze przesłanie oraz wyzwaniem wobec teraźniejszości, która wyznacza granice rozumienia i interpretowania  tego czego już nie ma.  Konwencja studiów zawartych w książce „Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku” przybiera formę szkiców biograficzno-historiograficznych, w których prezentowane koleje życia historyka stanowią istotny kontekst interpretacyjny dla analizy jego twórczości. Jestem przekonany, że nie tylko analiza dzieła może nam powiedzieć coś istotnego o człowieku, ale także odwrotnie, jego biografia może stanowić istotny klucz do interpretacji dorobku historyka. Generalnie, każdy z tekstów składa się z dwóch korespondujących ze sobą części – rozważań mających charakter biografii intelektualnych, rekonstruujących drogi, wybranych bohaterów do historii, towarzyszące im wybory oraz  fascynacje, zarówno naukowe, jak i ideowe. Chodzi o umiejscowienie ich w określonym środowisku, szeroko rozumianej formacji intelektualnej czy tradycji historiograficznej. Druga część to zwykle, mniej lub bardziej syntetyzująca  próba analizy  dorobku wybranych historyków, czasem tylko przegląd najważniejszych prac, niekiedy  próba odpowiedzi na pytanie jaka jego część wytrzymała próbę czasu i stanowi do dzisiaj punkt odniesienia dla współczesnych badaczy.

W autorskim zamiarze, prezentowana Czytelnikowi książka, próbuje pokazać przez pryzmat jednostkowych doświadczeń fragment dziejów historiografii polskiej w XX w. Nie jest w żadnej mierze systematycznym przeglądem postaw, wyborów i dokonań historyków polskich w XX w. To raczej dziesięć studiów przypadków (case studies).

Oskar Wilde, miał kiedyś powiedzieć, że każdy biograf ma w sobie coś z Judasza. Współczesna biografistyka nie cofa się przed ujawnianiem nawet najbardziej intymnych spraw związanych z życiem bohaterów. W moim przekonaniu w tym nekrofilskim zacięciu trzeba jednak zachować jakiś umiar i szacunek dla drugiego człowieka. Autor nie chce być ani oskarżycielem, ani sędzią, ani obrońcą prezentowanych w książce postaci. Choć oczywiście jego sympatie i antypatie można dostrzec na różnych piętrach narracji.

Bohaterowie niniejszej książki nie zostali wybrani przypadkowo. Ich biografie ilustrują, jak mi się wydaje, dramatyczne niekiedy losy polskiej historiografii w XX w., towarzyszące im przełomy i konflikty, czasem wieloletnie podziały (kraj – emigracja). Z tej perspektywy, zebrane w jednym tomie  szkice  mogą stanowić ważny przyczynek do odpowiedzi na pytanie o próbę bilansu dokonań polskich historyków w XX w. oraz miejsca i roli historii w polskiej debacie publicznej.


WYNIKI OLIMPIAD

Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej zakwalifikowały się:
1.Patrycja Kulak kl. I A
2. Małgorzata Mróz kl. I A

Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym zakwalifikowali się:
1. Alicja Grudzińska kl. III A
2.Bartosz Paczyński kl. I A
3. Katarzyna Wilk kl. II A

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników oraz powodzenia dla finalistów szkolnych w dalszych zmaganiach olimpijskich!

Info M.Kaim


Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o III RP zakwalifikowali się :
1.Alicja Grudzińska III A
2. Grzegorz Grabowski II A
3. Mateusz Deska  III A

Etap okręgowy odbędzie się 29.11.2014 r. w Katowicach

Dziękuję wszystkim uczestnikom olimpiady a finalistom etapu szkolnego życzę powodzenia

Info. M.Kaim


Visual Storytelling, czyli o twórczej narracji w II A

Visual Storytelling to krótka, cyfrowa i audiowizualna forma relacji z dowolnie wybranego fragmentu minionej rzeczywistości. 24.10.2014 r. klasę II A odwiedziła absolwentka naszej szkoły, a obecnie doktorantka kulturoznawstwa UMCS w Lublinie -  Marta Smoleń-Sidyk, która zapoznała nas z tym pojęciem. „Storytelling” to opowiadanie historii, zawiązywanie intrygi, budowanie fabuły. Historiografia coraz częściej korzysta z historycznych świadectw obrazowych jako materiałów źródłowych. Obrazy pozwalają wniknąć w głębszy poziom doświadczenia niż dane statystyczne fakty polityczne i współczynniki ekonomiczne. Dowiedzieliśmy się, jak poprawnie przekazywać treści, a czego unikać, by zainteresować odbiorców. „Mniej mów, więcej pokazuj”- to co zobaczymy „na własne oczy” , łatwiej przyjmujemy jako „niepodważalny fakt”. Poznaliśmy zasady tworzenia dobrych prezentacji. Zrozumieliśmy jak ważna jest siła „pierwszego wrażenia” i jakie emocje może ów fakt wzbudzić.

Kolejnym punktem zajęć były warsztaty pobudzające wyobraźnię, opierające się na jak najbarwniejszym opisaniu zdarzenia, w którym dużą rolę odegrał pilot do rzutnika. Poniosła Nas nieokiełznana wyobraźnia. Niektórzy uczniowie wymyślili, że jest on pomocny w prozaicznych zajęciach, drudzy uznali, że będą go używali do zmiany pór roku i pogody, a jeszcze inni stwierdzili, że urządzenie wycisza nudne głosy na lekcjach. Potwierdzamy, że odbiorca musi być w pełni zaangażowany, co pozwala doświadczyć określonych realiów i uczestniczyć w danej rzeczywistości.

Następnie analizowaliśmy projekt edukacyjny „Podróże Pani Batowskiej”. Przy użyciu repliki zabytkowej biblioteczki podróżnej Batowskiej z XVIII w., wypełnionej elementami poruszającymi zmysły, z udziałem nowych technologii, uruchamia się wyobraźnię, inspiruje oświeceniowymi ideami , odkrywa, dyskutuje i tworzy. Zajęcia pozwalają poznać i poczuć łazienkowski ogród, takim jak jest teraz i takim jak był kiedyś, są rodzajem wielozmysłowego doświadczenia, a nawet dają możliwość przygotowania potraw z epoki, jak zupa migdałowa. Zabawa w kalambury dźwiękowe oraz rysowanie autoportretów z pamięci pomagają najmłodszym rozwinąć swoje zmysły i intuicję. My także mogliśmy poczuć się jak w bajce, poznając ciekawy świat kulturoznawstwa i nowoczesne metody nauczania historii. Czekamy z niecierpliwością na kolejne tego typu lekcje!

Lena Mirowska

Kinga Raźniak

 


 

Lekcja na żywo "Opowieści o Żydach polskich"

23.10.2014 r. klasy II A i II B miały niepowtarzalną okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji on-line. Została ona przygotowana w związku z planowanym na 28 października 2014 oficjalnym otwarciem wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Wystawa będzie jedyną na świecie ekspozycją opowiadającą o 1000-letniej historii Żydów polskich. W ośmiu galeriach ukaże fascynujące dzieje społeczności żydowskiej w naszym kraju. W trakcie lekcji uczniowie poznali wystawę: przenieśli się do XVI-wiecznego Krakowa, stanęli pod ozdobnym sklepieniem XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu i trafili na zatłoczoną ulicę międzywojennej Warszawy.  Przeszli też przez galerię opowiadającą o Zagładzie. Zwieńczeniem podróży była rozmowa na temat współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce. Naszymi przewodnikami byli: Maria Seweryn i Maciej Orłoś. Wystawa stała to interaktywna ekspozycja składająca się z ośmiu tematycznych galerii ukazujących dzieje Żydów w Polsce od średniowiecza do okresu powojennego. Jest to fantastyczny przykład jak historię można pokazać w nowoczesny, fascynujący sposób.

prof. M. Kaim

prof. I. Kociołek

prof. A. Wiklińska

Słowacki na tropie literatów

Dnia 20.10.2014 roku w I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie odbyło się spotkanie uczniów klas humanistycznych z  pisarką - Panią Katarzyną Marią Bodziachowską. Ciekawy wywiad z częstochowską mistrzynią słowa poprowadziły Pani Profesor Małgorzata Kaim oraz Pani Profesor Iwona Kociołek. Warto wspomnieć, że Pani Katarzyna Bodziachowska ukończyła filologię polską na WSP w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza) i jest nauczycielką języka polskiego w  IX LO im. Cypriana Kamila Norwida. Dodatkowo prowadziła audycje w radiu Jasna Góra, wciąż organizuje wiele konkursów o tematyce polonistycznej, czynnie współpracuje z  instytucjami kulturalnymi. W tym roku uczestniczyła w „Narodowym Czytaniu” trylogii Sienkiewicza. Od kilku lat tworzy porywający cykl Nasze niezwykłe historie, w którym opisuje sylwetki znanych Polek i Polaków z różnych epok - Fryderyka Chopina (Fortepianowa podróż Fryderyka Chopina), Marii Leszczyńskiej (Marynarka), Izabeli Czartoryskiej (Księżna Izabela Czartoryska). „Nasza sąsiadka” - jak sama nazwała się K. Bodziachowska, podarowała „słowackiej” bibliotece szkolnej najnowszą autorską książkę pt. Księżna Izabela Czartoryska, oczywiście ze specjalną dedykacją. Padły różne intrygujące pytania, dzięki którym poznaliśmy historię wspaniałej twórczyni. Jak zaczęła się przygoda z pisaniem? Otóż, od złamania nogi…jednak w każdym nieszczęściu znajdzie się pozytywny element-nuda sprawiła, że doczekaliśmy się zachęcających tekstów. Oprócz tego, autorka podkreśliła, że w każdej stworzonej opowieści znajdzie się cząstka twórcy, choć niedokładnie odwzorowana. Niezwykle ważnym jest, by szerzyć tradycję polską, gdyż zawiera ona tyle piękna. Pewne predyspozycje, dojrzałość, ułatwiają start w karierze pisarki.  Dorobek literacki „naszej sąsiadki” to nie są typowe książki historyczne. Jest to barwna, pełna wartości humanistycznych i patriotycznych treści wizja autorki. Książki jednak oparte są na faktach historycznych.  Rozmówczyni zaznaczyła, że ceni sobie  „człowieka pełnego” - zarówno cieszącego się  z osiągniętych celów, jak i zrozpaczonego z powodu przegranej. Właśnie historia takich złożonych - ale też zasłużonych dla Polski postaci - pozwala autorce realizować kolejne literackie zamysły. Pani Bodziachowska  odpowiadała na pytania z dużą dawką humoru. Potrafiła śmiać się z własnych pomyłek, przyznać się do dylematów (typu: które słowo jest lepsze?), czy też do kłopotu z przecinkami. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne dzieło - tym razem o Henryku Wieniawskim, gdyż trwa już jego proces wydawniczy. Literatura K. Bodziachowskiej  to uczta pięknej polszczyzny, dopracowane wątki historyczne oraz ciekawostki z życia poszczególnych postaci.  Ogromna skromność i otwartość  Gościa I LO im. J. Słowackiego sprawiły, że zjednała ona sobie rzeszę publiczności. Uczniowie byli zachwyceni wiedzą, działalnością, optymistycznym podejściem do egzystencji, sukcesami, a w szczególności swobodną komunikacją autorki. Spotkanie uświetniło również zaangażowanie uczennic - zaprezentowanie piosenki (Kamila Walkowicz II A) oraz odczytanie fragmentów książki o Izabeli Czartoryskiej (Marlena Wypych II A). Sądzę, że wizyta Pani Katarzyny Marii Bodziachowskiej zapadnie na długo w pamięci każdego z nas, a kto wie… może zachęci niektórych do odkrycia nowego talentu - zdolności przelania uczuć na papier.

Lena Mirowska II A

 

PROMOCJA KSIĄŻKI

prof. dra. hab. Andrzeja Chwalby

 

W imieniu Zarządu Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Dyrekcji Instytutu Historii Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, Dyrekcji Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater" uprzejmie zapraszamy na promocję książki wybitnego historyka i eseisty - prof. dra. hab. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński), pt. Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918.

Promocja będzie miała miejsce w dniu 15 października b.r. o godz. 16.00 w Ośrodku Promocji Kultury "Gaude Mater", ul. Dąbrowskiego 1 (I piętro). W czasie prezentacji książki odbędzie się spotkanie z Autorem.

Info: prof. M. Kaim


OLIMIADA HISTORIA I WOS 2014/15

1.Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym                                                                                        

etap szkolny 28.11.2014, godz. 8.00

  http://www.owpsw.edu.pl/            http://www.owpsw.edu.pl/site/testy

2.Olimpiada Historyczna

etap szkolny    9.10.2014  godz.9-10 

http://olimpiadahistoryczna.pl/

3.Olimpiada Solidarności

etap szkolny 25 .11.2014  godz. 10.00

http://olimpiadasolidarnosci.pl/

4.Olimpiada „Losy żołnierza polskiego” 

etap szkolny   5 .11.2014  g.13

http://www.losyzolnierza.pl/ 

5.Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka                                                                                       

  Etap szkolny Olimpiady – godz. 11.00 - 12.11.2014 

http://www.coptiosh.eu/owoiiirp/Testy_216.html

6. Olimpiada wiedzy o III RP

 Etap szkolny Olimpiady – godz. 11.00             27.10.2014

http://www.coptiosh.eu/owoue/Testy_265.html

7. Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej  

Etap szkolny Olimpiady – godz. 11.00 - 3.11.2014  

http://www.coptiosh.eu/owoue/Testy_265.html

 

Info. prof. M. Kaim


Sesja historyczno-literacka "Warszawa 44" cz. I

Dnia 2 października 2014 r. do sali widowiskowej tłumnie przybyła słowacka młodzież, która po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego miała okazję na nowo odkryć Powstanie Warszawskie. Było to możliwe dzięki przygotowanej pod opieką prof. M. Kaim sesji historycznej. Chwilę później rozpoczęła się prezentacja przybliżająca nam szczegóły  dotyczące powstania. Przedstawiły ją Kamila Borecka i Klaudia Miszczyk. Talenty artystyczne naszych kolegów mogliśmy poznać w czasie koncertu pieśni i piosenki powstańczej. Były to utwory z okresu powstania, jak i współczesne. Wspaniale wprowadziły zebranych w sierpniowy klimat 1944 roku. Jako pierwsza przed szkolną publicznością zaśpiewała Kamila Walkowicz, a następnie Agata Kapalska , Klaudia Stanirowska, Natalia Droś, Julia Mazurek i Patrycja Sawicka. Równie porywające talenty muzyczne zaprezentowali Aleksandra Żurek, Paulina Polewiak, Karol Cierpiał, Jakub Kmieć i Krzysztof Cybulski, akompaniując swoim koleżankom. Takie piosenki jak „Hej, chłopcy, bagnet na broń” czy „Pałacyk Michla”, znów odżyły piękną i ochoczą melodią, porywając serca i myśli, ku bohaterom Powstania. Z kolei te drugie, wzruszające, jak: „A jeśli nie wrócę przed świtem”, „Tyle młodości”, „Dziewczyna z granatem” ukazywały miasto udręczone cierpieniem.
Po części artystycznej przyszedł czas na pełną emocji debatę oksfordzką ,czyli w tym przypadku na szkolną dyskusję nad Powstaniem Warszawskim. Po zaproszeniu zgromadzonych klas do wspólnej polemiki, jakby spod ziemi (a właściwie spektaklowych desek naszej sali widowiskowej) pojawiły się dwie strony oksfordzkiego konfliktu – propozycja i ich oponenci - opozycja. Tezy postawione przez propozycje brzmiały: 1. powstanie było potrzebne, 2 powstanie było heroicznym gestem a nie bezsensownym szaleństwem, 3 pamięć  o powstaniu powinna być bardzo ważna dla współczesnych Polaków .Uczestnicy debaty byli  bardzo skutecznie pilnowani przez panią marszałek Natalię Skorubską z III A. Nie miała łatwego zadania – podczas żywiołowej rozmowy między uczestnikami musiała sprawiedliwie udzielać głosu obydwóm stronom. Przewagę w dyskusji zdobywali raz jedni, raz drudzy  – w końcu każda z grup miała przygotowane silne argumenty. Widzieliśmy w ich wykonaniu  popis sztuki oratorskiej i  aktorskiej . Debatujący wykazali się dużą wiedzą, refleksem, umiejętnością doboru argumentów, modulacji głosu i kulturą dyskusji. Wedle panującej w naszym środowisku demokracji, można było także usłyszeć  znaczący i dobitny vox populi. Wszyscy uczniowie mieli szansę przedstawić własną opinię, co z chęcią czynili. Ostatnią częścią debaty było głosowanie, czyli wybranie przez „lud słowacki” bardziej przekonywującej strony konfliktu. W ramach głosowania uniosły się w górę ręce, ażeby ostatecznie debatę wygrać mogli przedstawiciele propozycji. W debacie uczestniczyli Grzegorz Grabowski II A, Małgorzat Mróz, Dominik Puchała, Przemysław Zachariasz, Jakub Kmieć i Mateusz Garncarz z I A.
Koncert pobudził w nas emocje i ujął za serce a debata poruszyła intelektualnie. Przeżycia jakich dostarczyła część historyczna sesji „Warszawa 44”  jeszcze na długo burzyły spokojne myśli w uczniowskich głowach i wzmagały ciekawość  jej częścią literacką, którą mieliśmy zobaczyć następnego dnia.

Jarosław Belicki II A

 

Wielka Wojna w Częstochowie

Z okazji przypadającej w tym roku okrągłej 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, zwanej w przeszłości Wielką Wojną, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie zaprasza na dwa odczyty, które zostaną wygłoszone w ramach Wolnej Wszechnicy Historycznej. Dr hab. Maciej Trąbski przedstawi temat: Wybuch Wielkiej Wojny na łamach "Gońca Częstochowskiego", a mgr Adam Norbert Jaruga - Częstochowska Ochotnicza Straż Ogniowa w czasie Wielkiej Wojny. Różne aspekty działalności w latach 1914-1918.
Spotkanie odbędzie się 24 września b.r., w sali 26 Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD (al. Armii Krajowej 36a), o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny.


Każdy uczeń może zmierzyć się z historią!

Rusza II edycja konkursu

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii

pod patronatem Ministerstwa  Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Lecha Wałęsy i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Cel konkursu: upowszechnianie wiedzy historycznej obejmującej lata 1970−1990

Uczestnicy konkursu: uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych 

Jak przystąpić do konkursu?

Uczniów rejestruje nauczyciel z danej szkoły, który będzie koordynować przebieg etapu szkolnego. 

Jak przebiega konkurs?

 • etap szkolny i wojewódzki: uczniowie rywalizują ze sobą indywidualnie, rozwiązując test wielokrotnego wyboru,
 • trzech najlepszych uczniów z każdego województwa tworzy jedną drużynę i w nagrodę przyjeżdżają na wizytę studyjną i integracyjną do Gdańska – Miasta Wolności i Solidarności,
 • etap ogólnopolski: 16 trzyosobowych zespołów walczy o wygraną w czerwcu 2015 roku w Warszawie. 

Nagrody:

 • promesy indeksów na Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Warszawski (studia stacjonarne pierwszego stopnia)
 • roczne stypendia naukowe
 • bony (ważne 3 lata) na wszystkie publikacje Instytutu Pamięci Narodowej
 • statuetki i dyplomy dla szkół, z których pochodzą laureaci
 • nagrody pieniężna dla nauczycieli prowadzących laureatów

Partnerzy:

 • Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka – współorganizator konkursu
 • Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ Solidarność, Uniwersytet Gdański – partnerzy
 • Partnerzy Wojewódzcy – instytucje samorządowe
 • Grupa Energa – Partner Strategiczny
 • Fundacja Polska Miedź, Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza i Samorząd Województwa Pomorskiego – wsparcie finansowe

 

Zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego ze strony: www.olimpiadasolidarnosci.pl


Wyniki konkursu o powstaniu warszawskim

11 września 2014 w I LO im. J. Słowackiego odbył się szkolny etap konkursu historycznego wiedzy o powstaniu warszawskim. Wzięło w nim udział 22 uczniów.

Do kolejnego etapu, który odbędzie się 15 października 2014 (środa) o godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie (Aleja NMP 22). zakwalifikowali się uczniowie:

 

DOROTA CIEPAŁ - II A

KINGA RAŻNIAK - II A

PRZEMYSŁAW ZACHARIASZ - I A

KAMILA WALKOWICZ - II A

NATALIA SKORUBSKA - III A

PAULINA BEDNAREK - II B

KATARZYNA MIZGALSKA - II B

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy. Po szczegółowe wyniki należy zgłaszać się do nauczycieli historii.

LITERATURA:

 1. Borucki M. – Historia Polski do 2005 r.
 2. Bór – Komorowski T. – Powstanie Warszawskie
 3. Brzoza Cz. – Historia Polski:1918 – 1945
 4. Czubiński A. – Historia Polski:1864 – 2001
 5. Czubiński A. – Historia Polski XX wieku
 6. Davis N. – Boże igrzysko
 7. Davis N. – Powstanie’44
 8. Mackiewicz S. – Historia Polski od 17 września 1939 do 5 lipca 1945
 9. Roszkowski W. – Historia Polski
 10. Tymowski M. – Historia Polski
 11. Zawodny J.K. – Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji
 12. Historia filmu polskiego – wydania dowolne

Info. M. Kaim, A. Wiklińska


Strażnicy pamięci

W  lipcu 2014 r. w Częstochowie przez tydzień gościła grupa  studentów z Reut High School z Jerozolimy. Młodzi ludzie na cmentarzu żydowskim wydobywali z ziemi macewy i odczytywali z nich nagrobne napisy. Pomagali im w tym także uczniowie z I LO im. J. Słowackiego. Byli to ochotnicy z kl. II A i I A pod opieką  M. Kaim i A. Mrowiec-Smagi. Towarzyszył nam również  absolwent I LO - Piotr Pałgan - znawca historii i kultury żydowskiej. Nasi uczniowie czyścili porośnięte bluszczem i ziemią nagrobki a nawet wydobywali je spod ziemi. Pomagali odczytywać polskie napisy i tłumaczyli je na j. angielski. Na większości macew były napisy w j. hebrajskim i obecność specjalistów stanowiła świetną okazję, by przybliżyć nam symbolikę napisów nagrobnych. Mieliśmy poczucie, że uczestniczymy w czymś wyjątkowym i ważnym. Obok zadumy i refleksji historycznych mieliśmy również okazję, by poznać młodych ludzi z Izraela, którzy znaleźli czas na zwiedzanie Częstochowy i kontakty towarzyskie.

Info. M.Kaim


Wystawa "Za chleb i wolność"

W czerwcu 2014 r. w I LO im. J. Słowackiego prezentowana była wystawa „Za chleb i wolność lata 1978–1981". Ekspozycję wystawy zorganizował OBEP IPN w Katowicach przy współudziale Stowarzyszenia „13 Grudnia", Stowarzyszenia Solidarność Walcząca z Wrocławia oraz I LO. Wystawa przedstawiała opracowane, często unikatowe i niepublikowane fotografie z tamtego okresu ze zbioru IPN - 400 zdjęć dokumentujących Polskę w jej przełomowym momencie.

Info. M. Kaim


Finał wieńczy dzieło

Adam Krzyżowski  (III A) został finalistą Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914-1950. Od strzelców i legionistów do żołnierzy wyklętych”. Zawody centralne odbywały się w Warszawie w dniach 5-7 czerwca 2014 r. Uczniowie musieli wykazać się ogromną wiedzą z różnorodnych dziedzin. Zmierzyli się w konkurencjach: broń i barwa, omówienie wylosowanego eksponatu muzealnego w Muzeum Wojska Polskiego, geografia historyczna, malarstwo batalistyczne, pieśń i muzyka, literatura i poezja, kroniki filmowe, oprowadzanie po przydzielonym zabytku w stolicy. Finałowi olimpiady towarzyszyła wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i złożenie kwiatów przez uczestników zawodów. Gala finałowa odbyła się w Sali Wielkiej Ansamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Byli na niej obecni m.in. kombatanci. Oprócz nagród i dyplomów  wręczono także medale Stowarzyszenia Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Serdeczne gratulacje dla Adama i owocnego studiowania na wymarzonym prawie.

M. Kaim


Sukces po sukcesie

Alicja Grudzińska z klasy II A została uhonorowana nagrodą pierwszego miejsca w konkursie „Tadeusz Kościuszko Historia- Mity- Tradycja” (opieka M. Kaim). Konkursowe zmagania przebiegały w dwóch etapach. Ala zdobyła dużą ilość punktów w obydwu etapach. Zwieńczeniem konkursu była uroczystość odebrania nagród przez laureatów 5 czerwca w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona w czasie międzynarodowej konferencji związanej z 220. rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej. Alicja zajęła I miejsce ex aequo z dwoma uczniami z powiatu częstochowskiego i myszkowskiego. Gala rozdania nagród rozpoczęła się krótkimi przemowami, np. zastępcy prezydenta miasta Częstochowa - dr Ryszarda Stefaniaka. Uczestnicy uroczystości podkreślili bardzo ważną rolę Tadeusza Kościuszki w historii narodu polskiego. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody (tablety) i gratulacje od organizatorów konkursu, m.in. od dr hab. Macieja Trąbskiego, a przede wszystkim słowa uznania od Pani Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w Częstochowie- dr hab. prof. AJD- Agnieszki Czajkowskiej. Pragnę także dodać, że Ali towarzyszyły Pani Dyrektor I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie- mgr Agnieszka Henel wraz z Panią Wicedyrektor - mgr Eweliną Rygał. Nagrodzone w konkursie zostały także Paulina Bednarek i Katarzyna Mizgalska z klasy IB (III miejsce, opieka A. Wiklińska). Wszyscy jesteśmy bardzo dumni z osiągnięcia Alicji i życzymy Jej dalszej motywacji w przygotowaniach do kolejnych konkursów i sukcesów J .

 

Lena Mirowska, klasa 1A


I A na warsztatach w Sądzie Okręgowym

30 maja 2014 klasa I A uczestniczyła w warsztatach w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. To była nasza pierwsza wizyta na tak wysokim szczeblu sądownictwa. Mieliśmy okazję  obejrzeć dwie rozprawy i wysłuchać mowy końcowej prokuratora i obrońcy a także oskarżonego. Między rozprawami wysłuchaliśmy wykładu sędziego na temat prawa i mogliśmy zadawać pytania. Zajęcia te wzbogaciły  naszą wiedzę na temat prawa, o treści których nie można przeczytać w podręcznikach. W sądach okręgowych rozpatrywane są sprawy o większym ciężarze gatunkowym wymagające od sędziów dużego doświadczenia i praktyki. Część z nas planuje studia prawnicze, a część być może „połknęła prawniczego bakcyla” w trakcie takich zajęć. Pokazały nam one prawdziwe oblicze prawa,  jakże odmienne od tego ukazywanego w telewizyjnych programach czy filmach. Zostać sędzią to znaczy stać się autorytetem i uosabiać majestat RP, to ukoronowanie zawodów prawniczych.


Sukces Alicji!

22 maja 2014 w Instytucie Historii AJD w Częstochowie odbył się II etap konkursu „Tadeusz Kościuszko. Historia-Mity-Tradycja” .Wśród uczniów uczniów ze szkół częstochowskich i powiatu częstochowskiego pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Alicja Grudzińska z kl. II A - I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie i Wojciech Zygoń, ZSP Koniecpol. Wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2014 o godz. 13.00 w budynku Rektoratu AJD w trakcie międzynarodowej konferencji poświęconej Kościuszce. Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział a Alicji gratulujemy.

info. M. Kaim


Spotkanie z Alonem Goldmanem z Izraela

Alon Goldman - Przewodniczący Żydów Częstochowian w Izraelu przybył do naszego miasta i gościł  26.05.2014 w I LO. Wygłosił wykład na temat dziejów swej rodziny , która niemal cała zginęła jako ofiary Zagłady w czasie II wojny światowej. Pokazał także prezentację na temat współczesnego Izraela oraz film na temat stosunków izraelsko-arabskich. Na spotkaniu obecni byli uczniowie Słowackiego oraz Kopernika. Uczniowie tych szkół w październiku 2014 będą gościli rówieśników z Izraela z Herzeliy z Hayovel High School w ramach wymiany, która trwa między tymi szkołami od 2012 r. W gabinecie Pani dyrektor zainicjowano przygotowanie do tej wizyty. Spotkanie z A. Goldmanem zorganizowały M. Kaim i A. Mrowiec-Smaga (Słowacki) oraz A. Warta i A. Warzecha (Kopernik). Wieczorem w Muzeum Okręgowym część uczniów uczestniczyła w wieczorze autorskim Irit Amiel - izraelskiej pisarki urodzonej w Częstochowie.


Sukces Zuzi

Zuzanna Lipartowska z kl. II A zakwalifikowała się do finału centralnego XI edycji konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”. Zawody centralne organizowane przez Fundację Shalom odbędą się w Warszawie 29-30 maja 2014.
Serdeczne gratulacje!

Info M. Kaim


Sukces uczennic z kl. II A

Wiktoria Krzak z kl. II A zajęła drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Wypędzenia i wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków”. Laureatkami I stopnia w tym konkursie zostały: Alicja Grudzińska i Wioletta Kuklewska z kl. II A a laureatką III stopnia Magdalena Sikorska – również z II A. Konkurs organizowany był pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.
Serdeczne gratulacje i podziękowania za godne i tak liczne reprezentowanie szkoły!

Info M. Kaim


Częstochowianie w marszu do niepodległej

12 maja 2014 r. w Częstochowie odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 79 rocznicy śmierci J. Piłsudskiego. W trakcie konferencji w ratuszu wręczono nagrody w Konkursie  na prezentację multimedialną „Częstochowianie w marszu do niepodległej” W kategorii  uczniów  szkół średnich I miejsce zajęła Paulina Muchla z kl. II B  a wyróżnienie Izabela Zyzik i Izabela Mzyk z II A I LO . Nagrody wręczali: prof. Tomasz Nałęcz - doradca Prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa narodowego oraz Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Oczekiwaniem organizatorów było powstanie prac przedstawiających postacie związane z okresem walk o niepodległość, a w szczególności  związanych z Kompanią Kadrową. Konkurs był częścią projektu Częstochowianie w marszu do Niepodległej, realizowanego w związku z 100 rocznicą wymarszu słynnej kadrówki w 1914 roku. Ogłoszony został przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy  Krzysztofa Matyjaszczyka.


SUKCES ADAMA

Adam Krzyżowski z klasy III A zakwalifikował się do etapu Centralnego Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". Województwo śląskie będzie reprezentowało troje uczniów. Zawody centralne odbędą się w Warszawie w dniach 5-7 czerwca 2014 r.
Serdeczne gratulacje:)

info. M.Kaim


Wyniki Konkursu Wiedzy o Najnowszej Historii Polski

Do II etapu Konkursu Wiedzy o Najnowszej Historii Polski: "Od narodzin "Solidarności" do współczesności. Polska w latach 1980-2014." zakwalifikowały się:


1. Magdalena Sikorska II A
2. Katarzyna Gaj I A
3. Klaudia Miszczyk I A


II etap odbędzie się 16 maja 2014 r.o godz. 12 w IX LO.


info M.Kaim


KONKURS WIEDZY NA TEMAT TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie (24 kwietnia 2014) odbył się I etap konkursu wiedzy na temat Tadeusza Kościuszki "Tadeusz Kościuszko Historia - Mity - Tradycja". Do rywalizacji przystąpiło 59 uczniów ze szkół z terenu Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego. Uczestnicy rozwiązywali test pisemny składający się z 30 pytań. Nad przebiegiem rywalizacji czuwali nauczyciele z Liceum im. J. Słowackiego oraz Liceum Samorządowego. Do II etapu konkursu zakwalifikowano 26 uczniów, w tym 10 z I LO im. J. Słowackiego.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 5 czerwca 2014 r. w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej T. Kościuszce. 10 najlepszych uczestników konkursu weźmie także udział w rekonstrukcji historyczno-batalistycznej bitwy pod Szczekocinami, która odbędzie się 6 czerwca 2014 r.

 

http://www.ajd.czest.pl/n2568,Blizej-Tadeusza-Kosciuszki

http://www.ajd.czest.pl/n2564,Tadeusz-Kosciuszko-Historia-----Mity---Tradycja

 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II  KONKURSU HISTORYCZNEGO „TADEUSZ KOŚCIUSZKO-HISTORIA-MITY-TRADYCJA

 1. KATARZYNA MIZGALSKA   I LO                       25 PKT.
 2. MICHAŁ ZAŁAWA    ZS KONIECPOL                24 PKT.
 3. DOMINIK MAJCZAK   ZSKONIECPOL               24 PKT.
 4. WOJCIECH ZYGOŃ   ZS KONIECPOL              23 PKT.
 5. WIOLETTA KUKLEWSKA   I LO                       23 PKT.
 6. GRZEGORZ GRABOWSKI  I LO                       22 PKT.
 7. AGNIESZKA MARCHEWKA   VII LO                 22 PKT.
 8. PAULINA BEDNAREK    I LO                            21 PKT.
 9. WIKTORIA WRONA    II LO                              21 PKT.
 10. PAULINA MUCHLA    I LO                                21 PKT.
 11. ANNA DOBRAKOWSKA    VII LO                     21 PKT.
 12. PIOTR PARUZEL   VII LO                                 21 PKT.
 13. KATARZYNA WILK    I LO                                21 PKT.
 14. BARTŁOMIEJ WIERZBICKI   ZS KONIECPOL   21 PKT.
 15. EWA MAŁYSKA   I LO                                    20 PKT.
 16. MICHAŁ SOSNOWSKI   II LO                          20 PKT.
 17. JACEK MISZTAL   II LO                                   20 PKT.
 18. ALICJA GRUDZINSKA    I LO                           20 PKT.
 19. KAROLINA WIEWIÓRA   VII LO                       20 PKT.
 20. SZYMON GRAJCAR    II LO                             20 PKT.
 21. ALEKSANDRA  HERTMAN  VII LO                   20 PKT.
 22. JAGODA KOWALCZYK   I LO                          20 PKT.
 23. SARA WITEK   II LO                                       19 PKT.
 24. BARBARA BELKA   II LO                                19 PKT.
 25. DAGMARA SLIWIŃSKA   II LO                        19 PKT.
 26. KALINA ZYCH  I LO                                        19 PKT.

Info. M.Kaim


WYNIKI KONKURSU HISTORYCZNEGO

W wojewódzkim konkursie historycznym "Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków” laureatkami zostały 4 uczennice klasy II A I LO im. J. Słowackiego: Alicja Grudzińska, Wiktoria Krzak, Wioletta Kuklewska, Magdalena Sikorska (jest to największa liczba laureatów z jednej szkoły w tym konkursie). Podanie miejsc, jakie zajęli poszczególni laureaci, nastąpi na uroczystej konferencji 12 maja 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie RODN "WOM" Katowice.

Info. M.Kaim


ŚRODA  Z IPN

Dnia 9 kwietnia 2014 roku w Bibliotece Miejskiej odbył się wykład historyczny pod tytułem „Hippisi w PRL”, w którym uczestniczyła klasa 1A.  Dr. Bogusław Tracz- znawca kultury hippisowskiej przybliżył nam wiadomości na ten temat. Prelegent ukazał różnicę między kulturą punku, a hippisowską.  Dowiedzieliśmy się, że hippisi pojawili się w II połowie lat 60. w USA. Wykładowca przedstawił wizerunek hippisa i dodał, że bycie „dzieckiem kwiatem” w latach 60. było odmienne, niż obecnie. Hippisi nosili długie włosy, kolorowe ubrania-nawiązując do rdzennej ludności Ameryki, czyli Indian. Generalnie „dzieci kwiaty” sprzeciwiały się kulturze bogatej Ameryki, panowały nastroje pacyfistyczne skierowane przeciw wojnie Ameryki z Wietnamem ( 60.-70.lata). Później ten ruch rozpowszechnił się na całą Amerykę, dotarł do Europy (najsilniej do Europy Zachodniej).  Subkultura oddziaływała na państwa socjalistyczne w zubożonym stopniu. Happening  Golden Gate w San Francisco (1967 rok) zapoczątkował ruch hippisowski. Fenomenem w Ameryce stał się zlot muzyczny w 1969 roku- Woodstock. 13.04.1967 roku do Warszawy przyjechali hippisi z różnych stron kraju. Był to przełom w Polsce, jeśli chodzi o tę subkulturę. Przywódca ruchu hippisowskiego w Polsce- Józef Pysz „Prorok” i Ryszard Terlecki „Pies” (spotykał się z wówczas z Korą, czyli Olgą Jackowską) dumnie reprezentowali swoje poglądy w Warszawie, jak i w Krakowie. Dodam, że Ryszard Terlecki obecnie pełni funkcję posła PIS-u. W sierpniu 1971 roku miał miejsce zlot hippisów w Częstochowie, gdzie liderem grupy był Andrzej Witkowski „Belfegor”. Dlaczego w Częstochowie? W wakacyjnym okresie do świętego miasta przybywa co roku bardzo duża grupa pielgrzymujących, wśród których można było się skryć przed tropiącą milicją. Służby porządkowe określały hippisów jako „amoralnych dywersantów”, sądząc, że demoralizują  celowo miejscową ludność. Przeciw „dzieciom kwiatom” organizowano różne akcje i stosowaną taktykę „uderzenia frontalnego”, bądź taktykę „działań permanentnych”. Milicja Obywatelska, PZPR, Wojskowa Służba Wewnętrzna to tylko część instytucji zwalczających „długowłosych”. Niestety, czas szybko mija… hippisi zaczęli się starzeć, więc ruch powoli słabnął…. To spotkanie pomogło nam lepiej zrozumieć kulturę hippisowską i wzbogacić swoją wiedzę nowymi informacjami.

Lena Mirowska I A


RESZTA JEST MILCZENIEM...

9 kwietnia 2014 r. klasy I A i II A wraz z prof. Z. Sandak i prof. M. Kaim uczestniczyły w spotkaniu z pracownikiem Centralnego Biura Śledczego Panem Damianem Nowakiem. Pana Damiana otaczała aura tajemniczości, którą potęgowały ciemne okulary dzierżone w dłoni. W sposób potęgujący ciekawość i prowokujący do wielu pytań opowiedział nam o pracy CBŚ Z wdziękiem i finezją radził sobie z tymi naszymi pytaniami, na które nie mógł udzielić szczegółowych odpowiedzi z powodu tajemnicy służbowej.

CBŚ to  komórka organizacyjna polskiej Komendy Głównej Policji, mająca za zadanie zwalczanie przestępczości zorganizowanej, transgranicznej, kryminalnej, narkotykowej, ekonomicznej oraz związanej z aktami terrorystycznymi, a także rozpoznawanie i rozpracowywanie szczególnie groźnych grup przestępczych. Pracuje w niej niewiele osób a więc można uznać, że jest elitarna. Część pytań jakie zadaliśmy brzmiała:

Jaki jest poziom przestępczości kryminalnej w Częstochowie?

Jakie działania podejmuje CBŚ by walczyć z dopalaczami?

Jak wygląda codzienność pracownika CBŚ?

Jak wygląda struktura stopni nadawanych w CBŚ?

Jaki jest największy sukces częstochowskiego CBŚ?

Z kim współpracuje CBŚ?

Jakie stosowane są metody, by dotrzeć do przestępcy?

Czy CBŚ zajmuje się ochroną świadków koronnych?

Czy CBŚ ma własnych informatorów, w jaki sposób ich zdobywa?

Czy pracownicy CBŚ mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, tak jak policjanci?

Jak można zdobyć pracę w CBŚ?

Jakie potrzebne są do tej pracy predyspozycje?

Co najbardziej Pan Damian lubi w swojej pracy?

Dla tych z nas, którzy planują studiować  prawo, administrację czy pracować w policji, spotkanie to było cenne a dla reszty ciekawe . Do tej pory o pracy CBŚ wiedzieliśmy tylko z mediów i lekcji wos a teraz  mogliśmy to skonfrontować z przedstawionymi nam realiami. Zamiast opowieści  o tym co usłyszeliśmy, przezornie zakończymy cytatem z Hamleta „… Relację o tym, co się tu zdarzyło… Co mnie skłoniło... Reszta jest milczeniem.”
 


Lena Mirowska, Kinga Raźniak, kl. I A


Z WIZYTĄ U TEMIDY

19 marca 2014 klasa I A udała się na zajęcia warsztatowe do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Uczniowie mieli okazję obserwować trzy rozprawy sądowe. W przerwach między rozprawami mogli rozmawiać z sędzią na tematy związane z prawem. Spotkanie wymagało olbrzymiej koncentracji i błyskotliwości, ponieważ sędzia nie udzielał wszystkich odpowiedzi na liczne pytania wprost ale zmuszał do myślenia i poszukiwania . Nawet jeśli się mylimy należy mówić, starać się tworzyć własne konstrukcje myślowe, bo logika i kreatywność są w zawodzie prawnika bardziej potrzebne niż świetna pamięć. Były to bardzo twórcze i poglądowe  zajęcia. Nie tylko można było przekonać się jak wyglądają realia na sali sadowej i porównać z wizją serwowaną przez media i filmy. Można było też przekonać się jakie predyspozycje są potrzebne, by wykonywać zawód sędziego.

 


KONKURS HISTORYCZNY

TADEUSZ KOŚCIUSZKO

HISTORIA – MITY – TRADYCJA

REGULAMIN

 

1. ORGANIZATORZY:

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

 

2. PATRONAT HONOROWY OBJĘLI:

 • starosta powiatu częstochowskiego: Andrzej Kwapisz
 • starosta powiatu myszkowskiego: Wojciech Picheta

 

3. CEL KONKURSU

 • popularyzacja wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i o wydarzeniach związanych z powstaniem 1794 r.
 • rozbudzenie zainteresowań historią regionalną, poprzez ukazanie znaczenia bitwy pod Szczekocinami
 • upamiętnienie 220. rocznicy powstania kościuszkowskiego

 

4. ADRESACI KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i myszkowskiego

 

5. ZAKRES MERYTORYCZNY

 • biografia Tadeusza Kościuszki
 • przygotowania i przebieg powstania kościuszkowskiego
 • bitwa pod Szczekocinami
 • tradycje kościuszkowskie

 

6. FORMA KONKURSU

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach.

I etap odbędzie się 24. 04. 2014 r., o godz. 11.00, dla szkół z Częstochowy i z terenu powiatu częstochowskiego przeprowadzony zostanie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusz Słowackiego w Częstochowie (al. Tadeusza Kościuszki 8, 42-200 Częstochowa), a dla szkół z terenu powiatu myszkowskiego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach (ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki), w konsultacji z organizatorami. Na tym etapie uczestnicy będą rozwiązywać test pisemny, przygotowany przez Komitet Konkursowy –czas trwania 45 minut.  Zgłoszenia do I etapu należy przesyłać do 15.04.2014 r., na karcie zgłoszenia (wzór w załączniku), na adres: I LO im. Juliusza Słowackiego, ul. Kościuszki 8, 42-200 Częstochowa, lub mailem: liceum.slowackiego@gmail.com

Do II etapu konkursu przejdą uczniowie z największą liczbą punktów. Ich nazwiska należy dostarczyć w terminie do 30. 04. 2014 r., na karcie zgłoszenia (wzór w załączniku), na adres: Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 36a, p. 107, z dopiskiem „Konkurs historyczny – Tadeusz Kościuszko”, lub mailem: pthczest@ajd.czest.pl

II etap odbędzie się w maju 2014 r. w budynku Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 36a. Na tym etapie uczestnicy będą rozwiązywać test pisemny, przygotowany przez Komitet Konkursowy – czas trwania 45 min. Komitet Konkursowy składać się będzie z przedstawicieli organizatorów oraz przedstawicieli szkół zgłoszonych do konkursu.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 5 czerwca 2014 r. w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8.

 

7. NAGRODY

W konkursie przewidziane są nagrody dla uczniów, którzy zdobędą największą ilość punktów (laureaci trzech pierwszych miejsc). Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

Opiekunowie uczniów uczestniczących w konkursie otrzymają pisemne podziękowania.

 

8. LITERATURA ZALECANA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • podręczniki szkolne zatwierdzone przez MEN zgodne z podstawą programową dla szkół ponadgimnazjalnych (zagadnienia i rozdziały dotyczące powstania kościuszkowskiego);
 • Atlas historyczny Polski, Warszawa 1985;
 • Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1995;
 • Zahorski Andrzej, Naczelnik w sukmanie, Dzieje Narodu i państwa polskiego, Kraków 1990;
 • Szyndler Bartłomiej, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994;
 • Szyndler Bartłomiej, Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa 1991;
   


REGULAMIN

I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO - HISTORYCZNEGO

ZE ZNAJOMOŚCI HISTORII WIELKIEJ BRYTANII I USA

( od XVII  do XX wieku – wybrane zagadnienia )

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs przeprowadzony w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego i historii: mgr Olgi Grajdek i mgr Agnieszki Wiklińskiej.

 

 1. CELE KONKURSU
 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim i historią.
 2. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
 3. Zapoznanie uczniów z ważnymi wydarzeniami z historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
 4. Poszerzanie umiejętności językowych.

 

 1. ZAKRES MATERIAŁU
 2. Rewolucja burżuazyjna w Anglii w XVII wieku.
 3. Rewolucja przemysłowa w Anglii w XVIII wieku.
 4. Powstanie USA.
 5. Udział Wielkiej Brytanii w wojnach epoki napoleońskiej i kongresie wiedeńskim.
 6. Reforma wyborcza 1832 r. i ruch czartystów w Wielkiej Brytanii.
 7. Wojna secesyjna w USA.
 8. Polityka kolonialna Wielkiej Brytanii na przełomie XIX i XX wieku.
 9. Kolonializm amerykański na przełomie XIX i XX wieku.
 10. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w przededniu I wojny światowej i jej udział w wojnie.
 11. Udział USA w I wojnie światowej.
 12. Rola Wielkiej Brytanii i USA na konferencji pokojowej w Paryżu.
 13. Wielki kryzys gospodarczy w USA i jego skutki.
 14. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii i USA przed wybuchem II wojny światowej.
 15. Udział Wielkiej Brytanii i USA w II wojnie światowej

 

 1. PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas II i III szkół gimnazjalnych

- uczniowie klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap szkolny, do którego przystępuje dowolna liczba uczniów, II etap - finał,do którego zostaną zakwalifikowani uczniowie z największą ilością punktów uzyskanych w I etapie. Etap szkolny ma charakter pisemny, natomiast finał rozgrywany będzie w formie ustnej. Obie części zawierają pytania zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły przez wysłanie karty zgłoszenia wyłącznie drogą mailową na poniższe adresy:

- szkoły gimnazjalne: agneswiki@o2.pl

- szkoły ponadgimnazjalne: olgagrajdek@10g.pl

 1. Termin zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie upływa 21.03.2014r.
 2. Termin I etapu szkolnego wyznaczono na 4.04.2014r.

 Test rozpoczyna się o godz. 10:00 i trwa 60 minut.

 1. Arkusz pytań pierwszego etapu konkursu wraz z arkuszem odpowiedzii protokołem zostanie przesłany pocztą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres mailowy najpóźniej 2 dni przed terminem pierwszego etapu.
 2. Organizator prosi o odpowiedzialne i uczciwe wykonanie kopii wcześniej oraz zachowanie tajemnicy konkursu.
 3. Nauczyciele poszczególnych szkół zobowiązani są do ocenienia prac i wyłonienia najlepszych uczniów, którzy zdobyli co najmniej 55% punktów możliwych do zdobycia.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do przesłaniasprawdzonych przez siebie prac uczniów, którzy zdobyli co najmniej 55% punktów wraz z protokołem z przeprowadzeniaI etapu konkursu do dnia14.04.2014r.
 5. O zakwalifikowaniu się uczniów do finału nauczyciele – opiekunowie konkursu zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 30.04.2014r.
 6. Finał konkursu odbędzie się 30.05.2014r.w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie przy ul. Kościuszki 8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji finału zostaną przesłane wraz z informacją o zakwalifikowaniu się uczniów.
 7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu przeprowadzenia finału tj. 30.05.2014r.

 

 1. POMOCNA LITERATURA

1. Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, liceum ogólnokształcące, Wyd. Nowa Era

2. Katz H. – Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wyd. Astrum, 2009

3. Kędzierski J.Z. – Dzieje Anglii 1485-1939, t. I i II, Wrocław 1986

4. Pajewski J. – Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006

5. Pastusiak L. – Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wyd. Iskry, 2005

6. Rostworowski E. – Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2006

7. Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów. Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997

8. Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów. Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2001

9. Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów. Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa1998

10.Wójcik Z. – Historia powszechna wiek XVI-XVII wieku, Warszawa 1991

11. Zins H. – Historia Anglii, Wrocław 2001

12. Żywczyński M. – Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006

13.McDowall David – AnIllustratedHistory of Britain, Wyd. Longman

14. O’CallaghanBryn – AnIllustratedHistory of the USA, Wyd. Longman


„Czy lepiej stracić wolność, czy duszę?”

Dnia 18 marca 2014r. na sali widowiskowej odbył się wykład dr. Roberta Majznera z AJD, w którym uczestniczyły klasy IA i IB. Naukowiec już po raz kolejny gościł w murach naszego liceum. Tym razem tematem przewodnim  była dyskusja wokół zdania wypowiedzianego przez Józefa Becka do ambasadora Francji w Polsce w sierpniu 1939 r.” Jeśli napadną na nas Niemcy, przegramy stracimy wolność, jeśli napadną Rosjanie, stracimy duszę. Podczas spotkania mieliśmy okazję wysłuchać historii z innej perspektywy, zaczynając od sytuacji politycznej po I wojnie światowej, kończąc na rozpoczęciu II wojny światowej. Było to bardzo ciekawe spotkanie.

Agata Tomzik, kl. IA


Olimpiada Wiedzy o III RP
 

Karol Hajduk z kl. III A zajął 4 miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o III RP.
Gratulujemy!

Info. M. Kaim


Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
 

Do etapu okręgowego Olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej zakwalifikowali się: Adam Krzyżowski i Marcelina Izydorczyk z kl. III A oraz Paulina Grzyb z kl. I A.
Gratulujemy!

Info. M. Kaim


Konkurs historyczny
 

Do II etapu konkursu „Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków. Zryw niepodległościowy, lata 1914-1956” zakwalifikowały się uczennice kl. II A:

1. Alicja Grudzińska
2. Magdalena Sikorska
3. Wiktoria Krzak
4. Wioletta Kuklewska

Gratulujemy!

Info. M. Kaim


Powstanie warszawskie – historia, którą trzeba pamiętać
 

17 lutego 2014 roku I LO odwiedziła grupa rekonstrukcyjna  „Radosław”. Historycy przybyli z Warszawy  w pięcioosobowym składzie na czele z absolwentem I LO G. Chojnackim. Poprowadzili dwugodzinne zajęcia związane z powstaniem warszawskim. W warsztatach wzięli udział uczniowie z klas:I A  I C, IIA  oraz IIIA.
Stowarzyszenie historyków zajmuje się podtrzymywaniem pamięci o przeszłości naszej ojczyzny. Jego członkowie prowadzą spotkania, biorą udział w wydarzeniach o charakterze patriotycznym, odtwarzają wydarzenia, pomagają kombatantom wojenny. Do jednych z ich większych osiągnięć można zaliczyć prace przy identyfikacji ciał spoczywających w masowej mogile na warszawskich Powązkach tzw. łączce. Grupa „Radosław” dąży do uzmysłowienia Polakom, jak wyglądała historia ich ojczyzny. Historia, która odchodzi w niepamięć wraz ze śmiercią kolejnych uczestników istotnych wydarzeń…
Na początku zajęć historycy zwięźle omówili podstawowe informacje związane z wybuchem II wojny światowej. Przypomnieli pakt Ribbentrop-Mołotow oraz najważniejsze wydarzenia z kampanii wrześniowej. Nasi goście od samego początku zwracali uwagę na heroizm i chęć walki  Polaków. Podkreślili, że wstępne plany zakładały zajęcie Warszawy w ciągu 8 dni, a tymczasem stolica skapitulowała dopiero 28 września 1939 roku. Ponadto przedstawiciele zgrupowania „Radosław” zaznaczyli, jak trudne warunki panowały podczas wojny. Terror, łapanki, donosy, wywózki na roboty przymusowe czy wysiedlenia były na porządku dziennym. Okupanci konsekwentnie usiłowali zniszczyć patriotyzm i zniechęcić Polaków do walki. Jednakże ci nie poddawali się i próbowali odzyskać wolność na wiele sposobów; między innymi zakładali organizacje działające w niepodległościowym podziemiu – do najważniejszych należy zaliczyć Służbę Zwycięstwu Polski, Armię Krajową czy Bataliony Chłopskie.
Pomimo trudnych warunków udało się przygotować powstanie, które wybuchło 1 sierpnia 1944. Okres jego trwania nazywany jest 63 dniami chwały. Historycy dokładnie omówili umundurowanie powstańców. Zwykle w jego skład wchodziły elementy mundurów polskich sprzed wojny, niemieckich lub zupełnie improwizowanych. Powstańcy nie mogli pochwalić się także kompletnym uzbrojeniem. Ich broń pochodziła z produkcji własnej, pozostałości z kampanii wrześniowej oraz zrzutów (warto zaznaczyć, że zaledwie 20% zasobów trafiło w ręce powstańców).
Czy wzniecenie powstania miało sens? Historycy nie narzucili nam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zamiast tego przytoczyli racjonalnie argumenty. Polacy chcieli walczyć o wolność. Uważali, że przeciwstawienie się okupantom jest ich obywatelskim obowiązkiem.
Zajęcia miały dynamiczny charakter. Uczniowie mogli brać aktywny udział w warsztatach i pochwalić się swoją wiedzą. Dodatkową atrakcję stanowił fakt, że historycy byli ubrani w powstańcze mundury oraz przywieźli ze sobą oryginalne rekwizyty – broń (np. pistolet maszynowy Błyskawica). Oprócz przekazania nam informacji o powstaniu, goście krótko opowiedzieli o swojej przygodzie na planie filmu „Miasto 44” (reż. Jan Komasy), w którym wystąpili jako statyści.
Niewątpliwie warsztaty z grupą „Radosław” były bardzo użyteczne zarówno dla maturzystów, jak i młodszych uczniów. Historycy w interesujący sposób przypomnieli nam nie tylko wydarzenia z okresu II wojny światowej, ale także to, jak ważny jest patriotyzm, zwłaszcza w XXI wieku.
 

Marta Kąsiel IIIa


Środa z IPN - Spotkanie z Muńkiem Staszczykiem


08 stycznia 2014r. uczniowie częstochowskich szkół średnich w tym I LO (klasa IC i IIB) mieli okazję porozmawiać ze współzałożycielem, liderem zespołu T.Love. Okazją do spotkania tego sławnego Częstochowianina był wykład w ramach „Środy z IPN”, który odbył się w Bibliotece Miejskiej. Muniek podzielił się wspomnieniami związanymi z jego rodzinnym miastem, opowiedział młodym ludziom o początkach swojej kariery muzycznej, która jest odzwierciedleniem historii polskiego rocka. Usłyszeliśmy wiele ciekawych anegdot, dowiedzieliśmy się m.in., że podczas pobytu w Londynie Zygmunt Staszczyk pracował w barze należącym do jednego z członków zespołu The Rolling Stones. Muzyk wymienił także swoich największych muzycznych idoli wśród których są m.in. Bob Dylan, wspomniani wcześniej The Rolling Stones, Bob Marley, Sex Pistols, The Clash, a także Marek Grechuta. Spotkanie to, było niezwykłym doświadczeniem dla młodzieży, która chętnie słuchała „wykładu” o historii T.Love, polskiego rocka z ust tak znanej osoby.


Magdalena Radecka, kl. IIB


IX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Gwiezdny Krąg
 

Mateusz Deska z kl. II A zakwalifikował się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie „Gwiezdny Krąg”. W marcu 2014 r., jako jeden z 10 uczniów, weźmie udział w finale, który odbędzie się w Słupsku.
Serdeczne gratulacje i podziękowania za godne reprezentowanie szkoły.


Info. M. Kaim


Środa z IPN
 

Dnia 18.12.2013 roku uczniowie klasy Ia  udali się na kolejne spotkanie z cyklu ,,Środy z IPN-em’’ do siedziby Biblioteki Głównej w Częstochowie. Wykład dotyczył losów środowiska Hipisów w Polsce. Wykład miał prowadzić p. Tacz , niestety nie mógł przybyć na miejsce. W jego zastępstwie wykład poprowadził p. Sławomir Maślikowski. Na początku wykładu p. Maślikowski przedstawił pokrótce historie Hipisów w Ameryce, następnie przeszedł do głównego tematu swojego wykładu. Dowiedzieliśmy się, że przez pewien czas w Częstochowie odbywały się największe ,,zloty’’ członków tej subkultury. Na zakończenie wykładu prowadzący na przykładzie kilku obrazów z okresu PRL zaprezentował i omówił sztukę tego okresu. Wykład był ciekawy i poruszał zagadnienia, które nie są powszechnie omawiane.

Grzegorz Grabowski, I A


Sukces Adama
 

Wyniki etapu rejonowego Olimpiady: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914–1950. Od Strzelców i Legionistów do „Żołnierzy Wyklętych”.
W egzaminie na etapie rejonowym wzięło udział 45 uczniów z woj. śląskiego. Adam Krzyżowski z kl. III A zajął II miejsce i jako jeden z piątki uczniów zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Adam zakwalifikował się także do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który odbędzie się w styczniu 2014 r.
Serdeczne gratulacje!


Info. M. Kaim


Satyra nawet przedziwnie
 

Dnia 09.12.3013 uczniowie naszego liceum wybrali się do TSKŻ na przestawienie znanego warszawskiego aktora pana Sławomira Hollanda „Nic nowego pod słońcem”. Około godz. 17 pan Holland (znany m.in. z roli policjanta w serialu „M jak miłość” czy roli w Quo Vadis) stanął przed nami, parę kroków od miejsc, które zajęliśmy...zupełnie sam . To wielka odwaga ze strony aktora by znaleźć się w tak bezpośrednim kontakcie z publicznością, która jak wiadomo „swe humory ma” i jest najlepszym, albo najgorszym krytykiem . Pan Sławomir pokazał, że ma tę odwagę, pozostało tylko nam, widzom stwierdzić czy warszawski aktor „dał radę” Już pierwsze minuty pokazały, że pan Holland ma sposób by nas zauroczyć : wiedział co chce nam przekazać, a przede wszystkim jak to powiedzieć.
We swoim  repertuarze pan Holland zaprezentował znakomite utwory powstałe w okresie dwudziestolecia międzywojennego, dziś powiedzielibyśmy hity literackie (liryka, satyra) wybitnych twórców takich jak Julian Tuwim, Oskar Kanitz, Marian Hemar, Bolesław Leśmian, Konstanty Ildefons Gałczyński.. Całość jest spięta niezwykle refleksyjnym i zabawnym komentarzem, którego autorem jest pan Jacek Bursztynowicz. Scenariusz pana Bursztynowicza jest bardzo atrakcyjny, ale byłby tylko „scenariuszem” , gdyby nie...No właśnie to jak pan Sławomir Holland mówi.
Siedząc wśród publiczności nie czuło się jak na przedstawieniu teatralnym, konkursie recytatorskim, czy jak na niedzielnym kazaniu w kościele. Warszawski aktor po prostu ukazał nam, z nieodłącznym wdziękiem i czarem, lekko zawstydzonego inteligenta w muszce swój punkt widzenia, spontanicznie. W sposób liryczno-komiczny dzielił się z nami swoimi przemyśleniami na temat motywu przewodniego spektaklu, który brzmi – NIC NOWEGO POD SŁOŃCEM :)

 

Karolina Olszewska  I A.


Prezentacja wystawy „Wolni i Solidarni” – Częstochowa, 2 - 21 grudzień 2013

W dniach od 2 do 21 grudnia 2013 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie prezentowana jest wystawa „Wolni i Solidarni”, przygotowana przez Jacka Jaśkiewicza z wrocławskiego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Organizatorem prezentacji wystawy jest OBEP IPN w Katowicach we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie i Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca we Wrocławiu.

Ekspozycja przedstawia założenia ideowe i działalność jednego z największych i najbardziej radykalnych ugrupowań opozycji antykomunistycznej lat osiemdziesiątych - Solidarności Walczącej, powstałej w 1982 r. Zaprezentowane zostały główne pola aktywności organizacji - działalność wydawnicza, radiowa, akcje protestacyjne, demonstracje uliczne oraz sylwetki czołowych działaczy. Pokazane zostały kulisy walki podziemnych struktur SW z organami bezpieczeństwa PRL i innych państw bloku wschodniego.


OCEAN DOKUMENTÓW

6 grudnia gościliśmy w naszej szkole panią doktor Julię Dziwoki z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, która przedstawiła nam wyniki swoich badań na temat losów Polonii w Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. Jej projekt nosił nazwę Ocean Dokumentów, bo jak się okazuje Polacy mieszkający w tak odległych rejonach zgromadzili bardzo wiele cennych materiałów archiwalnych, wciąż dokładnie niezbadanych, a zawierających wiele interesujących informacji o życiu i historii tamtejszej Polonii. Mogliśmy więc zobaczyć zdjęcia, dokumenty wraz z opisem działalności organizacji polonijnych, m. in. domów polskich, polskich instytutów historycznych czy muzeów. Poznaliśmy także niezwykłe historie tych Polaków, których los rzucił aż do dalekiej Nowej Zelandii. Wśród nich najbardziej zaciekawiła nas historia polskich dzieci z Pahiatua. Ich dramatyczne przeżycia zaczęły się w czasie wojny gdy władze radzieckie deportowały je w głąb kraju. Po ich wyjściu z armią Andersa do Iranu władze Nowej Zelandii w roku 1944 zaprosiły grupę 733 dzieci, polskich sierot na tymczasowy pobyt w tym kraju aż do zakończenia wojny. Niestety, postanowienia konferencji w Jałcie sprawiły, że miejsca, z których pochodziły dzieci, znalazły się na terenie Związku Radzieckiego. Część z nich po latach wróciła do Polski, część osiedliła się w Nowej Zelandii na stałe. Dziś niektórzy z nich jeszcze żyją i wciąż mówią o sobie „dzieci z Pahiatua”(od miejsca, w którym przebywały po przybyciu). Ich potomkowie nadal kultywują polskie obyczaje, mówią po polsku i zakładają polskie szkoły. Pani Julia powiedziała nam także, że nasze miasto Częstochowa, odgrywa dla tamtejszej Polonii ogromną rolę. Jest to dla nich duchową stolicą Polski. Wzruszająca była także historia pani Marysi, najmłodszej z „dzieci z Pahiatua”, która przywiozła z Polski woreczek ziemi z Jasnej Góry. Teraz, chodząc na pogrzeby, każdemu Polakowi ofiarowuję kilka ziaren, które są dla niej symbolem ojczyzny. Nikt z nas wcześniej nie słyszał niezwykłej historii tych ludzi. Wysłuchaliśmy jej z zainteresowaniem, będąc pod wrażeniem ogromnego patriotyzmu Polaków, którzy mieszkają tak daleko od swojej ojczyzny, a mimo to czują z nią wielką więź i chcę poznawać jej kulturę. Wykładu wysłuchała kl. II A, I D, II B.

Ala Grudzińska 2a


LV  OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

DO ETAPU OKRĘGOWEGO ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ ADAM KRZYŻOWSKI Z KL. III A

Gratulujemy dobrego wyniku i życzymy powodzenia!


XL OLIMPIADA HISTORYCZNA
W etapie szkolnym uczestniczyło 11 uczniów. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:
KAROL HAJDUK III A, ALICJA GRUDZIŃSKA II A, WIKTORIA KRZAK II A,ZUZANNA LIPARTOWSKA II A, KALINA ZYCH II A.
Przewodniczący Komitetu Okręgowego A. Wilgusiewicz poinformował także, że jest to najlepszy wynik w naszym (śląskim) okręgu.

Jesteśmy z Was dumni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


 

Doświadczenie religijne w świecie zlaicyzowanym”

Dnia 25 listopada klasa 1A udała się na spotkanie zorganizowane przez Pracownię Komparatystyki Kulturowej do AJD. Prowadzący – p. Aleksandra Mieczyńska i dr hab. Adam Regiewicz zaprosili do Częstochowy niezwykłych gości. Spotkanie odbyło się pod patronatem m.in. prezydenta miasta - K. Matyjaszczyka i Tygodnika „ Niedziela”. Prelegentami byli: Paweł Bramson (główny bohater filmu pt. „Księżyc to Żyd”), p. Dariusz Basiński (aktor filmowy i teatralny), ks. J. Grabowski oraz ks. prof. dr hab. Marek Uglorz ( teolog i duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).

Na początku p. A. Regiewicz wprowadził wszystkich w tematykę filmu, debaty, spotkania. Wspomniał o rzeczywistości sekularyzowanej i jej przestrzeniach. W wypowiedzi pojawiła się także metafora pustyni- wszyscy poruszamy się po pustyni i nie wiemy jak znaleźć z niej wyjście a zatem, potrzebujemy przewodnika. Michał Tkaczyński – reżyser filmu pt. „Księżyc to Żyd” wspomniał krótko o swojej działalności i nawiązał do historii głównego bohatera – p.Pawła Bromsona, który z oddanego kibica Legii Warszawa i skina stał się ortodoksyjnym Żydem. Film „Księżyc to Żyd”( tytuł zaczerpnięty z piosenki Marcina Świetlickiego) opowiada o losach P. Bromsona. Ta autentyczna historia, to trudny proces przemian i budowania nowej tożsamości. Film rozpoczyna się opowieścią o zamieszkach po meczach, nienawiści kibiców do wszystkich ludzi( np. bezdomnych, ludzi czarnej rasy, Żydów). P. Bromson o pochodzeniu i religii swoich przodków dowiaduje się dosyć późno, jako dorosły choć młody człowiek. Wychowany w rodzinie katolickiej, zaczyna rozmyślać o przodkach, o judaiźmie . Uznając, że obudziły się w nim duchy przodków postanawia wrócić do ich religii. Spotyka się z niechęcią matki, która nie jest zadowolona z nowego wyznania syna i tradycji, do których wraca. Film ukazuje jak Paweł praktykuje judaizm, świętuje szabat ,nadzoruje koszerność żywności, wychowuje w tej religii dzieci ale i tęskni za stadionem, na którym już nie może pojawić się w sektorze wśród dawnych kompanów. W części poświęconej na debatę A. Regiewicz pytał gości o źródła ich religijności, powołanie, zmagania z wolnością jednostki, o gorliwość . Dla P.Bramsona doświadczenie religijne to walka z pokusami. D. Basiński wspominał o trudnej przeszłości i dochodzeniu do praktykowania , lęku przed Bogiem, poczuciu jego interwencji . Ks. dr hab. Marek Uglorz, którego prapradziadkiem był rabin, opowiadał o swoim pastorskim domu oraz wierze jako dynamice napędzającej go do życia i działania. Kiedy studiował teologię cały czas zastanawiał się, czy wybrał dobrze, czy też powinien zostać jednak ogrodnikiem (ważne by ludzie nie bali się poznać samych siebie i byli zafascynowani Bogiem).

Ostatnim etapem naszego spotkania była dyskusja widowni. Jedna z uczestniczek spotkania zapytała jak reagowała społeczność żydowska na nowego członka- p. Bromsona, który odrzekł, że Żydzi charakteryzują się nieufnością i trzeba z tym żyć i nie zrażać się. Pojawiło się również pytanie o relacje z kibicami, kiedy p. Paweł przeszedł na judaizm. Dowiedzieliśmy, że jeden z kolegów spotykając go bardzo się cieszył, choć wiedział, że jego dawny przyjaciel nie jest już tym samym człowiekiem. Większość jednak nie chciała utrzymywać z nim kontaktów. Myślę, że projekcja filmu i debata wniosła bardzo dużo do naszych serc i umysłów. Zobaczyliśmy bardzo refleksyjny film o przemianach w życiu człowieka. Poznaliśmy wartościowego człowieka –p. Pawła Bromsona, który jest ciepłą, przyjazną, odważną, stanowczą i posiadającą dużą wiedzę osobą a także pozostałych niezwykłych gości, których zaprosił do Częstochowy A. Regiewicz.

Lena Mirowska I A


 

WYKŁAD HISTORYCZNY

18 listopada br. klasa 1A uczestniczyła w wykładzie pana dr Macieja Trąbskiego z AJD w Częstochowie pod tytułem „Kawaleria Królestwa Polskiego w latach 1815-1830” .Mieliśmy okazję posłuchać o prawdziwym życiu kawalerii polskiej, które nie było łatwe. Pan Trąbski przybliżył nam postać Wielkiego Księcia Konstantego oraz sylwetki różnych generałów i pułkowników ważnych dla tego okresu historycznego. Dowiedzieliśmy się jak wyglądała kawaleria, jak była uzbrojona, jak szkolono żołnierzy,  co jedli i pili oraz inne ciekawe szczegóły żołnierskiego życia  

Klaudia Miszczyk I A


ŚRODY Z IPN „Artyści w PRL-u”

Dnia 20.11.2013 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Biegańskiego w Częstochowie odbył się wykład p. Jerzego Zimnego ( artysty, plastyka i działacza opozycji antykomunistycznej)) dotyczący ,,Artystów w PRL-u'' .

Zanim p. Zimny zaczął swój wykład przedstawił losy kilku artystów przed II wojną światową i w czasie niej. m. in: Wisławy Szymborskiej i Władysława Broniewskiego. Po wstępie p. Zimny przeszedł do meritum swego wykładu. Mówił o wielu artystach tego okresu: piosenkarzach, rzeźbiarzach i malarzach. Wskazał, że w tym okresie żaden artysta bez zgody władz nie mógł prowadzić działalności na szerszą skalę. P Zimny mówił także ,że część artystów współpracowała ( jedni mniej, drudzy więcej) z aparatem komunistycznym. Sądzi ,że powstanie kabaretów ,,Pod Egidą'' i ,,Piwnicy pod Baranami'' odbyło się przy wsparciu PZPR ,aby stworzyć ,,wentyl bezpieczeństwa'' ,gdzie miały ,,uchodzić'' burzliwe nastroje społeczeństwie. P. Zimny zaprezentował swoje stanowisko ,że w przypadku część artystów , którzy współpracowali z władzami PRL powinno się pamiętać o wszystkich kartach ich życia - tych chwalebnych i niechlubnych. Wykład p. Zimnego mimo, że był wykładem subiektywnym, to z pewnością poszerzył nasz pogląd na ten okres.

Grzegorz Grabowski I A

 


Młodość karmi się snami, starość – wspomnieniami.”-Chanuka w TSKŻ

modo karmi si snami

 

Dnia 22 listopada 2013 roku w siedzibie Tow. Społeczno- Kulturalnego Żydów odbyła się uroczystość związana z obyczajami święta Chanuka. Z Warszawy specjalnie na tą okazję przyjechała młodzież, (chanukowy busik), która aranżowała różne zabawy. Na uroczystość zostali zaproszeni również uczniowie z I LO im. Juliusza Słowackiego. Już od wejścia udzieliła nam się wspaniała atmosfera. A ok. godz. 17.30 wszystko się zaczęło... Na początku specjalnie zaproszony historyk opowiedział nam o działalności Fundacji Joint Distribution Committee (JDC), która jest jedną z najstarszych i największych pozarządowych organizacji żydowskich o globalnym zasięgu. Powstała w Stanach Zjednoczonych w 1914 roku, a w Polsce obecna jest niemalże nieprzerwanie od 1918 roku.
Wspiera ona lokalne stowarzyszenia i instytucje żydowskie, organizuje liczne projekty kulturalne i edukacyjne, które pełnią zasadniczą rolę w integracji i odrodzeniu społeczności żydowskiej po 1989 roku.

Po ciekawym wykładzie młodzież z Warszawy wraz z opiekunami, na naszych oczach rozpoczęła przygotowanie marchewkowych kotlecików, których zapach podczas pieczenia zaostrzył wszystkim apetyty. Każdy z nas mógł ich spróbować i ...BYŁY PYSZNE (dostaliśmy nawet przepis). Następnie do każdego stołu przyszły osoby , które opowiadały nam o święcie Chanuka. Było bardzo sympatycznie, niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Na pamiątkę dzisiejszego spotkania każdy z nas dostał do domu świecznik zwany chanukiją. Osobiście bardzo mi się spodobało, zawsze warto dowiedzieć się czegoś nowego, poznać nowe smaki, a przede wszystkim osoby, które inspirują !

Na następne święto z pewnością też się wybiorę :)

Karolina Olszewska I A


 

KATYŃSKIE ZADUSZKI

DSC 0101

W dniu 4.11.2013 r. w auli należącej do katolickiego czasopisma „Niedziela” odbyły się „Katyńskie Zaduszki”. Sala została wypełniona szczelnie widzami, a uczniowie I LO im. Juliusza Słowackiego znów nie zawiedli (kl. I A i III A ). Imprezę zorganizowaną z inicjatywy Posłanki Jadwigi Wiśniewskiej zainaugurował piosenką „Nie zapomnę” uczeń Traugutta. Po powitalnych przemówieniach, Pani Posłanka Wiśniewska rozdała nagrody laureatom IV edycji autorskiego konkursu „Prawda i kłamstwo o Katyniu”.

Ostatnim pokazem zamykającym część oficjalną, był występ Izabeli Oracz, która, przy akompaniamencie Miłosza Mandowskiego, zaśpiewała utwór „Ostatni las”. W monodramacie autorstwa finalistki konkursy, Weroniki Bochenkiewicz w rolę Janiny Lewandowskiej wcieliła się Joanna Ryś - absolwentka I LO, która oczarowała publikę znakomitym głosem i świetnym przedstawieniem swojej bohaterki. Janina Lewandowska, to jedyna kobieta spośród ofiar sowieckiego mordu w Katyniu. Historia Janiny Lewandowskiej została ukazana w sposób niezwykle wzruszający, a widzowie chłonęli każde słowo aktorki. Za swój występ pani Joanna Ryś została nagrodzona burzą oklasków i owacjami na stojąco (w pełni zasłużonymi). Spotkanie zakończyły występy uczniów Traugutta oraz podziękowania dla organizatorów konkursu.

Kinga Raźniak I A


Kto jest winny? – o wizycie w Sądzie Rejonowym

29 października uczniowie z klasy III a udali się do wydziału karnego częstochowskiego Sądu Rejonowego. Była to już nasza druga taka wizyta. Jednakże teraz – mając większą wiedzę na tematy związane z prawem wyniesioną z lekcji WOS – byliśmy bardziej świadomymi słuchaczami.

 

Uczestniczyliśmy w trzech interesujących rozprawach sądowych. Pierwsza z nich trwała najkrócej i dotyczyła prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Przysłuchując się wnioskom prokuratora i obrońcy odnośnie wysokości wyroku, mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie. Adwokat winnego zaproponował odebranie mu prawa jazdy na sześć miesięcy, a kara ta może trwać od roku do dziesięciu lat…

 

Kolejna rozprawa była związana z kradzieżą telefonu oraz pieniędzy w kwocie 500zł. Przyglądając się sprawie mogliśmy sami wysnuwać swoje wnioski, kto jest winny popełnionego czynu. Rozprawa przebiegała dość intensywnie – świadkowie składali odmienne zeznania, a niektórych ponosiły emocje.

 

Ostatnia rozprawa dotyczyła pobicia. Ofiarą była kobieta w podeszłym wieku, zaś oskarżonym – konkubent jej wnuczki. Ewidentnie kwestia aktu przemocy była elementem poważnego sporu w rodzinie. Uczestniczenie w tej sprawie było niezmiernie interesującym doświadczeniem, ponieważ kolejni świadkowie przytaczali sprzeczne historie lub gubili się we własnych zeznaniach.

 

Ze względu na różne okoliczności żadna z powyższych rozpraw nie zakończyła się wydaniem wyroku. Niestety, bardzo napięty grafik rozpraw nie pozwolił byśmy zadali sędziemu wszystkie pytania. Wizyta w Sądzie Rejonowym była przydatna nie tylko dla przyszłych studentów prawa z naszej klasy. Niewątpliwie wszyscy uważnie śledziliśmy przebieg rozpraw i wynieśmy z nich wiele dla siebie. Warto zauważyć, że sprawy toczyły się w dość swobodnej atmosferze i zdecydowanie różniły się od obrazów, jakimi od lat raczy nas telewizja.

 

 

 

Marta Kąsiel III A

 

 

 

 

ŚRODY Z IPN - MUZYKA MŁODYCH W OSTATNIEJ DEKADZIE PRL

W dniu 16 października br. uczniowie klasy IA mieli okazję uczestniczyć w wykładzie otwartym Sławomira Maślikowskiego „Muzyka Młodych w ostatniej dekadzie PRL-u” w ramach cyklu „Środa z IPN” . Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie wraz z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Temat wszystkim przypadł do gustu. Pan Maślikowski przybliżył nam sylwetki wielu punk rock’owych zespołów PRL-u . Mieliśmy okazję posłuchać piosenek takich zespołów jak: T.Love czy SHAMBOO. Pokazał nam jak młodzi ludzie przez muzykę wyrażali swój bunt i niezadowolenie. Uświadomiliśmy sobie również, że muzyka w PRL-u nie była tworzona tylko dla zabawy , lecz był to sposób odreagowania i wyrażanie siebie.

Mamy nadzieję, że nie było to ostatnie wyjście na „Środy z IPN”, bo takie spotkania naprawdę uczą.

Klaudia Miszczyk I A

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Poszli Nasi w bój…” i wrócili z tarczą…

Poszli nasi

 

17.10.2013 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie oraz Regionalnego Ośrodka Kultury odbył się XX Turniej Wiedzy Historyczno-Literackiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poszli nasi w bój... – 150. rocznica Powstania Styczniowego”. Konkurs skierowany był do uczniów powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego. Zorganizowany został przez Bibliotekę Publiczną, ROK, Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie a pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Starosty Częstochowskiego. Uczniowie I LO stanowili najliczniejszą grupę i godnie reprezentowali szkołę. Po etapie pisemnym do ścisłego 10-osobowego finału zakwalifikowało się 3 uczniów I LO- wszyscy z kl. III A. Po pełnym emocji i ducha szlachetnej rywalizacji etapie ustnym, w którym pytania losowano, Karol Hajduk zajął 2 miejsce (ustępując uczennicy z Koziegłów), Kinga Suchańska – 4, a Piotr Hasikowski 9 miejsce. Pełnym radości i dumy laureatom konkursu wręczono także atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Serdeczne gratulacje i podziękowania za włożony trud dla całej 5–osobowej reprezentacji I LO!

 

Info. M. Kaim

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Eliminacje szkolne

XL Olimpiada Historyczna 2013/2014
Eliminacje szkolne – tematy pisemnych prac badawczych

Temat 1. Specjalność: Starożytność

Kolonizacja grecka w epoce archaicznej: kierunki, etapy i konsekwencje.

Temat 2. Specjalność: Średniowiecze

Kryzysy monarchii piastowskiej w XI i XII wieku i próby ich przezwyciężenia.

Temat 3. Specjalność: Epoka nowożytna

Rzeczpospolita Obojga Narodów państwem tolerancji wyznaniowej – rzeczywistość i mity.

Temat 4. Specjalność: Historia XIX w.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w XIX stuleciu – drogi do nowoczesności.

Temat 5. Specjalność: Historia XX w.

Polityka władz Polski Ludowej wobec Kościołów chrześcijańskich w latach 1944–1989.

Temat 6. Specjalność: Historia parlamentaryzmu w Polsce

Polacy w parlamentach państw zaborczych do 1918 roku.

Temat 7. Specjalność: Historia regionu

Dziedzictwo kulturowe mojej „małej ojczyzny”.

 

UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Olimpiady Historycznej praca pisemna, nie licząc ewentualnej strony tytułowej, nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2,5 cm). W pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne – pod tym pojęciem rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych. Do pracy musi być załączony wykaz wykorzystanych lektur w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie. Praca pisemna powinna wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu. W zakresie wiadomości powinna wykazać znajomość różnych relacji i ocen historiografii.

Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących przygotowania prac pisemnych oraz trybu ich przekazywania do Komitetów Okręgowych Olimpiady zawiera Regulamin Olimpiady Historycznej.

http://www.olimpiadahistoryczna.pl/

http://www.olimpiadahistoryczna.pl/index.php?page=32

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIP, czyli very important people w Słowackim

 

WIP

 

Międzynarodowa ekspedycja, która wyruszyła zbadać słabo znane do tej pory tereny Sahary Północnej, nagle traci kontakt z cywilizacją. Poszukiwania nie przynoszą żadnych rezultatów. Kiedy wydaje się, że nie ma już cienia nadziei na odnalezienie zaginionych, grupa światowej sławy naukowców odnajduje się cała i zdrowa. Oczy całego świata zwrócone są w stronę Centrum Archeologicznego, gdzie przebywają odnalezieni. Wszyscy zadają sobie jedno pytanie: Co wydarzyło się podczas wyprawy? Co się stało?

 

Zostaje zwołana Międzynarodowa Konferencja Prasowa. Ośmiu niepokonanych archeologów, geologów, znawców starożytnych cywilizacji i badaczy kości ( a wśród nich Viki Bush, Julia Combelli, Zuzanna Liparszenko-sponsor wyprawy, Dominik Olbrait) zostaje wziętych w krzyżowy ogień pytań przez dziennikarzy z całego świata

 

Pytania jak bomby spadają na grupę naukowców. Obecni na konferencji obserwatorzy z niedowierzaniem słuchają niewiarygodnej historii zaginionej ekspedycji. Relacje członków ekipy badawczej zaczynają układać się w logiczną całość. Każde słowo sprawia, że uczestnicy konferencji przecierają oczy ze zdumienia. Tajemnicza jaskinia. Malowidła naskalne. Podejrzany sarkofag. Nieuwaga niedoświadczonej podróżniczki i uruchomienie mechanizmu zamykającego grotę. Więzienie. Zimno. Głód. Nietoperze jako jedyne pożywienie. Silne pole elektromagnetyczne niepozwalające na kontakt z otoczeniem. Dzikie plemię Bunga Bunga. Utrata jednego członka wyprawy. I w końcu najważniejsze: odkrycie śladów nieznanej do tej pory starożytnej cywilizacji.

 

Dziennikarze z wypiekami na twarzy krok po kroku odkrywają tajemnicę zaginionej wyprawy. Celują w tym Matthew Desk z „Matka pierze w rzece”, Hilda Dezember z ”Die Welt” i Olga Musk z „WytrwamTV”.Archeolodzy, ciągle w szoku po niewiarygodnych przygodach i przeżyciach, starają się rozwiać wszelkie wątpliwości. Pytania stają się coraz bardziej szczegółowe i podejrzliwe. Obserwatorzy interweniują, oskarżając dziennikarzy o brak taktu i tendencyjność. Dziennikarze protestują, podkreślając, że dążą jedynie do poznania prawdy. Emocje na sali konferencyjnej sięgają zenitu. Gdy nagle... dźwięk szkolnego dzwonka przypomina o rzeczywistości. Dziennikarze zeskakują z ławek. Naukowcy pakują plecaki. Pani profesor Kaim otwiera dziennik i wpisuje oceny.

 

Jak to możliwe? No cóż, tak po prostu wygląda edukacja społeczno-prawna w Słowaku (wśród wtajemniczonych zwana WiP-em, czyli Wiedzą i Prawem) oraz nieokiełznana wyobraźnia klasy II a. A konferencja archeologiczna to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim sposób na naukę komunikacji i porozumiewania się. Każdy z nas wcielił się w niecodzienną rolę. Mógł być archeologiem, dziennikarzem, albo obserwatorem. Musiał być czujny, kreatywny i spostrzegawczy. Musiał zachować powagę, chociaż czasem bywało to trudne. Musiał słuchać innych, tak aby historia zaginionych archeologów miała sens. Musiał mówić w sposób odpowiedni do sytuacji i co najważniejsze w sposób jasny i zrozumiały.

 

Już po kilku minutach warsztatów zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy w klasie, że to ostatnia lekcja przed weekendem i że archeolodzy i dziennikarze to tylko nasi koledzy. Wczuliśmy się w swoje role, każdy dał wiele z siebie i dzięki temu dużo się nauczyliśmy i jeszcze bardziej się zżyliśmy. Ta lekcja była naprawdę niezwykła, a mu już zastanawiamy się jaka intelektualna przygoda spotka Nas podczas przyszłotygodniowego WiP-u.

 

 

 

Ala Grudzińska 2a

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Nakręć się na wybory! - nowy konkurs dla młodzieży

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza do udziału w siódmej edycji corocznego ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku konkurs nosi tytuł „Nakręć się na wybory!” i nawiązuje do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 r.

Głównym celem konkursu jest uświadomienie młodym ludziom, że Unii Europejskiej nie można budować bez jej obywateli, że Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której przedstawicieli wybieramy w wyborach bezpośrednich. Tak więc wybory te są szansą także dla obywateli Polski, a jednocześnie Europejczyków, aby wpłynąć na jakość reprezentacji w Parlamencie
Europejskim, który uczestniczy w stanowieniu przeważającej części unijnego prawa.

Konkurs ma zachęcić młodzież do podejmowania działań z myślą o zwiększeniu frekwencji wyborczej, a nie popieraniu określonej opcji politycznej. Mamy nadzieję, że przyczyni się on pozytywnie do kształtowania postaw proeuropejskich wśród młodych ludzi i zachęci ich do korzystania z tego wszystkiego, co ma do zaoferowania zjednoczona Europa.

Zadaniem konkursowym będzie przygotowanie 1 minutowego spotu filmowego, mającego zachęcać do udziału w wyborach
europejskich oraz zamieszczenie go na stronie internetowej wraz z dołączonym opisem przygotowań związanych z realizacją spotu oraz krótkim uzasadnieniem, dlaczego warto wziąć udział w wyborach.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoria

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza